1. Патент № 68092 на корисну модель МПК (2012) А61К 36/00 Лікарський засіб антимікробної та протизапальної дії / Бурда Н.Є., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Андріяненков О.В., Зайченко Г.В. — № u201111357; заявл. 12.03.2011; опубл. 12.03.2012; Бюл.№ 5. – 4 с.
  2. Патент на корисну модель № 68093 МПК (2012) А61К 36/31 А61К 127/00 А61Р 29/00 Антимікробний та протизапальний засіб / Тартинська Г.С., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Андріяненков О.В., Зайченко Г.В. — № u201111368; заявл. 26.09.2011; опубл. 12.03.2012; Бюл.№ 5. – 4 с.
  3. Патент на корисну модель №72478, Україна, А61К 36/00, А61К 31/194, А61К 9/48, А61Р 43/00 (2012). Застосування полентару як засобу фриго-протекторної діЇ / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, О.Я. Міщенко — Заявлено 13.12.2011; Опубл. 27.08.2012. — Бюл. №16.
  4. Пат. № 66281 UA, МПК А61К 36/00, А61Р 7/10. Рослинний лікарський збір «Дентафіт» з протизапальною та антимікробною дією/ Пімінов О.Ф., Шульга Л.І., Безценна Т.С., Осолодченко Т.П., Файзуллін О.В.; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. – № u 201107929; заявл.23.06.2011; опубл.26.12.2011, Бюл. № 24. – 4 с.
  5. Пат. № 778871 UA, МПК А61К 36/00, А61К 9/02, А61Р 13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Гріценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О..; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. — № u 201208037; заявл.02.07.12; опубл.10.04.13, Бюл. № 7. – 6 с.
  6. Пат. № 78457 UA, МПК А61К 9/02, А61К 31/18, А61Р 13/08. Засіб у формі супозиторіів для лікування гіпеплазії передміхурової залози та простатитів / Гріценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О. .; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. — № u 201208270; заявл.06.07.12; опубл.25.03.13, Бюл. № 6. – 4 с.
  7. Патент № 92307 на корисну модель МПК (2014.01) А61К 9/06, А61К 33/38, А61К 17/02, А61К 31/02, А61К 31/00 Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для лікування ран та запальних інфекційних захворювань/ Патон Б.Є., Черних В.П., Мовчан Б.О., Дідікін Г.Г., Коваленко С.М., Губін Ю.І., Штриголь С.Ю., Зайченко Г.В., Рубан О.А., Філімонова Н.І., Бутко Я.О., Булига Л.О. — № u 201402559; заявл. 14.03.2014; опубл. 11.08.2014; Бюл.№ 15. – 7 с.
  8. Патент № 105257 на винахід МПК (2006.01) А61К 9/02, А61К 36/889, А61К 36/185, А61К 36/42, А61К 13/08 Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози/ Гриценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О.- № а 201208125; заявл. 02.07.2012; опубл. 25.04.2014; Бюл.№ 8. – 6 с.