1. «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти» (бюджет), м. Харків, 01.03-31.03.2016

 2. «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини» (бюджет), м. Харків, 22.04-09.06.2016

 3. «Сучасні лікарські засоби: клініко-фармакологічна характеристика, раціональне застосування. Фармацевтична опіка хворих у практичній діяльності медичної сестри» (бюджет), м. Харків, 25.04-27.05.2016

 4. Стажування (бюджет), м. Харків, 25.04-27.12.2016

 5. «Клінічні дослідження лікарських засобів» (бюджет), м. Харків, 31.05-13.06.2016

 6. «Актуальні питання клінічної фармакології в умовах сучасної системи охорони громадського здоров’я» (бюджет), м. Харків, 17.10-31.10.2016
 7. «Сучасні лікарські засоби: клініко-фармакологічна характеристика, раціональне застосування. Фармацевтична опіка хворих у практичній діяльності медичної сестри» (бюджет), м. Харків, 17.10-31.10.2016

 8. «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів» (за спец.фондом), м. Харків, 05.02-07.03.2016

 9. «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів» (за спец.фондом), м. Харків, 21.01-19.02.2016

 10. «Клініко-фармацевтичні аспекти відпуску ліків в умовах належної аптечної практики» (за спец.фондом), м. Харків, 1 місяць

 11. «Клініко-фармакологічні та фармацевтичні засади промоції лікарських засобів в сучасних умовах» (за спец.фондом), м. Харків, 1 місяць

 12. «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків» (за спец.фондом), м. Харків, 21.01-03.02.2016

 13. «Клінічні дослідження лікарських засобів», (за спец.фондом) м. Харків, 0,5 місяця

 14. «Сучасні аспекти виписування та раціонального застосування лікарських засобів у хворих на гіпертонічну хворобу» (за спец.фондом), м. Харків, 0,5 місяця

 15. «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини» (бюджет), м. Харків, 20.09-04.11.2016

 16. «Клінічні дослідження лікарських засобів» (бюджет), м. Харків, 20.09-03.10.2016

 17. «Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти» (бюджет), м. Харків, 07.11-06.12.2016

 18. «Передатестаційний цикл зі спеціальності «Клінічна фармація» (бюджет), м. Харків, 15.11-14.12.2016

 19. «Передатестаційний цикл зі спеціальності «Клінічна фармація» (за спец.фондом), м. Харків, 1 місяць

 20. «Клініко-фармакологічні та фармацевтичні засади промоції лікарських засобів в сучасних умовах» (за спец.фондом), м. Харків, 1 місяць

 21. «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів» (за спец.фондом), м. Харків, 20.09-19.10.2016

 22. «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів» (за спец.фондом), м. Харків, 20.10-18.11.2016

 23. «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків» (за спец.фондом), м. Харків, 20.10-02.11.2016

 24. «Сучасні аспекти виписування та раціонального застосування лікарських засобів у хворих на гіпертонічну хворобу» (за спец.фондом), м. Харків, 20.09-03.10.2016

 25. «Клінічні дослідження лікарських засобів» (за спец.фондом), м. Харків, 0,5 місяця.