1. Шарифов Х.Ш. Влияние экстракта листьев персика на продукцию цитокинов иммунокомпетентными клетками в опытах in vitro / Х. Ш. Шарифов, А. В. Зайченко, О. Я. Мищенко, Е. Л. Халеева // Universum: Медицина и фармакология : – 2017. – № 1 (35). – С. 20 – 24. (электрон. научн. журн. Шарифов Х.Ш. [и др.]. 2017. № 1(35). URL: http://7universum.com/ru/med/archive/item/4137

2. Яковлева Л. В. Гепатопротекторное действие нового растительного средства в условиях экспериментального гепатита, вызванного туберкулостатиками / Л. В. Яковлева, О. В. Геруш, О. Я. Мищенко // Universum: Медицина и фармакология : электрон. научн. журн. 2017. № 3(37). URL: http://7universum.com/ru/med/archive/item/ 4420

3. Clinical and economic analysis of pharmacotherapy of acute nazopharyngitis in children / O. V. Tkachova, L. V. Yakovlieva, O. Ya. Mishchenko, A. D. Gordienko // Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ucraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» – 2017. – P.178-196.

4. Efficacy Of 6-Hydroxy-N-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxo-1,2-Dihydro-4н Pyrrolo[3,2,1-Ij]Quinoline-5-Carboxamide In Modeling Renal Insufficiency/ N. L. Berezniakova, L. A. Bobritskaya, A. V. Berezniakov, O. V. Kiz // International Journal of Biological & Pharmaceutical Sciences. – 2016.– № 3 (1). –С. 10-12.

5. Research of diuretic action of 5-substituted derivatives of 1,3,4-thiadiazole / Igor V. Sych, Andrii V. Berezniakov, Lina O. Perekhoda et al. // Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences. – 2017.– Vol.3, Issue – P.112-115.

6. Порівняльне вивчення амінокислотного та мінерального складу листя Prunus persica заготовленого в Таджикистані та Україні / Г. Ф. Наврузова, Л. В. Ленчик, Х. Ш. Шарифов, Я. В. Дьяконова // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 1 (37). – С. 30-33.

7. Міщенко О.Я. Антиагрегантна терапія ішемічної хвороби серця / О. Я. Міщенко // Современная фармация. – 2016. Декабрь. – С. 66 – 71.

8. Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О. Я. Мищенко, Л. В. Яковлева, В. Ф. Осташко и др. // Раціональна фармакотерапія. – 2016.– № 4 (41). – С. 1-8.

9. Бездетко Н. В. Возможности нейропротективной терапии: фокус на Актовегин / Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко // Здоровʼя України. – 2016. – № 1 – С. 2-3.

10. Халєєва О. Л. Фармакологічна характеристика комплексних імунотропних фітопрепаратів, представлених на українському фармацевтичному ринку / О. Л. Халєєва, О. Я. Міщенко, Х. Ш. Шаріфов // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: тез. доп. І міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 30-31 березня 2017 р. – Х., 2017. – С. 319-323.

11. Міщенко О. Я. Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування: аналіз доказів ефективності в терапії м'язово-суглобного болю / О. Я. Міщенко, А. В. Березняков // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: тез. доп. І міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 30-31 березня 2017 р. – Х., – С. 204-209.

12. Аналіз отечественного рынка лекарственных средств для лечения больных с хронической анальной трещиной с точки зрения современной концепции фармакотерапии /А. В. Зайченко, М. А. Стахорская, О. Я. Мищенко, А. В. Файзуллин // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017.– С. 60 – 64.

13. Сініцина О. С. Корекція гіпоестрогенового стану новим вагінальним крем-гелем з глюкозаміну гідрохлоридом у самок щурів після хірургічної оваріектомії / О. С. Сініцина, І. М. Риженко, Г. В. Зайченко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 108 – 115.

14. Міщенко О.Я. Результати аналізу асортименту та обсягів споживання топічних НПЗЗ на українському фармацевтичному ринку / О. Я. Міщенко, А. В. Березняков, Є. М. Коваленко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 79 – 87.

15. Аналіз асортименту фітостимуляторів на фармацевтичному українському ринку / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, О. Л. Халєєва, Х. Ш. Шаріфов // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 88 – 93.

16. Міщенко О. Я. Результати сукупного VEN/частотного аналізу лікарських призначень пацієнтам з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST / О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко, А. І. Бондаренко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 94 – 100.

17. Сініцина О. С. Глюкозамін – перспективний коректор менопаузальних проявів / О.С. Сініцина, І.М. Риженко, Г.В. Зайченко // Клінічна фармація. − Т. 21. − № 1.– С. 57-62.

18. Міщенко О. Я. Результати частотного аналізу призначень лікарських засобів хворим на ішемічну хворобу серця як критерій оцінки якості фармакотерапії / О. Я. Міщенко, Л. В. Яковлєва, В. Ф. Осташко // Клінічна фармація – 2016. – Т. 20, №. 4. – С. 24-28.

19. Вплив екстракту листя персика на функціональний стан центральної нервової системи щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу / Х. Ш. Шаріфов, Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, О. В. Файзуллін // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – Т.1(52), – С. 67-72.

