Шарифов Х.Ш. Влияние экстракта листьев персика на продукцию цитокинов иммунокомпетентными клетками в опытах in vitro / Х. Ш. Шарифов, А. В. Зайченко, О. Я. Мищенко, Е. Л. Халеева // Universum: Медицина и фармакология : – 2017. – № 1 (35). – С. 20 – 24. (электрон. научн. журн. Шарифов Х.Ш. [и др.]. 2017. № 1(35). URL: http://7universum.com/ru/med/archive/item/4137

Яковлева Л. В. Гепатопротекторное действие нового растительного средства в условиях экспериментального гепатита, вызванного туберкулостатиками / Л. В. Яковлева, О. В. Геруш, О. Я. Мищенко // Universum: Медицина и фармакология : электрон. научн. журн. 2017. № 3(37). URL: http://7universum.com/ru/med/archive/item/ 4420

Clinical and economic analysis of pharmacotherapy of acute nazopharyngitis in children / O. V. Tkachova, L. V. Yakovlieva, O. Ya. Mishchenko, A. D. Gordienko // Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ucraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» – 2017. – P.178-196.

Efficacy Of 6-Hydroxy-N-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxo-1,2-Dihydro-4н Pyrrolo[3,2,1-Ij]Quinoline-5-Carboxamide In Modeling Renal Insufficiency/ N. L. Berezniakova, L. A. Bobritskaya, A. V. Berezniakov, O. V. Kiz // International Journal of Biological & Pharmaceutical Sciences. – 2016.– № 3 (1). –С. 10-12.

Research of diuretic action of 5-substituted derivatives of 1,3,4-thiadiazole / Igor V. Sych, Andrii V. Berezniakov, Lina O. Perekhoda et al. // Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences. – 2017.– Vol.3, Issue – P.112-115.

Порівняльне вивчення амінокислотного та мінерального складу листя Prunus persica заготовленого в Таджикистані та Україні / Г. Ф. Наврузова, Л. В. Ленчик, Х. Ш. Шарифов, Я. В. Дьяконова // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 1 (37). – С. 30-33.

Міщенко О.Я. Антиагрегантна терапія ішемічної хвороби серця / О. Я. Міщенко // Современная фармация. – 2016. Декабрь. – С. 66 – 71.

Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О. Я. Мищенко, Л. В. Яковлева, В. Ф. Осташко и др. // Раціональна фармакотерапія. – 2016.– № 4 (41). – С. 1-8.

Бездетко Н. В. Возможности нейропротективной терапии: фокус на Актовегин / Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко // Здоровʼя України. – 2016. – № 1 – С. 2-3.

Халєєва О. Л. Фармакологічна характеристика комплексних імунотропних фітопрепаратів, представлених на українському фармацевтичному ринку / О. Л. Халєєва, О. Я. Міщенко, Х. Ш. Шаріфов // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: тез. доп. І міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 30-31 березня 2017 р. – Х., 2017. – С. 319-323.

Міщенко О. Я. Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування: аналіз доказів ефективності в терапії м'язово-суглобного болю / О. Я. Міщенко, А. В. Березняков // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: тез. доп. І міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 30-31 березня 2017 р. – Х., – С. 204-209.

Аналіз отечественного рынка лекарственных средств для лечения больных с хронической анальной трещиной с точки зрения современной концепции фармакотерапии /А. В. Зайченко, М. А. Стахорская, О. Я. Мищенко, А. В. Файзуллин // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017.– С. 60 – 64.

Сініцина О. С. Корекція гіпоестрогенового стану новим вагінальним крем-гелем з глюкозаміну гідрохлоридом у самок щурів після хірургічної оваріектомії / О. С. Сініцина, І. М. Риженко, Г. В. Зайченко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 108 – 115.

Міщенко О.Я. Результати аналізу асортименту та обсягів споживання топічних НПЗЗ на українському фармацевтичному ринку / О. Я. Міщенко, А. В. Березняков, Є. М. Коваленко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 79 – 87.

Аналіз асортименту фітостимуляторів на фармацевтичному українському ринку / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, О. Л. Халєєва, Х. Ш. Шаріфов // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 88 – 93.

Міщенко О. Я. Результати сукупного VEN/частотного аналізу лікарських призначень пацієнтам з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST / О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко, А. І. Бондаренко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць девʼятой наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 94 – 100.

Сініцина О. С. Глюкозамін – перспективний коректор менопаузальних проявів / О.С. Сініцина, І.М. Риженко, Г.В. Зайченко // Клінічна фармація. − Т. 21. − № 1.– С. 57-62.

Міщенко О. Я. Результати частотного аналізу призначень лікарських засобів хворим на ішемічну хворобу серця як критерій оцінки якості фармакотерапії / О. Я. Міщенко, Л. В. Яковлєва, В. Ф. Осташко // Клінічна фармація – 2016. – Т. 20, №. 4. – С. 24-28.

Вплив екстракту листя персика на функціональний стан центральної нервової системи щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу / Х. Ш. Шаріфов, Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, О. В. Файзуллін // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – Т.1(52), – С. 67-72.

Морфологічні дослідження гепатопротекторної дії нового рослинного засобу в умовах експериментального гепатиту, викликаного туберкулостатиками / Л. В. Яковлєва, О. В. Геруш, Ю. Б. Лар’яновська, О. Я. Міщенко // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2016. – № 6 (51). – С. 67-72.

Маркина А. Ю. Исследование антигипоксической активности нового производного 2-оксоиндолина / А. Ю. Маркина // Актуальные вопросы современной медицины и фармации: сб. науч. трудов 69 - ой итоговой науч.-практ. конференции студентов и молодых ученых. г. Витебск, 19-20 апреля 2017 г. ВГМУ, 2017. – С. 204-205.

Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника / В. С. Зайченко, О. М. Євтушенко, О. А. Рубан, Ю. С. Маслій, Т. Б. Равшанов // ScienceRise. Pharmaceutical Science. - 2017. - № 1. - С. 53-61.

Вплив екстракту листя персика на стан метаболічних процесів та прооксидантно/антиоксидантний баланс щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу / Г. В. Зайченко, Х. Ш. Шаріфов, О. Я. Міщенко, О. Ю. Кошова // ScienceRise. Pharmaceutical Science. - 2017. - № 1. - С. 13-16.

