Равшанов Тимур Баходірович (15.06.1989, м. Харків) – заочний аспірант, старший лаборант кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.
Закінчив Харківський національний медичний університет (2012), пройшов навчання у інтернатурі за спеціальністю – внутрішні хвороби (2014), працював старшим лаборантом на кафедрі фармакології та медичної рецептури ХНМУ (2012-2015).

Науково-дослідна робота. Є автором 8 тез доповідей.