1. ТУ «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків»(за спец. Фондом).
  2. ТУ «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів» (за спец. Фондом).
  3. ТУ «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти».
  4. ТУ «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини».
  5. ТУ «Актуальні питання клінічної фармакології в умовах сучасної системи охорони громадського здоров’я»
  6. ТУ «Сучасні лікарські засоби: клініко-фармакологічна характеристика, раціональне застосування. Фармацевтична опіка хворих у практичній діяльності медичної сестри».