Файзуллін Олександр Валерійович

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

Народився 15.04.1979 р. у м. Першотравенськ Дніпропетровської області. У 1980 році разом з родиною переїхав до м. Ровеньки Луганської обл. У 1986 р. вступив до середньої школи №4 м. Ровеньки, у 1996 р. закінчив середню школу №12 м. Ровеньки та отримав атестат про повну середню освіту. В тому ж році вступив до Українськаї фармацевтичної академії (УкрФА) м. Харків та у 2002 році закінчив її (на той час вже Національний фармацевтичний університет), отримавши кваліфікацію провізора. У 2002-2003 рр займав посаду провізора-інтерна у міжлікарняній аптеці №313 м. Алчевськ та проходив навчання у магістратурі без відриву від виробництва. З грудня 2003 р. аспірант кафедри біологічної хімії НФаУ. Навчання у аспірантурі закінчив у 2006 р. та пройшов офіційний захист кандидатської дисертації на тему «Вивчення гепатозахисної активності густого екстракту з листя Винограду культурного» за спеціальністю 14.03.05 – «фармакологія» (науковий керівник доктор біологічних наук ЗагайкоА.Л.). З 2007р. працює у НФаУ: асистент кафедри біологічної хімії НФаУ, доцент кафедри біологічної хімії НФаУ (2009), доцент кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ (2011).

Навчально–методична робота. Читає курс лекцій та проводить семінарські заняття з клінічної фармакології. Є співавтором навчальних посібників: Биомолекулы – фармпрепараты: Учебное пособие по биол. химии для студ. фармац. фак-тов высш. учеб.завед., 2008; Функціональна біохімія: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів. вищ. медич. навч. закл. IV рівня акредитації, 2010, монографії (Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу, 2010).

Науково-дослідна робота. Є автором 21 наукової статті, 18 тез доповідей, 5 патентів на винахід, інформаційного листа, 3 навчальних посібників та монографії.