1. Андріяненков О.В. Вивчення впливу густого екстракту талабану польового на видільну функцію нирок / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко, О.В.Файзуллін,
 2. Є.В.Бондарєв, Г.С.Тартинська, І.О.Журавель // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 358.
 3. Бондарєв Є.В.  Обґрунтування використання глюкозаміну гідрохлориду в якості засобу фрігопротекторної дії при сочетаній алкогольно-холодовій травмі / Є.В.Бондарєв // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 362.
 4. Андріяненков О.В. Вплив препарату Трибестан на сперматогенез щурів при опроміненні / О.В.Андріяненков, Н.М.Бречка, В.О.Бондаренко, Н.Г.Малова, С.С.Ричкова, С.В.Іваннікова,  Г.В.Зайченко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 363.
 5. Зайченко Г.В. Вивчення специфічної фармакологічної активності та гострої токсичності нового гомеопатичного препарату для корекції алергічного риніту / Г.В.Зайченко,  О.М. Колос,  Т.О.Брюханова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 384.
 6. Осташко В.Ф. Использование препарата корвитин для коррекции гипотрофии внутриутробного плода, вызванной гипобарической гипоксией / В.Ф.Осташко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 399.
 7. Пасісниченко В.О. Відтворення дисбіозу кишечника у мурчаків на основі застосування диклофенака натрію / В.О.Пасісниченко,  Н.І. Філімонова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 401.
 8. Брюханова Т.О. Фармакоепідеміологічна оцінка споживання антиалергічних препаратів з використанням ATC/DDD-методології / Т.О.Брюханова, 
 9. Л.В.Яковлєва //  Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 694.
 10. Колос О.М. Вивчення антиалергічної активності та гострої токсичності гомеопатичних гранул «Циклорин» / О.М.Колос,  Г.В.Зайченко,  Т.О.Брюханова // Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2012. – С. 112.
 11. Зайченко Г.В. Вивчення гострої токсичності нового гомеопатичного препарату гранул «Циклорин» / Г.В.Зайченко, О.М.Колос, Т.О.Брюханова // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 47-49. 
 12. Зайченко А.В. Изучение эффективности и безопасности простатопротекто­ров, в состав которых входит экстракт цветочной пыльцы / Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2012 р.  – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 50-51.
 13. Андріяненков О.В. Експериментальне вивчення ефек­тивності густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіпер­плазії передміху­рової залози у самців-щурів / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ,  9-10 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 100-101.
 14. Солдатова Є.О. Дослідження проста­топротекторної дії супозиторіїв з фітоекстрактами на моделі доброякісної гіперплазії перед­міхурової залози / Є.О.Солдатова, Г.В.Зайченко // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ,  9-10 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 128.
 15. Бондарев Е.В. Внедрение дистанционного обучения на этапе последипломного образовании специалистов фармации / Файзуллин А.В., Халеева Е.Л. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.30-31.
 16. Зайченко Г.В. Особенности методического обеспечения дистанционного обучения / Осташко В.Ф., Андріяненков О.В. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.17-18.
 17. Зайченко Г.В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях/ Колос А.Н., Брюханова Т.А., Коваленко Е.Н. // VI Материалы международной конференции: Современные аспекты реабилитации в медицине Ереван. 10-12.09.2013.- С.99-102.
 18. Наврузова Г.Ф. Персик обыкновенный – перспективный источник получения биологически-активных субстанций / Шарифов Х.Ш., Ленчик Л.В., Саидов Н.Б., Кисличенко В.С., Зайченко А.В. // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», 11-12 квітня 2013 р., Х.: Вид-во «Есен», 2013. С.172-173.
 19. Шарифов Х.Ш. Изучение острой токсичности и фармакологической активности полисахаридного комплекса листьев персика / Зайченко А.В., Файзуллин А.В., Иванова А.А. // ХХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» Москва, 15-19 апреля 2013 г., Сборник материалов конгресса (тезисы докладов). – С.471.
 20. Дроговоз К.В. Доклінічне вивчення специфічної антимікробної активності нового вагінального лікарського засобу клівазол в дослідах in vitro. // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» м. Львів 8-9 лютого 2013. – С.88-90.
 21. Бондарєв Є.В. Експериментальне дослідження глюкозаміну гідрохлориду в якості фригопротекторного засобу при гострій холодовій травмі на тлі алкогольної інтоксикації / Є.В. Бондарєв // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.33-34.
 22. Пімінов О.Ф. Післядипломна освіта з Клінічної фармації / О.Ф. Пімінов, Г.В. Зайченко, С.В. Огарь // Клінічна фармація: 20 років в Україні : Матеріали національного конгрессу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.504.