20. Морфологічні дослідження гепатопротекторної дії нового рослинного засобу в умовах експериментального гепатиту, викликаного туберкулостатиками / Л. В. Яковлєва, О. В. Геруш, Ю. Б. Лар’яновська, О. Я. Міщенко // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2016. – № 6 (51). – С. 67-72.

21. Маркина А. Ю. Исследование антигипоксической активности нового производного 2-оксоиндолина / А. Ю. Маркина // Актуальные вопросы современной медицины и фармации: сб. науч. трудов 69 - ой итоговой науч.-практ. конференции студентов и молодых ученых. г. Витебск, 19-20 апреля 2017 г. ВГМУ, 2017. – С. 204-205.

22. Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника / В. С. Зайченко, О. М. Євтушенко, О. А. Рубан, Ю. С. Маслій, Т. Б. Равшанов // ScienceRise. Pharmaceutical Science. - 2017. - № 1. - С. 53-61.

23. Вплив екстракту листя персика на стан метаболічних процесів та прооксидантно/антиоксидантний баланс щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу / Г. В. Зайченко, Х. Ш. Шаріфов, О. Я. Міщенко, О. Ю. Кошова // ScienceRise. Pharmaceutical Science. - 2017. - № 1. - С. 13-16.

24. Симуляційні технології у навчальному процесі кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ / О. Ф. Пімінов, Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко, О. С. Сініцина // Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: зб. наук. праць XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю присвяченої 60-річчю ТДМУ. м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 353-354.

25. Морфологічна оцінка лікувальної дії ректального крему комбінованого складу на моделі гострої ускладненої анальної тріщини / Г.В. Зайченко, М.О. Стахорська, Ларьяновська Ю.Б., О.В. Файзуллін // ScienseRice. – 2017. - №7(15). – P. 33 – 38.

26. Зайченко Г. В. Лейкоцитарна реакція у білих щурів на моделі хронічної анальної тріщини та на фоні лікування ректальним кремом комбінованого складу / Г. В. Зайченко, М. О. Стахорська, О. В. Файзуллін // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 3 (54). – С. 37 – 41.

27. Маркина А. Ю. Скрининговые исследования новых производных 2-оксоиндолина / А. Ю. Маркина, О. Я. Мищенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 3 (54). – С. 69 – 73.

28. Експериментальне вивчення антигіпоксичної та антиоксидантної активності індолінорену / А. Ю. Маркіна, О. Я. Міщенко // Український біофармацевтічній журнал. - 2017. - № 3. - С. 22-25.

29. Маркіна А. Ю. Вплив індолінорену на гістоструктуру нирок на моделі гліцеролової гострої ниркової недостатності / А. Ю. Маркіна, О. Я. Міщенко, Ю. Б. Лар’яновська // ScienceRise. Pharmaceutical Science. - 2017. - № 5 (9). - С. 10 -14.

30. Мищенко О. Я. Cоциально-экономическая доступность антинеопластических лекарственных средств в Украине / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества : тез. докл. междунар. дистанционной науч.-практ. конф., г. Алматы, Республика Казахстан, 4 мая 2016 г. – А., 2016. – C. 178-183.

31. Sinitsyna, O. S. Іnfluence of vaginal administration of glucosamine hydrochloride to psycho-emotional and locomotor activity of spay female rats / O. S. Sinitsyna, G. V. Zaychenko, I. M. Ryzhenko // Eureka: Health sciences. – 2016. – № 2 (2). – Р. 43-48.

32. Исследование влияния гранул «Гепатропин» на течение хронического экспериментального гепатита» / Л. В. Яковлева, О. В. Геруш, Ю. Б. Ларьяновская, С. В. Спиридонов, О. Я. Мищенко // UNIVERSUM : медицина и фармакология. - 2016. - №10 (32). – С. 16-22.

33. Морфоструктура костной ткани овариэктомированных самок крыс на фоне применения нового вагинального геля с фитоэстрогенами хмеля и молочной кислотой / О. С. Синицына, Н. В. Дедух, А. В. Зайченко, И. М. Рыженко // Вестник фармации. – 2016. – № 2 (72). – С. 72-78.

34. Зайченко Г.В. Симптоматическое лечение изжоги: что нового? (взгляд клинического фармаколога) / Г.В. Зайченко, Т.Б. Равшанов // Український медичний часопис. – – № 1 (111), I/II. – С. 73 – 75.

35. Зайченко А.В. Местная эмпирическая терапия острой боли в горле / А.В. Зайченко, О.Я. Мищенко // Український медичний часопис. – – № 1 (111). I/II. – С. 84-86.

36. Зайченко, А.В. Использование ибупрофена и парацетамола в педиатрии: фармакоэкономический анализ / А.В. Зайченко, О.Я. Мищенко // Новости в медицине и фармации. – 2016. – № 4 (567). – С. 10 – 13.

37. Зайченко А.В. Клиническая фармакология кеторолака. Что нового? / А.В. Зайченко, Э.В. Супрун, А.Ф. Пиминов // Газета Аптека. – 2016. - №11. – С. 8-11.

