Зупанец Екатерина Александровна (14.12.1982, г.. Ужур-4, Россия) - кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры клинической фармакологии ИПКС Национального фармацевтического университета (с 2015).

Окончила с отличием НФаУ (2005), с отличием - магистратуру НФаУ (2006) и с отличием - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (2011).

Работала: провизор ОАО «Аптека № 1» г.. Харькова (2005-2006); ассистент кафедры клинической фармакологии с фармацевтической опекой НФаУ (2006-2008), доцент кафедры клинической фармакологии с фармацевтической опекой НФаУ (с 2011), доцент кафедры клинической фармакологии ИПКС НФаУ (с 2015).

Направления научных исследований: фармакологическое изучение аминосахара глюкозамина, его производных и комбинаций с НПВП; фармацевтическая опека пациентов при применении рецептурных и безрецептурных лекарств, клинические испытания новых ЛП.

Научные достижения: автор и соавтор более 60 научных работ, среди которых - патент, информационные письма и методические рекомендации.

Основные работы: Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування похідних глюкозаміну з кверцетином при різних варіантах перебігу остеоартриту (канд. дис.). — Х., 2010; Дослідження впливу композиції на основі кверцетину та похідних глюкозаміну на процеси апоптозу хондроцитів в умовах розвитку експериментального остеоартриту // Ліки України плюс. — 2010. — № 3 (співавт.); Порівняльне вивчення фармакокінетики кверцетину та його композиції з аміноцукрами — похідними глюкозаміну // Мед. хімія. — 2010. — Т. 12, № 3 (співавт.); Дослідження рефракції ГАГ та колагену як показників хондромодулюючої дії композиції на основі аміноцукрів — похідних глюкозаміну та флавоноїду кверцетину у щурів з посттравматичним остеоартритом // Клін. фармація. — 2010. — Т. 14, № 2 (співавт.); Розробка ефективних методів декальцинації суглобового хряща для імуногістохімічних досліджень: інформаційний лист. — К., 2010. — № 191-2010 з проблеми «Клінічна фармакологія і клінічна фармація» (співавт.); Фармацевтична композиція  протизапальною, гастропротекторною, кардіопротекторною, нефропротекторною та хондропротекторною дією: патент на винахід; заявка № u 201007830. — 2010 (співавт.); Fundamentals of clinical medicine: symptoms and syndromes in pharmacy practice Зупанець І.А., Попов С.Б., Рудик Ю.С. та ін. Х.: Золоті сторінки, 2012. – 94 с. Навчальний посібник затверджений МОН України (лист №1/11-11567 від 08.12.2011 р.); Зупанець К.О., Ратушна К.Л. «Розробка методичних підходів до створення стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування» Клінічна фармація – 2013. – Том 17, № 3. C. 16-20. (Фахове видання); Зупанець К.О., Ратушна К.Л. «Обґрунтування та розробка процесної моделі системи управління клінічними даними на місці проведення дослідження»  Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – №4 (30). C. 32-37 (Фахове видання); Зупанець К.О. «Аналіз проблем забезпечення належної роботи з даними, які отримані при проведенні клінічного дослідження» Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №6(38). C. 60 – 66. (Фахове видання); Зупанець К.О. «Розробка алгоритму оцінки побічних явищ/реакцій під час проведення клінічного випробування лікарських засобів» Клінічна фармація – 2015. – № 1. – C. 23– 31. (Фахове видання); Зупанець К.О. «Забезпечення якості клінічних випробувань лікарських засобів шляхом врахування впливу супутньої терапії» Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №2(40). C. 25 – 30. (Фаховевидання); Concomitant therapy in clinical trials of drugs: its role, problems and approaches to its consideration. − Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(3):182-186. ­ Scopus видання