 23. Пасісниченко В.О. Питання терапії герпесвірусної інфекції / В.О. Пасісниченко // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.286.
 24. Шарифов Х.Ш. Перcпективы использования персика обыкновенного в современной медицине / Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко, А.В., А.В. Файзуллин, А.А. Иванова // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.172.
 25. Зайченко Г.В.Вплив гомеопатичних гранул «Циклорин» на перебіг експериментального алергічного конʹюнктивіту / Г.В. Зайченко, О.М. Колос. // Охорона та захист здоровʹя людини в умовах сьогодення : тез.докл. міжнар. науч.-практич. конф. м. Київ, 25-26 жовт. 2013 р. – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2013. – с. 78-81.
 26. Бондарев Е.В. Внедрение дистанционного обучения на этапе последипломного образовании специалистов фармации / Файзуллин А.В., Халеева Е.Л. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.30-31.
 27. Зайченко Г.В. Особенности методического обеспечения дистанционного обучения / Осташко В.Ф., Андріяненков О.В. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.17-18.
 28. Зайченко Г.В. Фармакологічне дослідження простатопротекторної дії супозиторіїв з масляним екстрактом маклюри /Г.В. Зайченко, Солдатова Є.О., Осташко В.Ф., Гриценко В.І. // Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну., м.Харків, 1-3 жовтня 2014 р.- С.15.
 29. Бондарєв Є.В. Нефропротекторні властивості глюкозаміну гідрохлориду на тлі гострого загального охолодження / Є.В. Бондарєв // Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну., м.Харків, 1-3 жовтня 2014 р.- С.35.
 30. Зайченко А.В. Исследование безвредности острой токсичности (экстракта листьев персика) / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, Е.Л. Халеева, Г.Н. Наврузова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. — №4(83). — С. 82.
 31. Бондарев Є.В. Порівняльна характеристика фригопротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду та глюкозаміну сульфату на моделі гострого загального охолодження у мишей / Є.В. Бондарєв // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.122-124.
 32. Зайченко Г.В. Перспективи застосування харчового продукту з м’якоттю персика для лікування та профілактики метаболічного синдрому / О.В. Файзуллін, М.О. Стахорська // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.127-129.
 33. Зайченко Г.В. Значення флавоноїдів і кумаринів, що містяться у листях персика звичайного, для здійснення протипухлинного захисту організму /О.Л. Халєєва, Х.Ш. Шарифов // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.129-130.
 34. Зайченко Г.В. Значення флавоноїдів і кумаринів, що містяться у листях персика звичайного, для здійснення протипухлинного захисту організму / Г.В. Зайченко, О.Л. Халєєва, Х.Ш. Шаріфов // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 129-130.
 35. Зайченко Г.В. Перспективи застосування харчового продукту з м’якоттю персика для лікування та профілактики метаболічного синдрому / Г.В. Зайченко, О.В. Файзуллін, М.О. Стахорська // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 127-129.
 36. Степаненко А.В.. Стандартизація медичної допомоги як механізм впровадження медицини, заснованої на доказах / А.В. Степаненко, Т.Д. Думенко, О.Я. Міщенко // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 24-26.
 37. Міщенко О.Я. Оцінка раціональності витрат на фармакотерапію хворих на ішемічний інсульт / О.Я. Міщенко, В.Ю. Адонкіна, В.М. Хоменко, І.В. Конющинська // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 46-47.
 38. Міщенко О.Я. Блокатори рецепторів ангіотензину II у світі адекватності платоспроможності українських пацієнтів // О.Я. Міщенко, Л.В. Яковлєва, В.Ю. Адонкіна, Ю.І. Дегтярьова // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 81 – 82.
 39. Бездітко Н.В. Активні форми навчання в практиці викладання фармакоекономіки / Н.В. Бездітко, Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко, О.О. Герасимова // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 92-94.
 40. Яковлєва Л.В. Досвід проведення інтерактивних лекцій з дисципліни « Фармакоекономіка» / Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, Н.В. Бездітко, О.Я. Міщенко, О.В.Ткачова та інш. // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 101- 103.
 41. Яковлєва Л.В. Студенське наукове товариство як необхідна складова розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців фармації // Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 103-105.
 42. Яковлєва Л.В. Значення дисциплини « Основи медичної стандартизації» в професійній підготовці клінічних провізорів / Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова, І.Е. Кузнецов // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 105-107.
 43. Ganna Zaychenko. Peculiaritles of clinical pharmacology teaching at post-graduate level for clinical pharmacists in Ukraine / Ganna Zaychenko, I. Zupanets, A.Piminov, S.Ogar // Abstracts. IUPHAR-Educational section satellite meeting. 12/13 July Cape Town, South Africa. -2014. – P.28.