1. Сборник тестов для самостоятельной подготовки слушателей по дисциплине «Клиническая фармакология» (предаттестационный цикл повышения квалификации по специальности «Клиническая фармация» : учеб. Пособие//[А. Ф. Пиминов, А. В. Зайченко, С. Ю. Штриголь и др. ]. – М. : НФаУ, . – 92 с.
  2. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового синдрому, підвищеної температури тіла та окремих порушень нервової системи : Методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін. – Харків: НФаУ – 2017. – 124 с.
  3. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 5. Профілактика та симптоматичне лікування остеопорозу, остеоартрозу та йодної недостатності : Методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін. – Харків: НФаУ – 2017. – 72 с.
  4. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 2 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту : метод. рекомендації / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, В. Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – 92 с.
  5. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів : Методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, В. Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – 129 с.
  6. Клінічна фармакогенетика : методичні рекомендації /Г. В. Зайченко, Н. М. Кононенко, О. В. Файзуллін, Є. М. Коваленко, В. В. Гнатюк. – Х.: НФаУ, 2015. – 40 с.
  7. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 2. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту : методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, Є. В. Бондарєв, В. Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 60 с.
  8. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів : методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, Є. В. Бондарєв, В. Ф. Осташко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. - 56 с.
  9. Современные аспекты выписывания и рационального применения лекарственных средств у больных гипертонической болезнью : Методичні рекомендації Ч. 1 / А. В. Зайченко, Е. Л. Халеева, В. Ф. Осташко и др. – Х. : НФаУ, 2015. - 76 с.   
  10. Современные аспекты выписывания и рационального применения лекарственных средств у больных гипертонической болезнью : Методичні рекомендації Ч. 2 / А. В. Зайченко, Е. Л. Халеева, В. Ф. Осташко и др. – Х. : НФаУ, 2015. - 44 с.
  11. Самостійна робота інтернів. Спеціальність «Клінічна фармація» : Методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, Є. В. Бондарєв, С. В. Валюх та ін. – Х. : НФаУ, 2013. – 20 с.

Самостійна робота слухачів предатестаційних циклів та циклов тематичного удосконалення : методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2013. – 43с. (Утверждены Ученым советом ИПКСФ, протокол № 7 от 24.12.2012).