38. Зайченко, Г.В. Магнікор – ефективний та безпечний препарат вітчизняного виробництва для профілактики серцево-судинних захворювань / Г. В. Зайченко, О. В. Файзуллін // Сімейна медицина. – 2016. – №3 (65). – С. 99 – 104.

39. The effect of a vaginal gel with hop cones phytoestrogens on the hormonal state and morphostructure of the reproductive organs in spayed rats / O. S. Sinitsyna, G. V. Zaychenko, I. M. Ryzhenko, Yu. B. Laryanovska // Клінічна фармація. – – № 1. – С. 34 – 38.

40. The effect of a new vaginal gel with the hop extract on the cardiovascular system in spayed female rats / O.S. Sinitsyna, G.V. Zaychenko, I.M. Ryzhenko, Yu.B. Laryanovska // Вісник фармації – № 2 (86). – С. 64 – 68.

41. Zaychenko G.V. The place of meloxicam in the series of modern non-steroidal anti-inflammatory drugs / V. Zaychenko, O. M. Lyapunov, O. P. Bezugla // Вісник фармації. 2016. – № 2 (86). – С. 69 –76.

42. Human pharmacogenetic pecularities affecting the action of anti-tuberculosis medicines / B. Antonenko, V. I .Kresyun, G. V. Zaychenko, V. V. Godovan // Клінічна фармація. – 2016. – № 1. – С. 6 –11.

43. Корекція станів, асоційованих з дефіцитом естрогенів, за допомогою комбінованого вагінального гелю з екстрактом хмелю та молочною кисло-тою / О. С. Сініцина, Г. В. Зайченко, І. М. Риженко, Ю. Б. Лар´яновська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 3 (49). – С. 80-88.

44. Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко, К.В. Калашникова // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 4 (41). – С. 1-8.

45. Бездетко Н. В. Лекарство в зеркале: рассматриваем дексибупрофен / Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко // Участковый врач. – 2016. - №7 (48). – С. 36-48.

46. Мищенко О.Я. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева // Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 2 (39). – С. 19-24.

47. Результаты частотного анализа лекарственных назначений пациентам с ишемической болезнью сердца / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко, И.В. Конющинская  // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 листопада 2016 р. - Х. : Вид –во НФаУ, 2016 . - С. 716 – 719.

48. Характеристика біологічно активних речовин лікарських рослин імунотропної дії / Х.Ш. Шаріфов, Г.В. Зайченко, О.Л. Халєєва, О.Я. Міщенко, О.В. Файзуллін // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 листопада 2016 р. - Х. : Вид –во НФаУ, 2016 . - С. 684 – 687.

49. Лікарські засоби для лікування ДГПЗ на фармацевтичному ринку України: аналіз асортименту та споживання / О. Я. Міщенко, Г.В. Зайченко, Т. Б. Равшанов, В. С. Зайченко, А. В. Березняков // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 листопада 2016 р. -  Х. : Вид –во НФаУ, 2016 . - С.  232 – 235.

50. Міщенко О. Я. Оцінка економічної доступності схем антинеопластичної терапії хворих на рак молочної залози / О. Я. Міщенко, А. Г. Литовченко // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні : тез. доп. наук. - практ. регіональної конференції / редкол.: М. М. Рожко та ін., м. Івано-Франківськ, 10-11 травня 2016 р. - Івано-Франківськ: ПП Голіней О. М., 2016. – С. 27-34.

51. Міщенко О. Я. Дослідження асортименту антитромботичних засобів та економічної доступності антитромботичної терапії / О. Я. Міщенко, А. І. Бондаренко, К. В. Калашникова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. праць ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків,  – С. 286-294.

52. Pharmacoepidemiological analysis dynamics of the statins availability in Ukraine / V. Bezditko, L.V. Yakovleva, O.Y. Mishchenko, I.V.Chynush  // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 2. – C. 6-11.

53. Iakovlieva L. V. Analysis of quality of pharmacotherapy of patients with sciatica / L. V. Iakovlieva, O. Ya. Mishchenko, I .V. Konuschynska // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 2. – C. 17-21.

54. Міщенко, О. Я. Клінічні настанови / О. Я. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 837 – 838.

55. Яковлєва Л. В.  Стандартизація в системі охорони здоровʼя / Л. В.  Яковлєва, О. Я. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. – К: Моріон, 2016. – С. 1588 – 1590.

56. Циркадіанні біоритми вуглеводного обміну в щурів за умов гострого парацетамолового гепатиту / К. О. Калько, С. М. Дроговоз, А. В. Кононенко, Н. В. Захарко, Т. В. Горбач, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 3 (49). – С. 48-53.

57. Калько К. О. Особливості циркадіанної динаміки вуглеводного обміну та активності маркерів цитолізу у щурів / К. О. Калько, О. Я. Міщенко, А. В. Кононенко, Т. В. Горбач, Т. К. Юдкевич, С. М. Дроговоз // Клінічна фармація. – 2016. – № 3. – С. 49-53.

58. Осташко В. Ф. Бромізовал / В. Ф. Осташко, Т.В. Алексєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 245.

