1. Зайченко Г.В. Експериментальне обґрунтування корекції гіпофункції сім`яників препаратом трибестан / Н.М.Бречка, В.О.Бондаренко., Малова Є.М., Бречка Н.М., Коренєва Є.М., Таранова К.С., Іваннікова С. В., Андріяненков О.В. // Експериментальна і клінічна медицина № 1 (50). –2011. –С.52-56.
 2. Риженко І.М. Дослідження гравідопротекторної активності екстракту артишоку польового польового в умовах серотонінової плацентарної дисфункції / І.М.Риженко, Н.Я.Асадуллаєва, Г.В.Зайченко, Т.С.Сахарова // Клінічна фармація. – 2011. – №1, Т.15. – С.22-25
 3. Риженко І.М. Експериментальне обґрунтування гравідопротекторної дії екстракту артишоку на фоні гестозу у щурів /Малова, Є.М.Коренєва, К.С.Таранова., С.В.Іваннікова, О.В.Андріяненков // Експериментальна і клінічна медицина– 2011. – №1 (50). 2, Т.15. – С.41-46
 4. Зайченко Г.В. Гравідопротекторні властивості хофітолу на моделі плацентарної дисфункції, що виникає в умовах гострої алкогольної інтоксикації / Н.Я.Асадуллаєва, І.М.Риженко, // Вісник фармації № 2 (66). – 2011. – с. 78 – 81.
 5. Зайченко А.В.Криоконсервированная сыворотка кордовой крови в восстановлении репродуктивной функции при антифосфолипидном синдроме / В.Ю.Трифонов, В.Ю.Прокопюк, // Проблемы криобиологии. – 2011. – Т. 21, № 1. – С. 75–85.
 6. Зайченко Г.В. Морфологічний стан матки та плаценти при експериментальному моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому на мишах / Г.В Зайченко, Ю.Б.Лар’яновська, Т.В.Деєва, О.І.Шевченко, В.Ю.Старокожко, О.В.Кудіна, І.Ю.Сак //Український медичний альманах, – 2011. – Т.14, №4. – с.136-141
 7. Файзуллін В.О. Наукове обґрунтування складу протиалергійного збору / Л.І. Шульга, І.О. Журавель, О.Ф. Пімінов, В.С. Кисличенко, О.В. // Український медичний альманах. – 2011. – Т.14,№6. – С.229-231.
 8. Зайченко, О.В. Оцінка загально токсичної дії і місцевої переносимості ректальних супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квиткового / О.В. Зайченко, С.Р. Гевоян, Г.В. Файзуллин, О.В. Кудіна // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т.6,№4. – С.229-231.
 9. Збірка тестів для самостійної підготовки слухачів з дисципліни «Клінічна фармакологія» (передатестаційний цикл підвищення кваліфікації зі спеціальності «Клінічна фармація»). Навчальний посібник / О.Ф. Пімінов, Г.В. Зайченко та ін. – Х.: Видавництво НФаУ, 2011. – 92с.
 10. Місюрьова С.В.Експериментальне моделювання дисбіозу кишечника диклофенаком натрію у морських свинок та вивчення впливу біфідумбактерину на функціональні характеристики кишечника у відтворених умовах / Філімонова Н.І.
 11. Пасісниченко В.О., Мухамед М. Е., Місюрьова С.В.// Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, №1. – С. 52-55.
 12. Андріяненков О.В. Фармакологічний аналіз ефективності фітопрепаратів при лікуванні захворювань репродуктивної системи у чоловіків / О.В.Андріяненков,
 13. Г.В.Зайченко, В.С. Кисличенко, Д.В.Литкін, Т.С Білька .// Фітотерапія часопис. – 2012. – №1. – С. 55-57.
 14. Андріяненков О.В. Доклиническое изучение эффективности густого экстракта ярутки полевой на модели крио-травматического простатита у крыс / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко // Лекарственные препараты и рациональная фармакотерапия. – 2012. – №1. – С. 16-21.
