Матеріали Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації» 22-23 жовтня 2020 р.

титул лист

 збірн._конф.2020_2окт.pdf

Сертификаты2020.pdf