59. Осташко В. Ф. Блеоміцину сульфат / В. Ф. Осташко, Амжад Абу Шарк // Фармацевтична енциклопедія, 3- вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 230.

60. Осташко В. Ф. Бромазепам / В. Ф. Осташко, П. О. Безуглий // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016 – С. 243.

61. Осташко В. Ф. Бромгексину гідрохлорид / В. Ф. Осташко, С.Г. Леонова // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 245.

62. Осташко В. Ф. АПУД / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 132.

63. Осташко В. Ф. Бромкамфора / В. Ф. Осташко, О.В. Колісник // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 245.

64. Осташко В. Ф. Бромкриптину мезилат / В.Ф. Осташко, К.А. Таран // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 246.

65. Осташко В. Ф. Будесонід / В. Ф. Осташко, Н. В. Гарна // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016.- С. 249.

66. Осташко В. Ф. Буметанід / В. Ф. Осташко, П. О. Безуглий // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 252-253.

67. Осташко В. Ф. Бупівакаїну гідрохлорид / В. Ф. Осташко, С. Г. Леонова // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 253.

68. Осташко В. Ф. Бупренорфін / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 253.

69. Осташко В. Ф. Бусерелін / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 256.

70. Осташко В. Ф. Бусульфан / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 256.

71. Осташко В. Ф. Буфексамак / В. Ф. Осташко, К. А. Таран // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 258.

72. Осташко В. Ф. Буфломедилу гідрохлорид / В. Ф. Осташко, К. А. Таран // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 258-259.

73. Осташко В. Ф. Вісмуту нітрат основни'й / В. Ф. Осташко, В. О. Грудько // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 329.

74. Осташко В.Ф. Водню пероксиду розчин 30% / В. Ф. Осташко, С. Г. Леонова // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 340.

75. Осташко В. Ф. Гепарину натрієва сіль / В. Ф. Осташко, Н. В. Гарна // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016.- С. 376-377.

76. Осташко В. Ф. Гідроксикарбамід / В. Ф. Осташко, О. В. Колісник // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 386.

77. Осташко В. Ф. Гліквідон / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 412.

78. Осташко В. Ф. Диспареунія / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 498.

79. Осташко В. Ф. Клімакс / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 833-834.

80. Осташко В. Ф. Макроелементи / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1012.

81. Осташко В. Ф. Мікроелементи / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1090-1093.

82. Халєєва О. Л. Валеологія / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 267.

83. Халєєва О. Л. Інгаляційна доставка ліків / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 700- 701.

84. Халєєва О. Л. Пропеленти / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1398.

85. Халєєва О. Л. Рефракція ока / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1461.

86. Халєєва О. Л. Спрей / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1583.

87. Zupanets K. O. Scientific and practical substantiation of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bioequivalence studies / K. O. Zupanets, V. Ye. Dobrova, A. V. Zaychenko, O. V. Dorovskyy // Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical pharmacy. — 2015. — Vol. 1, Issue 3. — Р. 21–25.

88. Простатопротекторная активность суппозиториев с экстрактом маклюры на модели сульпиридовой ДГПЖ у крыс / В. А. Короткова, А. В. Зайченко, Ю. А. Тацкий, А. С. Кухтенко, А. В. Андрияненков // Казахстан. Фармация Казахстана. – – № 12. – С. 19-22.

89. Scientific and Practical Substantiation of Ways of Developing and Introducing Electronic Case Report Forms to Ensure the Quality of Bioequivalence Studies / K. O. Zupanets, V. Ye. Dobrova, A. V. Zaychenko, O. V. Dorovskyy // Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical pharmacy. - 2015. - Vol. 1, Issue 3. - Р. 21-25.

90. Міщенко О. Я. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні / О. Я. Міщенко, В.Ю. Адонкіна // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: Маркова А.Д., 2015 –Т. 25, Вып. 1 (38). – С. 75–80.

91. Zupanets K.O. Concomitant therapy in clinical trials of drugs: its role, problems and approaches to its consideration/O. Zupanets, V.Ye. Dobrova,, K.L. Ratushna // − Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. − 2015, − Vol. 7, Issue 3. − Р. 182-186.

92. Бондарев Е. В. Влияние глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты на показатели углеводного обмена при острой холодовой травме у крыс / Е. В. Бондарев // Республ. науч. журн. «Vestnik» (Казакстан). — 2015. — № 1. — С. 22–27.

93. Бондарев Е. В. Экспериментальный анализ роли адрено- и холинорецепторов во фригопротекторном действии глюкозамина гидрохлорида / Е. В.Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Вестн. фармации. — Витебск (Беларусь). — 2015. — № 1. — С. 78–82.

94. Зайченко А. В. Клиническая фармакология гестагенов / А. В. Зайченко // Medicine (Казахстан). — 2015. — № 4. — С. 111–114.

95. Короткова В. А. Простатопротекторная активность суппозиториев с экстрактом маклюры на модели сульпиридовой ДГПЖ у крыс / В. А. Короткова, А. В. Зайченко, Ю. А. Тацкий, А. С. Кухтенко, А. В. Андрияненков // Фармация Казахстана. — 2015. — № 12. — С. 19–22.