Симуляційні технології у навчальному процесі кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ / О. Ф. Пімінов, Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко, О. С. Сініцина // Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: зб. наук. праць XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю присвяченої 60-річчю ТДМУ. м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 353-354.

Морфологічна оцінка лікувальної дії ректального крему комбінованого складу на моделі гострої ускладненої анальної тріщини / Г.В. Зайченко, М.О. Стахорська, Ларьяновська Ю.Б., О.В. Файзуллін // ScienseRice. – 2017. - №7(15). – P. 33 – 38.

Зайченко Г. В. Лейкоцитарна реакція у білих щурів на моделі хронічної анальної тріщини та на фоні лікування ректальним кремом комбінованого складу / Г. В. Зайченко, М. О. Стахорська, О. В. Файзуллін // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 3 (54). – С. 37 – 41.

Маркина А. Ю. Скрининговые исследования новых производных 2-оксоиндолина / А. Ю. Маркина, О. Я. Мищенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 3 (54). – С. 69 – 73.

Експериментальне вивчення антигіпоксичної та антиоксидантної активності індолінорену / А. Ю. Маркіна, О. Я. Міщенко // Український біофармацевтічній журнал. - 2017. - № 3. - С. 22-25.

Маркіна А. Ю. Вплив індолінорену на гістоструктуру нирок на моделі гліцеролової гострої ниркової недостатності / А. Ю. Маркіна, О. Я. Міщенко, Ю. Б. Лар’яновська // ScienceRise. Pharmaceutical Science. - 2017. - № 5 (9). - С. 10 -14.

Мищенко О. Я. Cоциально-экономическая доступность антинеопластических лекарственных средств в Украине / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества : тез. докл. междунар. дистанционной науч.-практ. конф., г. Алматы, Республика Казахстан, 4 мая 2016 г. – А., 2016. – C. 178-183.

Sinitsyna, O. S. Іnfluence of vaginal administration of glucosamine hydrochloride to psycho-emotional and locomotor activity of spay female rats / O. S. Sinitsyna, G. V. Zaychenko, I. M. Ryzhenko // Eureka: Health sciences. – 2016. – № 2 (2). – Р. 43-48.

Исследование влияния гранул «Гепатропин» на течение хронического экспериментального гепатита» / Л. В. Яковлева, О. В. Геруш, Ю. Б. Ларьяновская, С. В. Спиридонов, О. Я. Мищенко // UNIVERSUM : медицина и фармакология. - 2016. - №10 (32). – С. 16-22.

Морфоструктура костной ткани овариэктомированных самок крыс на фоне применения нового вагинального геля с фитоэстрогенами хмеля и молочной кислотой / О. С. Синицына, Н. В. Дедух, А. В. Зайченко, И. М. Рыженко // Вестник фармации. – 2016. – № 2 (72). – С. 72-78.

Зайченко Г.В. Симптоматическое лечение изжоги: что нового? (взгляд клинического фармаколога) / Г.В. Зайченко, Т.Б. Равшанов // Український медичний часопис. – – № 1 (111), I/II. – С. 73 – 75.

Зайченко А.В. Местная эмпирическая терапия острой боли в горле / А.В. Зайченко, О.Я. Мищенко // Український медичний часопис. – – № 1 (111). I/II. – С. 84-86.

Зайченко, А.В. Использование ибупрофена и парацетамола в педиатрии: фармакоэкономический анализ / А.В. Зайченко, О.Я. Мищенко // Новости в медицине и фармации. – 2016. – № 4 (567). – С. 10 – 13.

Зайченко А.В. Клиническая фармакология кеторолака. Что нового? / А.В. Зайченко, Э.В. Супрун, А.Ф. Пиминов // Газета Аптека. – 2016. - №11. – С. 8-11.

Зайченко, Г.В. Магнікор – ефективний та безпечний препарат вітчизняного виробництва для профілактики серцево-судинних захворювань / Г. В. Зайченко, О. В. Файзуллін // Сімейна медицина. – 2016. – №3 (65). – С. 99 – 104.

The effect of a vaginal gel with hop cones phytoestrogens on the hormonal state and morphostructure of the reproductive organs in spayed rats / O. S. Sinitsyna, G. V. Zaychenko, I. M. Ryzhenko, Yu. B. Laryanovska // Клінічна фармація. – – № 1. – С. 34 – 38.

The effect of a new vaginal gel with the hop extract on the cardiovascular system in spayed female rats / O.S. Sinitsyna, G.V. Zaychenko, I.M. Ryzhenko, Yu.B. Laryanovska // Вісник фармації – № 2 (86). – С. 64 – 68.

Zaychenko G.V. The place of meloxicam in the series of modern non-steroidal anti-inflammatory drugs / V. Zaychenko, O. M. Lyapunov, O. P. Bezugla // Вісник фармації. 2016. – № 2 (86). – С. 69 –76.

Human pharmacogenetic pecularities affecting the action of anti-tuberculosis medicines / B. Antonenko, V. I .Kresyun, G. V. Zaychenko, V. V. Godovan // Клінічна фармація. – 2016. – № 1. – С. 6 –11.

Корекція станів, асоційованих з дефіцитом естрогенів, за допомогою комбінованого вагінального гелю з екстрактом хмелю та молочною кисло-тою / О. С. Сініцина, Г. В. Зайченко, І. М. Риженко, Ю. Б. Лар´яновська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 3 (49). – С. 80-88.

Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О.Я.Мищенко, Л. В. Яковлева, В. Ф. Осташко, К. В. Калашникова // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 4 (41). – С. 1-8.

Бездетко Н. В. Лекарство в зеркале: рассматриваем дексибупрофен / Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко // Участковый врач. – 2016. - №7 (48). – С. 36-48.

Мищенко О. Я. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію / О. Я. Мищенко, Л. В. Яковлева // Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 2 (39). – С. 19-24.

Результаты частотного анализа лекарственных назначений пациентам с ишемической болезнью сердца / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко, И.В. Конющинская  // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 листопада 2016 р. - Х. : Вид –во НФаУ, 2016 . - С. 716 – 719.

Характеристика біологічно активних речовин лікарських рослин імунотропної дії / Х.Ш. Шаріфов, Г.В. Зайченко, О.Л. Халєєва, О.Я. Міщенко, О.В. Файзуллін // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 листопада 2016 р. - Х. : Вид –во НФаУ, 2016 . - С. 684 – 687.