 15. Зайченко А.В. Оценка иммунотоксического действия суппозиториев с липофильным экстрактом цветочной пыльцы / А.В.Зайченко, С.Р.Гевоян, А.В.Файзуллин,  А.В.Кудина // Фармаком. – 2012. – №1/2. – С.101-104.
 16. Андріяненков О.В. Вивчення простатопротекторної дії Талабану польового на моделі кріотравми передміхурової залози у щурів-самців / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко, І.А.Журавель, Г.С.Тартинська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – №2 (27). – С. 3-7.
 17. Зайченко А.В. Дослідження  нового комбінованого вагінального крему для лікування неспецефічних вагінітів / А.В.Зайченко, С.М.Дроговоз,  О.В.Грищенко,  О.С.Бусигін, К.В. Дроговоз // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, №2. – С.32-35.
 18. Солдатова Є.О. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Є.О.Солдатова, В.І.Гриценко,  Г.В.Зайченко //  Клінічна фармація. – 2012. – Т.16, №3. – С. 28-31.
 19. Зайченко Г.В. Дослідження впливу супозиторієв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатиту / Г.В.Зайченко,  С.Р.Гевоян // Український медичний альманах. – 2012. –Т. 15, №3. – С. 58-62.
 20. Солдатова Є.О. Фармакологічне обґрунтування створення супозиторієв з рослиною сировиною для лікування простатитів / Є.О.Солдатова, В.І.Гриценко,  Г.В.Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – №3 (71). – С. 64-67.
 21. Андріяненков О.В. Фармакологічна ефективність густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко,  Г.С.Тартинська // Вісник фармації. – 2012. – №3 (71). – С. 79-82.
 22. Зайченко Г.В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з ліпофільним  екстрактом пилка квіткового в умовах  експериментального простатиту у щурів / Г.В.Зайченко,  С.Р.Гевоян, О.В.Файзуллін // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 3 (20). – С. 15-20.
 23. Халєєва О.Л. Перспективи використання солей четвертинних амонієвих основ у м’яких препаратах для лікування дерматомікозів / О.Л.Халєєва, Л.О. Печенізька // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №3 (20). – С. 28-31.
 24. Андріяненков О.В. Вивчення фармакологічної дії густого екстракту Талабану польового на моделі скипидарного простатиту у щурів / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №3 (20). – С. 58-64.
 25. Бондарев Е.В. Новые перспективы нефропротекции / С.Ю. Штрыголь, О.В.Товчига,  О.О.Койро, Е.Г.Щекина, В.С.Штрыголь, Е.В.Бондарев, Н.А.Домар // Буковинський медичний вісник. – 2012. – №3 (63), Ч.2. – С. 35-37.
 26. Бондарєв Є.В. Дослідження глюкоза міну гідро хлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі / Є.В.Бондарєв // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3 (23). – С. 140-142.
 27. Пиминов А.Ф.Современные подходы в комплексном лечении простудных заболеваний / А.Ф.Пиминов,  Г.В.Зайченко,  А.В.Квитчатая // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №1 у програмі  - «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/sovremennye-podxody-v-kompleksnom-lechenii-prostudnyx-zabolevanij.html
 28. Зайченко Г.В. Инновационные подходы к фармакологической коррекции гиперсекреторных состояний / Г.В.Зайченко,  Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №3 у програмі  - «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/innovacionnye-podxody-k-farmakologicheskoj-korrekcii-gipersekretornyx-sostoyanij.html
 29. Зайченко Г.В. Фармацевтическая опека в топической терапии: под прицелом мышечно-суставная боль и грибковые поражения кожи / Г.В.Зайченко, В.А.Пасисниченко, Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №4 у програмі  - «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-v-topicheskoj-terapiipod-pricelom-myshechno-sustavnaya-bol-i-gribkovye-porazheniya-kozhi.html
 30. Зайченко Г.В. Фармацевтическая опека для профилактики и лечения острых респираторных инфекций / Г.В.Зайченко,  Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №5 у програмі  - «Університет: дистанційна освіта on-line».– http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-ostryx-respiratornyx-infekcij.html
 31. Зайченко Г.В. Корекція гіпофункції сім’яників хондроїтинсульфатом / Г.В.Зайченко,  Н.М.Бречка, В.О.Бондаренко, Є.М.Коренєва, Н.Г.Малова, С.С.Ричкова,  О.В.Андріяненков,  М.О.Бойко // Експериментальна та клінічна медицина. – 2012. – №3 (56). – С. 60-66.
