Доцент кафедри к. мед. н. Осташко Василь Федорович, який у 2013 р. успішно пройшов навчання за програмою «Технології розробки дистанційного курсу» (на базі НТУ «КПІ») та отримав сертифікат про її закінчення, цього року пройшов цикл підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» (150 годин), який було створено та проведено за участі Центру дистанційних технологій НФаУ та кафедри педагогіки та психології ІПКСФ НФаУ.
Протягом періоду навчання (з 04.09.2018 по 22.11.2018) робота проводилася у дистанційному режимі, були опрацьовані наступні теми:
- Засади електронного навчання, теорії on-line навчання (12 год.).
- Система управління навчанням та контентом Moodle (32 год.).
- Навчальні методи, педагогічний дизайн дистанційного курсу (17 год.).
- Е-оцінювання (15 год.).
- Нормативна база з питань дистанційного навчання. Забезпечення якості та компетентнісний підхід (10год.).
- Віртуальні класи та вебінари (6 год.).
- Авторські права, використання прав на цифрову інформацію та плагіат (5 год.).
- Графічний дизайн (12 год.).
- Створення ефективних наочних засобів навчання, інтерактивний та мультимедійний контент (23 год.).
- Самостійна робота (18 год.).
За результатами навчання було виконано випускну роботу «Створення електронного портфоліо дистанційного курсу».
Доцент Осташко В. Ф. закінчив цикл підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» з оцінкою «відмінно» та 29 листопада 2018 р. під час урочистого вручення сертифікатів слухачам курсів одержав з рук ректора НФаУ проф. А. А. Котвіцької, сертифікат про його завершення.