Лікарські засоби для лікування ДГПЗ на фармацевтичному ринку України: аналіз асортименту та споживання / О. Я. Міщенко, Г.В. Зайченко, Т. Б. Равшанов, В. С. Зайченко, А. В. Березняков // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 листопада 2016 р. -  Х. : Вид –во НФаУ, 2016 . - С.  232 – 235.

Міщенко О. Я. Оцінка економічної доступності схем антинеопластичної терапії хворих на рак молочної залози / О. Я. Міщенко, А. Г. Литовченко // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні : тез. доп. наук. - практ. регіональної конференції / редкол.: М. М. Рожко та ін., м. Івано-Франківськ, 10-11 травня 2016 р. - Івано-Франківськ: ПП Голіней О. М., 2016. – С. 27-34.

Міщенко О. Я. Дослідження асортименту антитромботичних засобів та економічної доступності антитромботичної терапії / О. Я. Міщенко, А. І. Бондаренко, К. В. Калашникова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. праць ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків,  – С. 286-294.

Pharmacoepidemiological analysis dynamics of the statins availability in Ukraine / V. Bezditko, L.V. Yakovleva, O.Y. Mishchenko, I.V.Chynush  // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 2. – C. 6-11.

Iakovlieva L. V. Analysis of quality of pharmacotherapy of patients with sciatica / L. V. Iakovlieva, O. Ya. Mishchenko, I .V. Konuschynska // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 2. – C. 17-21.

Міщенко, О. Я. Клінічні настанови / О. Я. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 837 – 838.

Яковлєва Л. В.  Стандартизація в системі охорони здоровʼя / Л. В.  Яковлєва, О. Я. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. – К: Моріон, 2016. – С. 1588 – 1590.

Циркадіанні біоритми вуглеводного обміну в щурів за умов гострого парацетамолового гепатиту / К. О. Калько, С. М. Дроговоз, А. В. Кононенко, Н. В. Захарко, Т. В. Горбач, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 3 (49). – С. 48-53.

Калько К. О. Особливості циркадіанної динаміки вуглеводного обміну та активності маркерів цитолізу у щурів / К. О. Калько, О. Я. Міщенко, А. В. Кононенко, Т. В. Горбач, Т. К. Юдкевич, С. М. Дроговоз // Клінічна фармація. – 2016. – № 3. – С. 49-53.

Осташко В. Ф. Бромізовал / В. Ф. Осташко, Т.В. Алексєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 245.

Осташко В. Ф. Блеоміцину сульфат / В. Ф. Осташко, Амжад Абу Шарк // Фармацевтична енциклопедія, 3- вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 230.

Осташко В. Ф. Бромазепам / В. Ф. Осташко, П. О. Безуглий // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016 – С. 243.

Осташко В. Ф. Бромгексину гідрохлорид / В. Ф. Осташко, С.Г. Леонова // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 245.

Осташко В. Ф. АПУД / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 132.

Осташко В. Ф. Бромкамфора / В. Ф. Осташко, О.В. Колісник // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 245.

Осташко В. Ф. Бромкриптину мезилат / В.Ф. Осташко, К.А. Таран // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 246.

Осташко В. Ф. Будесонід / В. Ф. Осташко, Н. В. Гарна // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016.- С. 249.

Осташко В. Ф. Буметанід / В. Ф. Осташко, П. О. Безуглий // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 252-253.

Осташко В. Ф. Бупівакаїну гідрохлорид / В. Ф. Осташко, С. Г. Леонова // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 253.

Осташко В. Ф. Бупренорфін / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 253.

Осташко В. Ф. Бусерелін / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 256.

Осташко В. Ф. Бусульфан / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 256.

Осташко В. Ф. Буфексамак / В. Ф. Осташко, К. А. Таран // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 258.

Осташко В. Ф. Буфломедилу гідрохлорид / В. Ф. Осташко, К. А. Таран // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 258-259.

Осташко В. Ф. Вісмуту нітрат основни'й / В. Ф. Осташко, В. О. Грудько // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 329.

Осташко В.Ф. Водню пероксиду розчин 30% / В. Ф. Осташко, С. Г. Леонова // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 340.

Осташко В. Ф. Гепарину натрієва сіль / В. Ф. Осташко, Н. В. Гарна // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016.- С. 376-377.

Осташко В. Ф. Гідроксикарбамід / В. Ф. Осташко, О. В. Колісник // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 386.

Осташко В. Ф. Гліквідон / В. Ф. Осташко, Н. Ю. Бевз // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 412.

Осташко В. Ф. Диспареунія / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 498.

Осташко В. Ф. Клімакс / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 833-834.

Осташко В. Ф. Макроелементи / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1012.

Осташко В. Ф. Мікроелементи / В. Ф. Осташко // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1090-1093.

Халєєва О. Л. Валеологія / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 267.

Халєєва О. Л. Інгаляційна доставка ліків / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 700- 701.

Халєєва О. Л. Пропеленти / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1398.

Халєєва О. Л. Рефракція ока / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1461.

Халєєва О. Л. Спрей / О. Л. Халєєва // Фармацевтична енциклопедія, 3-е вид., переробл. і доповн. - К: Моріон, 2016. - С. 1583.

Zupanets K. O. Scientific and practical substantiation of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bioequivalence studies / K. O. Zupanets, V. Ye. Dobrova, A. V. Zaychenko, O. V. Dorovskyy // Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical pharmacy. — 2015. — Vol. 1, Issue 3. — Р. 21–25.

Простатопротекторная активность суппозиториев с экстрактом маклюры на модели сульпиридовой ДГПЖ у крыс / В. А. Короткова, А. В. Зайченко, Ю. А. Тацкий, А. С. Кухтенко, А. В. Андрияненков // Казахстан. Фармация Казахстана. – – № 12. – С. 19-22.

Scientific and Practical Substantiation of Ways of Developing and Introducing Electronic Case Report Forms to Ensure the Quality of Bioequivalence Studies / K. O. Zupanets, V. Ye. Dobrova, A. V. Zaychenko, O. V. Dorovskyy // Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical pharmacy. - 2015. - Vol. 1, Issue 3. - Р. 21-25.

