Документи, необхідні при оформленні на навчання:

  1. Паспорт;
  2. Путівка (заява);
  3. Посвідчення про відрядження (для іногородніх);
  4. Диплом про закінчення вузу;
  5. Свідоцтво про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації;
  6. Копія трудової книжки
  7. Копія свідоцтва інтернатури починаючи з червня 1992
  8. Свідоцтво платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі).
  9. Копія свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища).
  10. Копія свідоцтва про присвоєння категорії (якщо є).