1. Магістрант Литкін Д. В.
  2. Здобувач кафедри Солдатова Е.А.
  3. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Шаріпов Х.Ш.
  4. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Стахорська М.О.
  5. Докторант Бондарєв Є.В.