Міщенко О. Я. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні / О. Я. Міщенко, В.Ю. Адонкіна // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: Маркова А.Д., 2015 –Т. 25, Вып. 1 (38). – С. 75–80.

Zupanets K.O. Concomitant therapy in clinical trials of drugs: its role, problems and approaches to its consideration/O. Zupanets, V.Ye. Dobrova,, K.L. Ratushna // − Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. − 2015, − Vol. 7, Issue 3. − Р. 182-186.

Бондарев Е. В. Влияние глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты на показатели углеводного обмена при острой холодовой травме у крыс / Е. В. Бондарев // Республ. науч. журн. «Vestnik» (Казакстан). — 2015. — № 1. — С. 22–27.

Бондарев Е. В. Экспериментальный анализ роли адрено- и холинорецепторов во фригопротекторном действии глюкозамина гидрохлорида / Е. В.Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Вестн. фармации. — Витебск (Беларусь). — 2015. — № 1. — С. 78–82.

Зайченко А. В. Клиническая фармакология гестагенов / А. В. Зайченко // Medicine (Казахстан). — 2015. — № 4. — С. 111–114.

Короткова В. А. Простатопротекторная активность суппозиториев с экстрактом маклюры на модели сульпиридовой ДГПЖ у крыс / В. А. Короткова, А. В. Зайченко, Ю. А. Тацкий, А. С. Кухтенко, А. В. Андрияненков // Фармация Казахстана. — 2015. — № 12. — С. 19–22.

Зайченко А. В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность / А. В. Зайченко, О. Я. Мищенко // Фармацевт практик. — 2015. — № 2. — С. 30–31; — № 3. — С. 34–35.

Зайченко А. В. Современные подходы к терапии невынашивания беременности / А. В. Зайченко // Мед. новости. — 2015. — № 4. — С. 43–45.

Зайченко А. В. Фармацевтическое обоснование комбинации действующих и вспомогательных веществ в составе препарата миальгамма ампулы / А. В. Зайченко, Д. В. Лыткин, Е. Н. Коваленко // Міжнар. неврол. журн. – – № 1. – С. 138–140.

Зайченко Г. В. Персоналізований підхід до вибору гестагенів в акушерстві / Г. В. Зайченко // Мед. спеціальність. Акушерство та гінекологія. – – Вересень. – С. 4–5.

Зайченко Г. В. Фармакогенетичні аспекти ефективності та безпечності НПЗЗ-терапії / Г. В. Зайченко, О. В. Файзуллін, Є. М. Коваленко // Фармаком. – – № 1. – С. 1–4.

Исследования безвредности (острой токсичності) экстракта листьев персика / А. В. Зайченко, Х. Ш. Шарифов, Е. Л. Халеева, Г. Н. Наврузова и др. // Укр. наук.-мед. молодіж. журн. — 2015. — № 1. — С. 239–240.

Коваленко Є. М. Корекція антагоністом рецепторів інтерлейкіну-1 фун-кціональних та біохімічних показників стану міокарду на тлі модельногоміокардиту у щурів / Є. М. Коваленко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №6. – С. 34–38.

Коваленко Є. М. Порівняльне вивчення аналгетичної та жарознижувальної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 / Є. М. Коваленко // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, №4. – С. 30–34.

Мищенко О. Я. Исследование потребления антигипертензивных средств в Украине в течение 2008-2013 годов / О. Я. Мищенко, Л. В. Яковлева, В. Ю. Адонкина, И. В. Чинуш // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2015. – №3-4. – С. 41–44.

Належна фармацевтична практика: Імплементація протоколів провізора/фармацевта у післядипломну освіту спеціалістів фармації / Г. В. Зайченко, І. А. Зупанець, О. Ф. Пімінов, Н. В. Бездітко, О. М. Ліщишина, О. О. Шишкіна / /Клінічна фармація. – 2015. – Т.19, №4. – С. 4–8.

Бондарев Е. В. Динамика содержания N-ацетилглюкозамина у крыс при острой холодовой травме / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. — СПб., 2014. — Т. 12, № 3. — С. 30–32.

Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия / Е. В. Бондарев // Фармакологія та лікар. токсикологія. — 2014. — № 1. — С. 22–25.

Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з олійним екстрактом маклюри на моделі експериментального скипидарного простатиту у щурів / Г. В. Зайченко, Ю. О. Тацький, В. А. Коротков, О. В. Андріяненков, О. О. Іванова // Укр. біофармац. журн. — 2014. — № 2. — С. 14–19.

Зайченко А. В. Лечение рефрактерной к НПВС боли в спине / А. В. Зайченко, А. Н. Баринов, К. А. Махинов, Т. А. Брюханова // Міжнар. неврол. журн. — 2014. — № 3. — С. 89–96.

Зайченко А. В. НПВП: что нового в начале XXI века? / А. В. Зайченко // Здоров’я України. — 2014. — № 7. — С. 30–31.

Зайченко А. В. Острые кишечные инфекции: современные подходы к лечению и профилактике с акцентом на педиатрическую практику / А. В. Зайченко, С. В. Валюх // Еженедельник «Аптека». — 2014. — № 2. — С. 9.

Зайченко А. В. Препараты прогестерона в клинической практике / А. В. Зайченко // З турботою про жінку. — 2014. — № 3. — С. 39–40; № 4. — С. 9–10.

Зайченко А. В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г. В. Зайченко // З турботою про жінку. — 2014. — № 5. — С. 2–6.

Зайченко А. В. Роль прогестинов в женском организме / А. В. Зайченко // З турботою про жінку. — 2014. — № 3. — С. 39–40.

Зайченко А. В. Современный взгляд на гестагены: выбор в пользу безопастности / А. В. Зайченко // Здоровье женщины. — 2014. — № 8. — С. 66–67.

Зайченко А. В. Фармакологическая коррекция диспептического синдрома в комплексной терапии гастритов / А. В. Зайченко, Т. О. Брюханова // Еженедельник «Аптека». — 2014. — № 19. — С. 12.

Зайченко Г. В. Ефективність гомеопатичного препарату на основі екстракту цикламену європейського для профілактичного лікування алергічних захворювань / Г. В. Зайченко, О. М. Колос, Т. О. Брюханова / Фітотерапія : часопис. — 2014. — № 1. — С. 60–63.

