ХАЛЄЄВА Олена Леонідівна (22.06.1967, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ.

Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1989), де працює: асистент (1995), старший викладач (1996), доцент (2003) кафедри фармацевтичної технології та фармакології, доцент (з 2011) кафедри клінічної фармакології ІПКСФ. Завідувач навчальною частиною (з 2011).

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні та семінарські заняття з фармацевтичної технології, фармакології, клінічної фармакології. Співавтор «Навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація» (2003), «Збірки тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації з питань фармацевтичної технології та фармакології» (2005), «Збірки програм і навчальних модулів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з фармацевтичної технології» (2006), «Збірки тестів для самостійної підготовки слухачів з дисципліни «Клінічна фармакологія» (передатестаційний цикл підвищення кваліфікації зі спеціальності «Клінічна фармація)» (2011), навчальних посібників: «Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой» (2004), «Мягкие лекарственные средства» (2004), «Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Ч.2» (2006), «Глазные лекарственные препараты. Медико-биологические и фармацевтические аспекты» (2006), «Лекарственные препараты для ректального применения» (2006), «Инфузионные лекарственные препараты» (2008), посібників серії «Практична фармація»: «Приготовление суппозиториев методом выливания» (2001), «Глазные капли в современной фармакотерапии» (2004), «Фармакотерапия глазных болезней» (2004), «Инфузионные лекарственные препараты в современной фармакотерапии» (2005), «Лекарственные средства, находящиеся под давленим. Современные аспекты» (2006); монографії «Фармацевтические и медико-биологические аспекты мазей» (2003). Брала участь у розробці атестаційних комп'ютерних програм для передатестаційних циклів (2007).

Науково-дослідна робота. розроблення комбінованих м'яких лікарських препаратів для лікування захворювань шкіри. 1997 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу, технології та методів оцінки якості комбінованої мазі антимікотичної дії». Автор та співавтор 94–х наукових та методичних праць, у т.ч. – 5 статей до «Фармацевтичної енциклопедії».