1. Подготовка фармацевтического представителя : учебное пособие / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева, О. Я. Мищенко и др. ; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2016. – 260 с.
  2. Медична рецептура : Навчальний посібник для студентів фармацевтичних і медичних спеціальностей, викладачів, провізорів, клінічних провізорів, лікарів і фармацевтів / Г. В. Зайченко, В. П. Вереїтинова, І. М. Риженко. – Х., 2015. – 52 с.
  3. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. М. Перцев, С. І. Світлична, О. А. Рубан та ін. за ред. В. П. Черниха. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 824 с.