Зайченко Г. В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г. В. Зайченко, К. О. Степанова, О. С. Сініцина // Укр. біофармац. журн. — 2014. — № 6. — С. 11–17.

Зайченко Г. В. Фармакологічне обгрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі ехстракти Semenis Cucurbitae pero, fructus serenoa repens and radices urticae dioicae, для лікування хронічного простатиту / Г. В. Зайченко, Є. О. Солдатова, В. Ф. Осташко, В. І. Гриценко // Укр. біофармац. журн. — 2014. — № 5. — С. 69–73.

Коваленко Є. М. Вивчення впливу ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів / Є. М. Коваленко, І. П. Бухтіярова, С. М. Дроговоз / Клін. фармація. — 2014. — Т. 18, № 1. — С. 18–22.

Міщенко О. Я. Клопідогрель у порівнянні з аспірином для вторинної профілактики ішемічного інсульту і смертності у хворих з серцево-судинними захворюваннями: фармакоекономічний аспект / О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна, Ю. К. Терентьєва // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С.45–48.

Морфологическая оценка простатопротекторного действия свечей с маслянным экстрактом маклюры в эксперименте / А. В. Зайченко, Ю. О. Тацький, В. А. Коротков, Е. Н. Коваленко, А. В. Андрияненков, А. С. Кухтенко // Эксперим. и клин. урология. — 2014. — № 2. — С. 28–31.

Степанова К. О. Вивчення нешкідливості нових пессаріїв «Клімедекс» / К. О. Степанова / Фармац. часопис. — 2014. — № 2. — С. 88–92.

Степанова Е. А. Сравнительная эффективность препаратов Витапрост форте и Простатилен в комплексном лучении больных после операции аденомектомии / Е. А. Степанова, В. В. Россихин // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2014. – №3. – С.1–6.

Фитохимическое и фармакологическое изучение листьев Persica vulgaris, заготовленных в Таджикистане / Л. В. Ленчик, Г. Ф. Наврузова, В. С. Кисличенко, Х. Ш. Шарифов, А. В. Зайченко // Республ. науч. журн. «Vestnik». — Шимкент : Серпилис, 2014. — Т. IV, № 3. — С. 126–132.

Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольных соединений персика обыкновенного / А. В. Зайченко, Х. Ш. Шарифов, М. А. Стахорская и др. // Фітотерапія : часопис. — 2014. — № 4. — С. 71–74.

Mishchenko O. Pharmaco-economic evaluation of fixed-dose triple combination for antihypertensive therapy in Ukraine / O. Mishchenko, L. Iakovlieva, V. Adonkina // Journal of Health Policy and Outcome Research. – 2014. - Issue 1. Режим доступу: http://www.jhpor.com/index/artykul/pokaz/pharmacoeconomic_evaluation_of_fixed dose_triple__combination_for_antihypertensive_therapy_in_ukraine

Ryzhenko I. M. The effect of the artichoke leaves extract on the postnatal development of offspring of femal rats with the alcogolic placental dysfunction / I. M. Ryzhenko, N. Ya. Asadullayeva, G. V. Zaychenko // Клін. фармація. — 2014. — Т. 18, № 2. — С .10–13.

Zaychenko G. V. Evaluation of therapeutic action of suppositories with phytoextracts regarding the results of morphological study of prostate / G. V. Zaychenko, E. O. Soldatova, V. F. Ostashko, Yu. B. Lariyanovska // Фітотерапія : часопис. — 2014. — № 4. — С. 42–47.

Андріяненков О. В. Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту Талабану польового при експериментальному простатиті у щурів / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, М. В. Панков // Укр. біофармац. журн. — 2013. — № 1. — С. 43–46.

Бондарєв Є. В. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на наркотичний сон, спричинений алкоголем, та його захисний ефект при гострому загальному охолоджені на тлі алкогольної інтоксикації / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, Н. В. Бездітко // Укр. біофармац. журн. — 2013. — № 5. — С. 10–15.

Гулмуродов И. С. Фармакологическое обоснование создания оригинальной мази комбинированного состава с эфирным маслом иссопа заравшанского /И. С. Гулмуродов, А. В. Зайченко, Е. В. Гладух // Вестн. Таджик. нац. ун-та. Серия естественных наук. — Душанбе : Сино, 2013. — № 1/2. — С. 249–253.

Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості у мурчаків під впливом циклорину / О. М. Колос, Г. В. Зайченко, О. В. Рубашкіна, О. А. Зайченко, Т. О. Брюханова // Фармакологія та лікар. токсикологія. — 2013. — № 4. — 5. — C. 60–65.

Дроговоз Е. В. Морфологическая оценка эффективности нового вагинального крема с тербинафином / Е. В. Дроговоз, А. В. Зайченко // Медицинские новости (Белоруссия). — 2013. — № 4. — С. 71–74.

Дроговоз К. В. Комбінований крем для лікування неспецифічних бактеріально-грибкових вагінітів / К. В. Дроговоз, О. С. Бусигін, Г. В. Зайченко // Світ медицини та біології. —2013. — № 1. — С. 34–40.

Дроговоз К. В. Фармакологічне обґрунтування створення нового комбінованого крему з тербінафіном для лікування неспецифічного вагініту / К. В. Дроговоз // Одес. мед. журн. — 2013. — № 1. — С. 11–15.

Зайченко А. В. Актуальность сеннозидов в лечении обстипационного синдрома / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Щотижневик «Аптека». — 2013. — № 27. — С. 12.

Зайченко А. В. Боль в горле: рекомендации клинического провизора /А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Фармацевт практик. — 2013. — № 2. — С. 38–39.

Зайченко А. В. Головная боль в практике клинического провизора: современные подходы к фармацевтической коррекции / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Фармацевт практик. — 2013. — № 4. — С. 28.

Зайченко А. В. Исследование фармакотерапевтической активности суппозиториев с фитоэкстрактами на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс / А. В. Зайченко, Е. А. Солдатова, В. И. Гриценко // Науч. ведомости БелГУ. — Белгород, — № 25. — С. 181–187.

Зайченко А. В. Как победить кашель: рекомендации клинического провизора / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Щотижневик «Аптека». — 2013. — № — С. 16.