96. Зайченко А. В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность / А. В. Зайченко, О. Я. Мищенко // Фармацевт практик. — 2015. — № 2. — С. 30–31; — № 3. — С. 34–35.

97. Зайченко А. В. Современные подходы к терапии невынашивания беременности / А. В. Зайченко // Мед. новости. — 2015. — № 4. — С. 43–45.

98. Зайченко А. В. Фармацевтическое обоснование комбинации действующих и вспомогательных веществ в составе препарата миальгамма ампулы / А. В. Зайченко, Д. В. Лыткин, Е. Н. Коваленко // Міжнар. неврол. журн. – – № 1. – С. 138–140.

99. Зайченко Г. В. Персоналізований підхід до вибору гестагенів в акушерстві / Г. В. Зайченко // Мед. спеціальність. Акушерство та гінекологія. – – Вересень. – С. 4–5.

100. Зайченко Г. В. Фармакогенетичні аспекти ефективності та безпечності НПЗЗ-терапії / Г. В. Зайченко, О. В. Файзуллін, Є. М. Коваленко // Фармаком. – – № 1. – С. 1–4.

101. Исследования безвредности (острой токсичності) экстракта листьев персика / А. В. Зайченко, Х. Ш. Шарифов, Е. Л. Халеева, Г. Н. Наврузова и др. // Укр. наук.-мед. молодіж. журн. — 2015. — № 1. — С. 239–240.

102. Коваленко Є. М. Корекція антагоністом рецепторів інтерлейкіну-1 фун-кціональних та біохімічних показників стану міокарду на тлі модельногоміокардиту у щурів / Є. М. Коваленко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №6. – С. 34–38.

103. Коваленко Є. М. Порівняльне вивчення аналгетичної та жарознижувальної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 / Є. М. Коваленко // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, №4. – С. 30–34.

104. Мищенко О. Я. Исследование потребления антигипертензивных средств в Украине в течение 2008-2013 годов / О. Я. Мищенко, Л. В. Яковлева, В. Ю. Адонкина, И. В. Чинуш // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2015. – №3-4. – С. 41–44.

105. Належна фармацевтична практика: Імплементація протоколів провізора/фармацевта у післядипломну освіту спеціалістів фармації / Г. В. Зайченко, І. А. Зупанець, О. Ф. Пімінов, Н. В. Бездітко, О. М. Ліщишина, О. О. Шишкіна / /Клінічна фармація. – 2015. – Т.19, №4. – С. 4–8.

106. Бондарев Е. В. Динамика содержания N-ацетилглюкозамина у крыс при острой холодовой травме / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. — СПб., 2014. — Т. 12, № 3. — С. 30–32.

107. Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия / Е. В. Бондарев // Фармакологія та лікар. токсикологія. — 2014. — № 1. — С. 22–25.

108. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з олійним екстрактом маклюри на моделі експериментального скипидарного простатиту у щурів / Г. В. Зайченко, Ю. О. Тацький, В. А. Коротков, О. В. Андріяненков, О. О. Іванова // Укр. біофармац. журн. — 2014. — № 2. — С. 14–19.

109. Зайченко А. В. Лечение рефрактерной к НПВС боли в спине / А. В. Зайченко, А. Н. Баринов, К. А. Махинов, Т. А. Брюханова // Міжнар. неврол. журн. — 2014. — № 3. — С. 89–96.

110. Зайченко А. В. НПВП: что нового в начале XXI века? / А. В. Зайченко // Здоров’я України. — 2014. — № 7. — С. 30–31.

111. Зайченко А. В. Острые кишечные инфекции: современные подходы к лечению и профилактике с акцентом на педиатрическую практику / А. В. Зайченко, С. В. Валюх // Еженедельник «Аптека». — 2014. — № 2. — С. 9.

112. Зайченко А. В. Препараты прогестерона в клинической практике / А. В. Зайченко // З турботою про жінку. — 2014. — № 3. — С. 39–40; № 4. — С. 9–10.

113. Зайченко А. В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г. В. Зайченко // З турботою про жінку. — 2014. — № 5. — С. 2–6.

114. Зайченко А. В. Роль прогестинов в женском организме / А. В. Зайченко // З турботою про жінку. — 2014. — № 3. — С. 39–40.

115. Зайченко А. В. Современный взгляд на гестагены: выбор в пользу безопастности / А. В. Зайченко // Здоровье женщины. — 2014. — № 8. — С. 66–67.

116. Зайченко А. В. Фармакологическая коррекция диспептического синдрома в комплексной терапии гастритов / А. В. Зайченко, Т. О. Брюханова // Еженедельник «Аптека». — 2014. — № 19. — С. 12.

117. Зайченко Г. В. Ефективність гомеопатичного препарату на основі екстракту цикламену європейського для профілактичного лікування алергічних захворювань / Г. В. Зайченко, О. М. Колос, Т. О. Брюханова / Фітотерапія : часопис. — 2014. — № 1. — С. 60–63.

118. Зайченко Г. В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г. В. Зайченко, К. О. Степанова, О. С. Сініцина // Укр. біофармац. журн. — 2014. — № 6. — С. 11–17.