 32. Зайченко Г.В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / Л.В.Яковлева, О.М. Колос, Т.О.Брюханова // Укр. Мед. Часопис. — №6 (92). – 2012.– С.134-136.
 33. Зайченко А.В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / А.В.Зайченко, Л.В.Яковлева, А.Н.Колос, Т.А.Брюханова // Укр. мед. часопис. – 2012. – №6 (92). – С. 134-136.
 34. Зайченко А.В. Современные подходы к лечению онихомикозов / А.В.Зайченко,  Е.Л.Халеева, Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». – 2013. –№8. – лекція у програмі  - «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua
 35. Колос О.М. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості у мурчаків під впливом циклорину / О.М.Колос, Г.В.Зайченко, О.В.Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О.Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – №4. – 5 (35). – C. 60-65.
 36. Степанова К.О.Дослідження біосенсорної реакції клітинних субстанцій на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії  / К.О.Степанова, В.П.Олійник, С.М.Куліш // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія –Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – №53. – С. 104-110.
 37. Зайченко Г.В. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості під впливом циклорину / Г.В. Зайченко, О.М. Колос, О.В. Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О. Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – №4. – С. 60-65.
 38. Халєєва О.Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми / О.Л. Халєєва,  Л.О.Печенізька // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №5. – С. 30-34.
 39. Зайченко Г.В. Фармакогенетичні аспекти застосування антигіпертензивних засобів / Г.В.Зайченко // Науковий журнал МОЗ України, №1(2). -2013. – С.114-119.
 40. Зайченко А.В. Современные подходы к лечению онихомикозов / Халеева Е.Л., Брюханова Т.А.// Електронний журнал «Аптека on-line». – 2013. –№8. – лекція у програмі — «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua.
 41. Андрияненков О.В. Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту талабану польового при експериментальному простатиті у щурів / Г.В.Зайченко, М.В. Панков // Український біофармацевтичний журнал. — №1 (24). – 2013. – С. 43-46.
 42. Бондарєв Є.В. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на наркотичний сон, спричинений алкоголем, та його захисний ефект при гострому загальному охолоджені на тлі алкогольної інтоксикації / Штриголь С.Ю., Бездітко Н.В.// Український біофармацевтичний журнал. -№5 (28). – 2013. – С. 10-15.
 43. Файзуллін О.В. Оцінка гепатозахисної дії густого екстракту з листя винограду культурного в умовах тривалого впливу етанолу на організм піддослідних тварин / О.В. Файзуллін // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – №1. – С.167-170.
 44. Файзуллін О.В. Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О.В. Файзуллін // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. –№2(16) – С.148-150.
 45. Файзуллін О.В. Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О.В. Файзуллін // Вісник фармації. – 2013. – № 3(75) – С.79-81.
 46. Осташко В.Ф. Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону – перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями / С.Ю. Штриголь, Подольський І.М., Н.В. Бездітко // Український біофамацевтичний журнал. -№2 (25). -2013. – С. 46-49.
 47. Зайченко А.В. Как победить кашель: рекомендации клинического провизора / А.В. Зайченко, Т.А. Брюханова // Щотижневик «Аптека», #907 (36) 16.09.2013.