Зайченко А. В. Морфологическое исследование легких морских свинок после профилактического введения гомеопатических гранул циклорин на фоне бронхообструктивного синдрома / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова, А. Н. Колос // Науч. ведомости БелГУ. — Белгород, — № 25. — С. 200–202.

Зайченко А.В. Рациональные подходы к купированию болевого синдрома в горле // Щотижневик «Аптека». – 2013. – №911. –14.10.2013

Зайченко А. В. Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на различных этапах оказания помощи / А. В. Зайченко, Е. Н. Коваленко, Т. А. Брюханова //Здоровье ребенка. — 2013. — № 6. — С. 83–86.

Зайченко А. В. Современные антимикотики: выбор, основанный на доказательствах / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Щотижневик «Аптека». — 2013. — № 17. — С. 14.

Зайченко А. В. Современные подходы к лечению онихомикозов / А. В. Зайченко, Е. Л. Халеева, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 8 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступа: http://education.apteka.ua.

Зайченко А. В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях / А. В. Зайченко, А. Н. Колос, Т. А. Брюханова, Е. Н. Коваленко // Современные аспекты реабилитации в медицине : материалы VI междунар. конф., г. Ереван, 10–12 окт. 2013 г. — Ереван, — С. 99–102.

Зайченко Г. В. Морфологічна оцінка ефективності нового гомеопатичного засобу з цикламену європейського при алергійному риніті / О. М. Колос, Є. М. Коваленко // Південноукр. мед. наук. журн.— 2013. — № 1. — С. 59–62.

Зайченко Г. В. Фармакогенетичні аспекти застосування антигіпертензивних засобів / Г. В. Зайченко // Наук. журн. МОЗ України. — 2013. — № 1. — С. 114–119.

Лечение боли в спине, рефрактерной к нестероидным противовоспалительным средствам / А. В. Зайченко, А. Н. Баринов, К. А. Махинов, Т. А. Брюханова // Мед. совет (Россия). — 2013. — № 12. — С. 27–32.

Осташко В. Ф. Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону — перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями / В. Ф. Осташко, С. Ю. Штриголь, І. М. Подольський, Н. В. Бездітко // Укр. біофамац. журн. — — № 2. — С. 46–49.

Пиминов А. Ф. Современные подходы к комплексному лечению простудных заболеваний / А. Ф. Пиминов, А. В. Зайченко, А. И. Квитчатая// Человек и лекарство (Казахстан). — 2013. — № 3. — С. 61–70.

Степанова К. О. Дослідження біосенсорної реакції клітинних субстанцій на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії / К. О. Степанова, В. П. Олійник, С. М. Куліш // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2013. — № 53. — С. 104–110.

Файзуллін О. В. Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О. В. Файзуллін // Вісн. фармації. — 2013. — № 3. — С. 79–81.

Файзуллін О. В. Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О. В. Файзуллін // Укр. журн. клін. та лаборат. медицини. — 2013. —№ 2. – С. 148–150.

Файзуллін О. В. Оцінка гепатозахисної дії густого екстракту з листя Винограду культурного в умовах тривалого впливу етанолу на організм піддослідних тварин / О. В. Файзуллін // Південноукр. мед. наук. журн. — 2013. — № 1. — С. 167–170.

Халєєва О. Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми / О. Л. Халєєва, Л. О. Печенізька // Укр. біофармац. журн. — 2013. — № 5. — С. 30–34.

Шарифов Х. Ш. Скрининговое фармакологическое изучение густого экстракта из листьев персика обыкновенного / Х. Ш. Шарифов, А. В. Зайченко, Г. Ф. Наврузова, Е. Л. Халеева // Вестн. Таджик. нац. ун-та. Серия естественных наук. — Душанбе : Сино. —2013. — № 1/3. — С. 112–114.

Olmessekova T. Investigation of specific pharmacological activity of lipargin suppositories / A. T. Olmessekova, A. V. Zaychenko, A. I. Tikhonov, S. R. Gevoyan // Фармация Казахстана. — 2013. — № 4. — С. 34–36.

Андрияненков А. В. Доклиническое изучение эффективности густого экстракта ярутки полевой на модели криотравматического простатита у крыс / А. В. Андрияненков, А. В. Зайченко // Лекарств. препараты и рац. фармакотерапия. — 2012. — № 1. — С. 16–21.

Андріяненков О. В. Вивчення простатопротекторної дії Талабану польового на моделі кріотравми передміхурової залози у щурів самців / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, І. А. Журавель, Г. С. Тартинська // Фармакологія та лікар. токсикологія. — 2012. — № 2. — С. 3–7.

Андріяненков О. В. Вивчення фармакологічної дії густого екстракту Талабану польового на моделі скипидарного простатиту у щурів / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко // Укр. біофармац. журн. — 2012. — № 3. — С. 58–64.

Андріяненков О. В. Фармакологічна ефективність густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, Г. С. Тартинська // Вісн. фармації. — 2012. — № 3. — С. 79–82.

Бондарєв Є. В. Дослідження глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі / Є. В. Бондарєв // Фармац. часопис. — 2012. — № 3. — С. 140–142.

Дослідження нового комбінованого вагінального крему для лікування неспецифічних вагінітів / Г. В. Зайченко, С. М. Дроговоз, О. В. Грищенко, О. С. Бусигін, К. В. Дроговоз // Клін. фармація. — 2012. — Т. 16, № 2. — С. 32–35.

Зайченко А. В. Инновационные подходы к фармакологической коррекции гиперсекреторных состояний / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 3 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/innovacionnye-podxody-k-farmakologicheskoj-korrekcii-gipersekretornyx-sostoyanij.html

Зайченко А. В. Оценка иммунотоксического действия суппозиториев с липофильным экстрактом цветочной пыльцы / А. В. Зайченко, С. Р. Гевоян, А. В. Файзуллин, А. В. Кудина // Фармаком. — 2012. — № 1/2. — С. 101–104.

Зайченко А. В. Фармацевтическая опека в топической терапии: под прицелом мышечно-суставная боль и грибковые поражения кожи / А. В. Зайченко, В. А. Пасисниченко, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 4 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-v-topicheskoj-terapiipod-pricelom-myshechno-sustavnaya-bol-i-gribkovye-porazheniya-kozhi.html

Зайченко А. В. Фармацевтическая опека для профилактики и лечения острых респираторных инфекций / А. В. Зайченко, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». Лекція № 5 у програмі — «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-ostryx-respiratornyx-infekcij.html

Зайченко Г. В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового в умовах експериментального простатиту у щурів / Г. В. Зайченко, С. Р. Гевоян, О. В. Файзуллін // Укр. біофармац. журн. — 2012. — № 3. — С. 15–20.