119. Зайченко Г. В. Фармакологічне обгрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі ехстракти Semenis Cucurbitae pero, fructus serenoa repens and radices urticae dioicae, для лікування хронічного простатиту / Г. В. Зайченко, Є. О. Солдатова, В. Ф. Осташко, В. І. Гриценко // Укр. біофармац. журн. — 2014. — № 5. — С. 69–73.

120. Коваленко Є. М. Вивчення впливу ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів / Є. М. Коваленко, І. П. Бухтіярова, С. М. Дроговоз / Клін. фармація. — 2014. — Т. 18, № 1. — С. 18–22.

121. Міщенко О. Я. Клопідогрель у порівнянні з аспірином для вторинної профілактики ішемічного інсульту і смертності у хворих з серцево-судинними захворюваннями: фармакоекономічний аспект / О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна, Ю. К. Терентьєва // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С.45–48.

122. Морфологическая оценка простатопротекторного действия свечей с маслянным экстрактом маклюры в эксперименте / А. В. Зайченко, Ю. О. Тацький, В. А. Коротков, Е. Н. Коваленко, А. В. Андрияненков, А. С. Кухтенко // Эксперим. и клин. урология. — 2014. — № 2. — С. 28–31.

123. Степанова К. О. Вивчення нешкідливості нових пессаріїв «Клімедекс» / К. О. Степанова / Фармац. часопис. — 2014. — № 2. — С. 88–92.

124. Степанова Е. А. Сравнительная эффективность препаратов Витапрост форте и Простатилен в комплексном лучении больных после операции аденомектомии / Е. А. Степанова, В. В. Россихин // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2014. – №3. – С.1–6.

125. Фитохимическое и фармакологическое изучение листьев Persica vulgaris, заготовленных в Таджикистане / Л. В. Ленчик, Г. Ф. Наврузова, В. С. Кисличенко, Х. Ш. Шарифов, А. В. Зайченко // Республ. науч. журн. «Vestnik». — Шимкент : Серпилис, 2014. — Т. IV, № 3. — С. 126–132.

126. Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольных соединений персика обыкновенного / А. В. Зайченко, Х. Ш. Шарифов, М. А. Стахорская и др. // Фітотерапія : часопис. — 2014. — № 4. — С. 71–74.

127. Mishchenko O. Pharmaco-economic evaluation of fixed-dose triple combination for antihypertensive therapy in Ukraine / O. Mishchenko, L. Iakovlieva, V. Adonkina // Journal of Health Policy and Outcome Research. – 2014. - Issue 1. Режим доступу: http://www.jhpor.com/index/artykul/pokaz/pharmacoeconomic_evaluation_of_fixed dose_triple__combination_for_antihypertensive_therapy_in_ukraine

128. Ryzhenko I. M. The effect of the artichoke leaves extract on the postnatal development of offspring of femal rats with the alcogolic placental dysfunction / I. M. Ryzhenko, N. Ya. Asadullayeva, G. V. Zaychenko // Клін. фармація. — 2014. — Т. 18, № 2. — С .10–13.

129. Zaychenko G. V. Evaluation of therapeutic action of suppositories with phytoextracts regarding the results of morphological study of prostate / G. V. Zaychenko, E. O. Soldatova, V. F. Ostashko, Yu. B. Lariyanovska // Фітотерапія : часопис. — 2014. — № 4. — С. 42–47.

130. Андріяненков О. В. Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту Талабану польового при експериментальному простатиті у щурів / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, М. В. Панков // Укр. біофармац. журн. — 2013. — № 1. — С. 43–46.

131. Бондарєв Є. В. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на наркотичний сон, спричинений алкоголем, та його захисний ефект при гострому загальному охолоджені на тлі алкогольної інтоксикації / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, Н. В. Бездітко // Укр. біофармац. журн. — 2013. — № 5. — С. 10–15.

132. Гулмуродов И. С. Фармакологическое обоснование создания оригинальной мази комбинированного состава с эфирным маслом иссопа заравшанского /И. С. Гулмуродов, А. В. Зайченко, Е. В. Гладух // Вестн. Таджик. нац. ун-та. Серия естественных наук. — Душанбе : Сино, 2013. — № 1/2. — С. 249–253.

133. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості у мурчаків під впливом циклорину / О. М. Колос, Г. В. Зайченко, О. В. Рубашкіна, О. А. Зайченко, Т. О. Брюханова // Фармакологія та лікар. токсикологія. — 2013. — № 4. — 5. — C. 60–65.

134. Дроговоз Е. В. Морфологическая оценка эффективности нового вагинального крема с тербинафином / Е. В. Дроговоз, А. В. Зайченко // Медицинские новости (Белоруссия). — 2013. — № 4. — С. 71–74.

135. Дроговоз К. В. Комбінований крем для лікування неспецифічних бактеріально-грибкових вагінітів / К. В. Дроговоз, О. С. Бусигін, Г. В. Зайченко // Світ медицини та біології. —2013. — № 1. — С. 34–40.

136. Дроговоз К. В. Фармакологічне обґрунтування створення нового комбінованого крему з тербінафіном для лікування неспецифічного вагініту / К. В. Дроговоз // Одес. мед. журн. — 2013. — № 1. — С. 11–15.