 48. Зайченко А.В. Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на различных этапах оказания помощи /А.В.Зайченко// Щотижневик «Аптека», #907 (36) 16.09.2013.
 49. Зайченко А.В. Рациональные подходы к купированию болевого синдрома в горле / А.В.Зайченко // Щотижневик «Аптека», #911 (40) 14.10.2013.
 50. Зайченко А.В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях / А.Н Колос., Т.А. Брюханова, Е.Н. Коваленко// VI Материалы международной конференции: Современные аспекты реабилитации в медицине, г. Ереван (Армения), 10-12.09.2013.- С.99-102.
 51. Дроговоз Е.В. Морфологическая оценка эффективности нового вагинального крема с тербинафином / А.В. Зайченко // Медицинские новости. Белоруссия. — №4 (223). -2013. –С.71-74.
 52. Зайченко А.В. Современные антимикотики: выбор основанный на доказательствах / Брюханова Т.А. //Щотижневик «Аптека», #888 (17) 29.04.2013.
 53. Olmessekova A.T. Investigation of specific pharmacological activity of lipargin suppositories / A.V.Zaychenko, S.R.Tikhonov, S.R.Gevoyan // Фармация Казахстана. -№4.-2013. – С.34-36.
 54. Пиминов А.Ф. Современные подходы к комплексному лечению простудных заболеваний / Пиминов А.Ф., А.В.Зайченко, А.И.Квитчатая// Человек и лекарство-Казахстан. №3 (19).- 2013. – С. 61-70.
 55. Зайченко А.В. Головная боль в практике клинического провизора: современные подходы к фармацевтической коррекции / Брюханова Т.А./ Фармацевт практик. — №4.- 2013. – с. 28.
 56. Зайченко А.В. Актуальность сеннозидов в лечении обстипационного синдрома / Брюханова Т.А./ Щотижневик «Аптека», #898 (27) 08.07.2013.
 57. Дроговоз К.В. Комбінований крем для лікування неспецифічних бактеріально-грибкових вагінітів / О.С.Бусигін, Г.В. Зайченко // Світ медицини та біології. -№1(36).-2013. – С.34-40.
 58. Дроговоз К.В. Фармакологічне обґрунтування створення нового комбінованого крему з тербінафіном для лікування неспецифічного вагініту // Одеський медичний журнал. -№1(21). – 2013. – С.11-15.
 59. Зайченко Г.В. Морфологічна оцінка ефективності нового гомеопатичного засобу з цикламену європейського при алергійному риніті / О.М.Колос, Є.М.Коваленко // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — №1 (01).- 2013. – С.59-62.
 60. Зайченко А.В. Боль в горле: рекомендации клинического провизора /Т.А.Брюханова // Фармацевт практик. -№2.- 2013. – с. 38-39.
 61. Зайченко А.В. Морфологическое исследование легких морских свинок после профилактического введения гомеопатических гранул циклорин на фоне бронхообструктивного синдрома/ А.В. Зайченко, Т.А. Брюханова, А.Н. Колос // Научные ведомости БелГУ. – 2013. — №25 (168) – С.200-202.
 62. Колос О.М. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості під впливом циклорину / О.М. Колос, Г.В. Зайченко, О.В. Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О. Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2013. — №4. – С.28-34.
 63. Халєєва О.Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми/ Халєєва О.Л., Печенізька Л.О// Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №5. – С. 30-34.
 64. Зайченко А.В. Фармакологическое обоснование создания оригинальной мази комбинированного состава с эфирным маслом иссопа заравшанского /Гулмуродов И.С., Гладух Е.В.// Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. Душанбе: «Сино». – 2013. — №1/2 (106). – С.249-253.
 65. Зайченко А.В. Исследование фармакотерапевтической активности суппозиториев с фитоэкстрактами на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс / Солдатова Е.А., Гриценко В.И. // Научные ведомости БелГУ. – 2013. — №25 (168).– С. 181-187.
