Очна частина спеціалізації (інтернатура) випускників фармацевтичних інститутів (факультетів) за фахом «Клінічна фармація», м. Харків, 03.01-30.06.2015 р.