Зайченко Г. В. Дослідження впливу супозиторієв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатиту / Г. В. Зайченко, С. Р. Гевоян // Укр. мед. альманах. — 2012. — Т. 15, № 3. — С. 58–62.

Зайченко Г. В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / Г. В. Зайченко, Л. В. Яковлева, О. М. Колос, Т. О. Брюханова // Укр. мед. часопис. — 2012. — № 6. — С. 134–136.

Корекція гіпофункції сім’яників хондроїтинсульфатом / Г. В. Зайченко, Н. М. Бречка, В. О. Бондаренко, Є. М. Коренєва, Н. Г. Малова, С. С. Ричкова, О. В. Андріяненков, М. О. Бойко // Експерим. та клін. медицина. — 2012. — № 3. — С. 60–66.

Новые перспективы нефропротекции / С. Ю. Штрыголь, О. В. Товчига, О. О. Койро, Е. Г. Щекина, В. С. Штрыголь, Е. В. Бондарев, Н. А. Домар // Буков. мед. вісн. — 2012. — № 3, Ч. 2. — С. 35–37.

Пиминов А. Ф. Современные подходы в комплексном лечении простудных заболеваний / А. Ф. Пиминов, А. В. Зайченко, А. В. Квитчатая // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №1 у програмі «Університет: дистанційна освіта on-line». — Режим доступу: http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/sovremennye-podxody-v-kompleksnom-lechenii-prostudnyx-zabolevanij.html

Солдатова Є. О. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Є. О. Солдатова, В. І. Гриценко, Г. В. Зайченко // Клін. фармація. — 2012. — Т. 16, № 3. — С. 28–31.

Солдатова Є. О. Фармакологічне обґрунтування створення супозиторіїв з рослинною сировиною для лікування простатитів / Є. О. Солдатова, В. І. Гриценко, Г. В. Зайченко // Вісн. фармації. — 2012. — № 3. — С. 64–67.

Фармакологічний аналіз ефективності фітопрепаратів при лікуванні захворювань репродуктивної системи у чоловіків / О. В. Андріяненков, Г. В. Зайченко, В. С. Кисличенко, Д. В. Литкін, Т. С. Білька // Фітотерапія : часопис. — 2012. — № 1. — С. 55–57.

Халєєва О. Л. Перспективи використання солей четвертинних амонієвих основ у м’яких препаратах для лікування дерматомікозів / О. Л. Халєєва, Л. О. Печенізька // Укр. біофармац. журн. — 2012. — № 3. — С. 28–31.

A screening study of hepatoprotective activity of liquid extract from Common Tansy Tanacetum vulgare L. herb in the setting of subchronic hepatitis in rats. K. О. Kalko, O. Ya. Mishchenko,  L. V. Derymedvidet et al. Research J. Pharm. and
Tech. 2018. № 11(10). Р. 4393-4396. (Scopus).

Histological evalution of therapeutic effects of dexpanthenol composition with ceramides in rats with skin burn injury. Ya. Butko, V. Ulanova, O. Tkacheva, O. Mishchenko. Georgian medical news. 2018. Т. 1. № 9 (282). С.134-139. (Scopus).

Зайченко Г. В., Карпенко Н. А., Стрыга Е. А., Синицына О. С. Фармакологический менеджмент менопаузальных расстройств: фитоэстрогены (обзор литературы). Проблеми ендокриної патології. № 4. 2018. С. 65-71. (Scopus).

Development of HPLC method for determining the foreign impurities in the substance of carboren. N. L Bereznyakova., S. V. Baiurka, A. V. Bereznyakov, L. A. Bobritskaya. International jornal of pharmaceutical sciences and research. 2018. Vol. 9 (7). Р. 2982 - 2985. (Web of science).

Сравнительная оценка влияния новых вагинальных гелей на состояние генитального тракта овариэктомированных самок крыс. О. С. Синицина, И. М. Рыженко, А. В. Зайченко, Ю. Б. Ларьяновская. Вестник фармации. № 2 (80). 2018.
С. 48-63.

Хронофармакологические особенности действия гепатопротекторов в эксперименте. Н. Д. Бунятян, Е. А. Калько, С. М. Дроговоз, А. В. Кононенко. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2018. N 6.С. 712-715

The influence of indolinoren on kidney function in conditions of water and salt load / А. Markina, O. Mishсhenko. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». № 4 (14). 2018. С. 20-23.

Influence of extract of peach ordinary (Persica vulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress / O. Mishchenko, G. Zaychenko, Ch. Sharifov et al. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». № 3 (13). 2018. P. 13-18.

Microbiological researches of rectal suppositories for the treatment of benign diseases of the prostate gland / V. S. Zaychenko, K. G. Zhemerova, O. A Ruban et. аl. Journal of Pharmacy Research. 2018. Vol. 12, Issue. 3. P. 272-276.

Фармакологічне дослідження супозиторіїв для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози / Т. Б. Равшанов, Г. В. Зайченко, В. С. Зайченко, О. А. Рубан. Web of Scholar. 2018. Т. 1. № 8 (26). С.51-57.

Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії ректального крему комбінованого складу на моделі гострої ускладненої анальної тріщини / Г. В. Зайченко, М. О. Стахорська, Ю. Б.Ларьяновська, О. В. Файзуллін. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». 2017. № 7 (15). P. 33-38.

Скринінгові дослідження жовчогінної активності рідкого екстракту трави пижма звичайного (Tanacetum vulgare) за умов субхронічного гепатиту у щурів / Калько К. О., Міщенко О. Я., Позднякова А. Ю. та ін. Фармакологія та лікарська
токсикологія. № 1 (57). 2018. С. 39-44.