 66. Зайченко А.В. Лечение боли в спине, рефрактерной к нестероидным противовоспалительным средствам / Баринов А.Н., Махинов К.А., Брюханова Т.А.// Медицинский совет. (Россия) – 2013. –№12. –С.27-32.
 67. Шарифов Х.Ш. Скрининговое фармакологическое изучение густого экстракта из листьев персика обыкновенного / Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко, Г.Ф. Наврузова, Е.Л. Халеева// Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. Душанбе: «СИНО». –2013. –№1/3 (110). –С.112-114.
 68. Зайченко Г. В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з олійним екстрактом маклюри на моделі експериментального скипидарного простатиту у щурів. / Ю. О.Тацький, В. А. Коротков, О. В. Андріяненков, О. О. Іванова // Український біофармацевтичний журнал — № 2 (31). — 2014. — С. 14-19.
 69. Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия /Е.В.Бондарев/ Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. -№1(37). – С.22-25.
 70. Коваленко Є.М. Вивчення впливу ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів / Є.М. Коваленко І.П.Бухтіярова, С.М.Дроговоз, / Клінічна фармація. –2014. –Т.18, №1. –С.18-22.
 71. Зайченко Г.В. Ефективність гомеопатичного препарату на основі екстракту цикламену європейського для профілактичного лікування алергічних захворювань / Г.В.Зайченко, О.М.Колос, Т.О.Брюханова/ Фітотерапія Часопис. –2014. –№1. –С.60-63.
 72. Зайченко А.В. Острые кишечные инфекции: современные подходы к лечению и профилактике с акцентом на педиатрическую практику/ А.В.Зайченко, С.В.Валюх// Университет: дистанционное образование он-лайн «Аптека» №923 (2) 13.0.2014.
 73. Зайченко Г.В. Фармакологическая коррекция диспептического синдрома в комплексной терапии гастритов/ Г.В.Зайченко, Т.О.Брюханова// Университет: дистанционное образование он-лайн «Аптека»№940 (19) 12.05.2014.
 74. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике/А.В.Зайченко// З турботою про жінку. -№3(51). -2014. – С.39-40.
 75. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. — №4(52). -2014. – С.9-10.
 76. Levachkova Yu.V. Relevace of development of new pessaries for comprehensive treatment of genital herpes / Yu.V. Levachkova, O.M.Litvinova, G.V.Zaychenko, V.V.Chernykh, K.O.Stepanova // Материалы IV международной научно-практической конференции 21 век: фундаментальная наука и технологии. 16-17 июня 2014 г. North Charleston, USA.-Том 2. – С. 136-137.
 77. Ryzhenko I.M. The effect of the artichoke leaves extract on the postnatal development of offspring of femal rats with the alcogolic placental dysfunction / I.M. Ryzhenko I.M., N.Ya.Asadullayeva, G.V.Zaychenko // Клінічна фармація. -2014. –Т.18. -№2. – С.10-13.
 78. Зайченко А.В. Морфологическая оценка простатопротекторного действия свечей с масляннім екстрактом маклюрі в єксперименте / А.В.Зайченко, Ю.О.Тацький, В.А.Коротков, Е.Н.Коваленко, А.В.Андрияненков, А.С.Кухтенко // Экспериментальная и клиническая урология. – 2014. — №2. – С.28-31.
 79. Зайченко А.В. НПВП: что нового в начале XXI века? / А.В.Зайченко // Здоров’я України. – 2014. — №7 (332). – С.30-31.
 80. Степанова К.О. Вивчення нешкідливості нових пессаріїв «Клімедекс» / К.О. Степанова/ Фармацевтичний Часопис. –2014. — №2(30). – С.88-92.
