Циклів тематичного удосконалення для лікарів кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ) Національного фармацевтичного університету (НФаУ) на 2020 р.

№ з/п

Безперервна професійна освіта медичних працівників

Термін проведення

Кількість годин

1

Сучасні підходи до антимікробної та противірусної терапії

1 тиждень

39

2

Сучасні підходи до фармакотерапії серцево-судинних захворювань             

1 тиждень

39

3

Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини

2 тижні

78

4

Сучасні підходи до фармакотерапії поширених захворювань           

2 тижні

78

 

Безперервний професійний розвиток викладачів, науковців  ВНЗ медичного/фармацевтичного профілю

 

1. Цикли тематичного удосконалення (ТУ) 1 міс. (156 год.):

  • ·«Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти»
  • ·«Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичной та фармацевтичної освіти»

2. Стажування з фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації 6 міс. (936 год.)