137. Зайченко А. В. Актуальность сеннозидов в лечении обстипационного синдрома / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Щотижневик «Аптека». — 2013. — № 27. — С. 12.

138. Зайченко А. В. Боль в горле: рекомендации клинического провизора /А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Фармацевт практик. — 2013. — № 2. — С. 38–39.

139. Зайченко А. В. Головная боль в практике клинического провизора: современные подходы к фармацевтической коррекции / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Фармацевт практик. — 2013. — № 4. — С. 28.

140. Зайченко А. В. Исследование фармакотерапевтической активности суппозиториев с фитоэкстрактами на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс / А. В. Зайченко, Е. А. Солдатова, В. И. Гриценко // Науч. ведомости БелГУ. — Белгород, — № 25. — С. 181–187.

141. Зайченко А. В. Как победить кашель: рекомендации клинического провизора / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Щотижневик «Аптека». — 2013. — № — С. 16.

142. Зайченко А. В. Морфологическое исследование легких морских свинок после профилактического введения гомеопатических гранул циклорин на фоне бронхообструктивного синдрома / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова, А. Н. Колос // Науч. ведомости БелГУ. — Белгород, — № 25. — С. 200–202.

143. Зайченко А.В. Рациональные подходы к купированию болевого синдрома в горле // Щотижневик «Аптека». – 2013. – №911. –14.10.2013

144. Зайченко А. В. Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на различных этапах оказания помощи / А. В. Зайченко, Е. Н. Коваленко, Т. А. Брюханова //Здоровье ребенка. — 2013. — № 6. — С. 83–86.

145. Зайченко А. В. Современные антимикотики: выбор, основанный на доказательствах / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Щотижневик «Аптека». — 2013. — № 17. — С. 14.

146. Зайченко А. В. Современные подходы к лечению онихомикозов / А. В. Зайченко, Е. Л. Халеева, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 8 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступа: http://education.apteka.ua.

147. Зайченко А. В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях / А. В. Зайченко, А. Н. Колос, Т. А. Брюханова, Е. Н. Коваленко // Современные аспекты реабилитации в медицине : материалы VI междунар. конф., г. Ереван, 10–12 окт. 2013 г. — Ереван, — С. 99–102.

148. Зайченко Г. В. Морфологічна оцінка ефективності нового гомеопатичного засобу з цикламену європейського при алергійному риніті / О. М. Колос, Є. М. Коваленко // Південноукр. мед. наук. журн.— 2013. — № 1. — С. 59–62.

149. Зайченко Г. В. Фармакогенетичні аспекти застосування антигіпертензивних засобів / Г. В. Зайченко // Наук. журн. МОЗ України. — 2013. — № 1. — С. 114–119.

150. Лечение боли в спине, рефрактерной к нестероидным противовоспалительным средствам / А. В. Зайченко, А. Н. Баринов, К. А. Махинов, Т. А. Брюханова // Мед. совет (Россия). — 2013. — № 12. — С. 27–32.

151. Осташко В. Ф. Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону — перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями / В. Ф. Осташко, С. Ю. Штриголь, І. М. Подольський, Н. В. Бездітко // Укр. біофамац. журн. — — № 2. — С. 46–49.

152. Пиминов А. Ф. Современные подходы к комплексному лечению простудных заболеваний / А. Ф. Пиминов, А. В. Зайченко, А. И. Квитчатая// Человек и лекарство (Казахстан). — 2013. — № 3. — С. 61–70.

153. Степанова К. О. Дослідження біосенсорної реакції клітинних субстанцій на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії / К. О. Степанова, В. П. Олійник, С. М. Куліш // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2013. — № 53. — С. 104–110.

154. Файзуллін О. В. Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О. В. Файзуллін // Вісн. фармації. — 2013. — № 3. — С. 79–81.

155. Файзуллін О. В. Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О. В. Файзуллін // Укр. журн. клін. та лаборат. медицини. — 2013. —№ 2. – С. 148–150.

156. Файзуллін О. В. Оцінка гепатозахисної дії густого екстракту з листя Винограду культурного в умовах тривалого впливу етанолу на організм піддослідних тварин / О. В. Файзуллін // Південноукр. мед. наук. журн. — 2013. — № 1. — С. 167–170.

157. Халєєва О. Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми / О. Л. Халєєва, Л. О. Печенізька // Укр. біофармац. журн. — 2013. — № 5. — С. 30–34.

158. Шарифов Х. Ш. Скрининговое фармакологическое изучение густого экстракта из листьев персика обыкновенного / Х. Ш. Шарифов, А. В. Зайченко, Г. Ф. Наврузова, Е. Л. Халеева // Вестн. Таджик. нац. ун-та. Серия естественных наук. — Душанбе : Сино. —2013. — № 1/3. — С. 112–114.

159. Olmessekova T. Investigation of specific pharmacological activity of lipargin suppositories / A. T. Olmessekova, A. V. Zaychenko, A. I. Tikhonov, S. R. Gevoyan // Фармация Казахстана. — 2013. — № 4. — С. 34–36.