 81. Зайченко Г.В. Фармакологічне обгрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі ехстракти Semenis Cucurbitae pero, fructus serenoa repens and radices urticae dioicae, для лікування хронічного простатиту / Г.В. Зайченко, Є.О. Солдатова, В.Ф. Осташко, В.І. Гриценко // Український біофармацевтичний журнал. — №5(34). – 2014. –С.69-73.
 82. Зайченко А.В. Лечение рефрактерной к НПВС боли в спине / А.В. Зайченко, А.Н. Баринов, К.А. Махинов, Т.А. Брюханова // Міжнародний неврологічний журнал. -№3 (65). – 2014. – С.89-96.
 83. Зайченко А.В. Современный взгляд на гестагены: выбор в пользу безопастности / А.В. Зайченко // Здоровье женщины. –– №8 (94). ––2014. – С.66-67.
 84. Зайченко А.В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. — №5(53). -2014. – С.2-6.
 85. Зайченко Г.В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г.В. Зайченко, К.О. Степанова, О.С. Сініцина // Український біофармацевтичний журнал. – №6 (35). –2014. – С.11-17.
 86. Zaychenko G.V. Evaluation of therapeutic action of suppositories with phytoextracts regarding the results of morphological study of prostate / G.V. Zaychenko, E.O. Soldatova, V.F. Ostashko, Yu.B. Lariyanovska // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 42-47.
 87. Зайченко А.В. Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольних соединений персика обыкновенного / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, М.А. Стахорская и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 71-74.
 88. Фитохимическое и фармакологическое изучение листьев Persica vulgaris, заготовленных в Таджикистане / Л.В. Ленчик, Г.Ф. Наврузова, В.С. Кисличенко, Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко // Республиканский научный журнал «Vestnik». – Шимкент: «Серпилис», 2014. – Том IV, №3 (68). – С. 126-132.
 89. Зайченко А.В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. - №5(53). -2014. – С.2-6.
 90. Бондарев Е.В. Динамика содержания N-ацетилглюкозамина у крыс при острой холодовой травме / Е.В.Бондарев, С.Ю. Штрыголь // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. ООО "Издательство Н-Л" (Санкт-Петербург). – Том.12. -№3  . – 2014. – С.30-32.
 91. Зайченко Г.В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г.В. Зайченко, К.О. Степанова, О.С. Сініцина // Український біофармацевтичний журнал. – №6 (35).  –2014. – С.11-17.
 92. ZaychenkoG.V. Evaluationoftherapeuticactionofsuppositorieswithphytoextractsregardingtheresultsofmorphologicalstudyofprostate / G.V. Zaychenko, E.O. Soldatova, V.F. Ostashko, Yu.B. Lariyanovska// Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 42-47.
 93. Зайченко А.В. Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольних соединений персика обыкновенного / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, М.А. Стахорская и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 71-74.
 94. Бондарев Е.В. Экспериментальный анализ роли адрено- и холинорецепторов во фригопротекторном действии глюкозамина гидрохлорида / Е.В.Бондарев, С.Ю. Штрыголь // Вестник фармации. Витебск. Белорусь. -2015. - № 1 (67). – С.78-82.
 95. Зайченко А.В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопастность / А.В.Зайченко, О.Я. Мищенко// Фармацевт практик.- 2015. - №3(134). – С.34-35.
 96. Зайченко А.В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопастность / А.В.Зайченко, О.Я. Мищенко// Фармацевт практик.- 2015. - №2(133). – С.30-31.
 97. Зайченко Г.В. Фармакогенетичні аспекти ефективності та безпечності НПЗЗ – терапії / Г.В.Зайченко, О.В. Файзуллін, Є.М. Коваленко// Фармаком. – 2015. -№1. – С.1- 4.
 98. Зайченко А.В. Исследования безвредности (острой токсичності) экстракта листьев персика / А.В.Зайченко, Х.Ш. Шарифов,  Е.Л. Халеева, Г.Н. Наврузова и др.// Український науково-медичний молодіжний журнал. -2015. - №1(85). – С.239-240.