160. Андрияненков А. В. Доклиническое изучение эффективности густого экстракта ярутки полевой на модели криотравматического простатита у крыс / А. В. Андрияненков, А. В. Зайченко // Лекарств. препараты и рац. фармакотерапия. — 2012. — № 1. — С. 16–21.

161. Андріяненков О. В. Вивчення простатопротекторної дії Талабану польового на моделі кріотравми передміхурової залози у щурів самців / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, І. А. Журавель, Г. С. Тартинська // Фармакологія та лікар. токсикологія. — 2012. — № 2. — С. 3–7.

162. Андріяненков О. В. Вивчення фармакологічної дії густого екстракту Талабану польового на моделі скипидарного простатиту у щурів / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко // Укр. біофармац. журн. — 2012. — № 3. — С. 58–64.

163. Андріяненков О. В. Фармакологічна ефективність густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, Г. С. Тартинська // Вісн. фармації. — 2012. — № 3. — С. 79–82.

164. Бондарєв Є. В. Дослідження глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі / Є. В. Бондарєв // Фармац. часопис. — 2012. — № 3. — С. 140–142.

165. Дослідження нового комбінованого вагінального крему для лікування неспецифічних вагінітів / Г. В. Зайченко, С. М. Дроговоз, О. В. Грищенко, О. С. Бусигін, К. В. Дроговоз // Клін. фармація. — 2012. — Т. 16, № 2. — С. 32–35.

166. Зайченко А. В. Инновационные подходы к фармакологической коррекции гиперсекреторных состояний / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 3 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/innovacionnye-podxody-k-farmakologicheskoj-korrekcii-gipersekretornyx-sostoyanij.html

167. Зайченко А. В. Оценка иммунотоксического действия суппозиториев с липофильным экстрактом цветочной пыльцы / А. В. Зайченко, С. Р. Гевоян, А. В. Файзуллин, А. В. Кудина // Фармаком. — 2012. — № 1/2. — С. 101–104.

168. Зайченко А. В. Фармацевтическая опека в топической терапии: под прицелом мышечно-суставная боль и грибковые поражения кожи / А. В. Зайченко, В. А. Пасисниченко, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 4 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-v-topicheskoj-terapiipod-pricelom-myshechno-sustavnaya-bol-i-gribkovye-porazheniya-kozhi.html

169. Зайченко А. В. Фармацевтическая опека для профилактики и лечения острых респираторных инфекций / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 5 у програмі — «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-ostryx-respiratornyx-infekcij.html

170. Зайченко Г. В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового в умовах експериментального простатиту у щурів / Г. В. Зайченко, С. Р. Гевоян, О. В. Файзуллін // Укр. біофармац. журн. — 2012. — № 3. — С. 15–20.

171. Зайченко Г. В. Дослідження впливу супозиторієв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатиту / Г. В. Зайченко, С. Р. Гевоян // Укр. мед. альманах. — 2012. — Т. 15, № 3. — С. 58–62.

172. Зайченко Г. В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / Г. В. Зайченко, Л. В. Яковлева, О. М. Колос, Т. О. Брюханова // Укр. мед. часопис. — 2012. — № 6. — С. 134–136.

173. Корекція гіпофункції сім’яників хондроїтинсульфатом / Г. В. Зайченко, Н. М. Бречка, В. О. Бондаренко, Є. М. Коренєва, Н. Г. Малова, С. С. Ричкова, О. В. Андріяненков, М. О. Бойко // Експерим. та клін. медицина. — 2012. — № 3. — С. 60–66.

174. Новые перспективы нефропротекции / С. Ю. Штрыголь, О. В. Товчига, О. О. Койро, Е. Г. Щекина, В. С. Штрыголь, Е. В. Бондарев, Н. А. Домар // Буков. мед. вісн. — 2012. — № 3, Ч. 2. — С. 35–37.

175. Пиминов А. Ф. Современные подходы в комплексном лечении простудных заболеваний / А. Ф. Пиминов, А. В. Зайченко, А. В. Квитчатая // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №1 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/sovremennye-podxody-v-kompleksnom-lechenii-prostudnyx-zabolevanij.html

176. Солдатова Є. О. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Є. О. Солдатова, В. І. Гриценко, Г. В. Зайченко // Клін. фармація. — 2012. — Т. 16, № 3. — С. 28–31.

177. Солдатова Є. О. Фармакологічне обґрунтування створення супозиторіїв з рослинною сировиною для лікування простатитів / Є. О. Солдатова, В. І. Гриценко, Г. В. Зайченко // Вісн. фармації. — 2012. — № 3. — С. 64–67.

178. Фармакологічний аналіз ефективності фітопрепаратів при лікуванні захворювань репродуктивної системи у чоловіків / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, В. С. Кисличенко, Д. В. Литкін, Т. С. Білька // Фітотерапія : часопис. — 2012. — № 1. — С. 55–57.

179. Халєєва О. Л. Перспективи використання солей четвертинних амонієвих основ у м’яких препаратах для лікування дерматомікозів / О. Л. Халєєва, Л. О. Печенізька // Укр. біофармац. журн. — 2012. — № 3. — С. 28–31.