Фармакоекономічна оцінка застосування фулвестранту порівняно із хіміотерапією для лікування хворих на місцевопрогресучий або метастатичний ER (+) HER2 (-) рак молочної залози з рецедивом або прогресуванням у постменопаузальний період, після застосування першої лінії гормональної терапії (антиестрогенів та
інгібіторів ароматази) і за відсутності вісцерального кризу / М. А. Арістов, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна, О. М. Стецюк. HTA Оцінка технологій охорони здоров’я. Health Technology Assessment. № 1 (01). 2018. C. 12-19.

The study of the features of diuretic action of 2-oxoindoline acylated derivative – N-[(2-oxoindoliniliden-3)-2-oxyacetyl]-valine propyl ester. Клінічна фармація. А. Yu. Markina, O. Ya. Mishсhenko. 2018. Т. 22. № 3. С.17-21.

Дослідження поінформованості провізорів про діяльність у системі фармаконагляду в Україні та їх професійної активності. О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко, Є. М. Коваленко. Фарм. журнал. 2018. № 3-4. С. 12-20.

Топічні нестероїдні протизапальні засоби: фармацевтичний та клініко-фармакологічний аспекти / Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, А. В. Березняков. Здоров’я України (Газета). 2007. № 23 (420). С. 27. 

Аналіз «впливу на бюджет» застосування препаратів мікофенолової кислоти у пацієнтів з трансплантацією нирки: регіональні аспекти. В. М. Лісовий, Т. І. Єрмоленко, Н. В. Бездітко. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи
розвитку: мат. Х наук.-практ. конф. м. Харків, 21 трав. 2018 р. м. Харків, 2018. С. 180-186.

Фармакодинаміка і спектр дії індол-3-карбінолу. Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова, О. С. Сініцина, В. С. Зайченко, Т. Б. Равшанов. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 3 (145). С. 30-38.

Місце центральних міорелаксантів у лікуванні неспецифічного болю в спині. Г. В. Зайченок, І. С. Плющ, О. С. Сініцина. Міжнародний неврологічний журнал. 2018. № 4 (98). С. 63-67.

Добові особливості гепатопротекторної активності антралю за умов гострого токсичного гепатиту. К. О. Калько, О. Я. Міщенко, С. М. Дроговоз. Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. Харків, 2018. С. 84-88.

Анализ состава биологически активных веществ фитопрепаратов для лечения функциональных и эрозивно-язвенных заболеваний ЖКТ и их ассортимента на фармацевтическом рынке Украины. О. Я. Мищенко, Е. Ю. Юрченко, А. В.
Файзуллин. Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. Харків, 2018. С. 122-128.

Результаты клинико-экономического анализа фармакотерапии пациентов с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST в украинской клинике. О. Я.Мищенко, В. Ф. Осташко. Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29
берез. 2018 р. Харків, 2018. С. 117-121.

Оцінка впливу нових вагінальних гелей на психоемоційний стан оваріектомованих самиць щурів. О. С. Сініцина, Г. В. Зайченко, И. М. Риженко Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. Харків, 2018. С. 190-195.

Оцінка параметрів нешкідливості нового фітогелю. О. С. Сініцина, І. М. Риженко, Г. В. Зайченко. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: мат. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжн. уч., м. Харків, 28
квітня 2018 р. Харків, 2018. С. 363-365.

Анализ экономической доступности пробиотиков на фармацевтическом рынке Украины. О. Я. Мищенко, А. В. Березняков, Н. Л. Березнякова. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: мат. ІІ наук.- практ. інтернет-конф. з міжн. уч., м. Харків, 28 квіт. 2018 р. Харків, 2018. С. 300-304.

Особливості впливу екстрактів Пижма звичайного (Tanacetum vulgare) на окремі показники білкового та ліпідного обміну за умов експериментального гепатиту у щурів / К. О. Калько, О. Я. Міщенко, Л. Б. Іванцик та ін. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: мат. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжн. уч., м. Харків, 28 квіт. 2018 р. Харків, 2018. С. 345-349.

Аналіз ролі клінічного провізора у забезпеченні фармаконагляду у закладах охорони здоров’я України. О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: мат. ІІ наук.-практ.
інтернет-конф. з міжн. участю, м. Харків, 28 квіт. 2018 р. Харків, 2018. С. 441-442.

Фармакоэкономические аспекты применения фитопрепаратов для лечения заболеваний ЖКТ. О. Я. Мищенко, Е. Ю. Юрченко, Е. Н. Коваленко. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку:
мат. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжн. уч., м. Харків, 28 квіт. 2018 р. Харків, 2018. С. 305-308.

Огляд асортименту та аналіз обсягів споживання топічних естрогеновмісних монопрепарататів на українському фармацевтичному ринку. О. Я. Міщенко, О. С. Сініцина, І. М. Риженко, Г. В. Зайченко. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. Х наук.-практ. конф., м. Харків, 21 трав. 2018 р. м. Харків, 2018. С. 204-210.

Анализ экономической доступности антацидов, представленных на
фармацевтическом рынке Украины. О. Я. Міщенко, Е А. Калько Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. Х наук.-практ. конф., м. Харків, 21 травн. 2018 р. м. Харків, 2018. С. 204-210.

Оцінка інформованості провізорів аптечних закладів щодо їх обов’язків у забезпеченні фармаконагляду в Україні. О. Я. Міщенко, В.Ф. Осташко, Є. М. Коваленко. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. Х
наук.-практ. конф., м. Харків, 21 травн. 2018 р. м. Харків, 2018. С. 211-218.

Аналіз ролі клінічного провізора у забезпеченні фармаконагляду у закладах охорони здоров’я України. О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко, Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: мат. ІІ наук.-практ.
інтернет-конф. з міжн. уч., м. Харків, 28 квіт. 2018 р. Харків, 2018. С. 441-442.

Вивчення місцево анестезуючої/аналгетичної дії ректального крему комбінованого складу. Г. В. Зайченко, М. О. Стахорська, О. В. Файзуллін Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип. 4, Т3 (141). С.133-136.

Оригинальные и генерические лекарства в кардиологии: актуальные вопросы взаимозаменяемости препаратов бисопролола. Н. В. Бездетко. Здоров’я України. 2018. № 4, 2018 р. С.56-5.

Патогенетична сутність та інноваційні підходи до терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей та підлітків. Н. В. Бездітко, Г. В. Бекетова, Г. П. Мозгова. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення
лікарських засобів: мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф., м. Харків 28-29 берез. 2018 р., Х.: Вид-во НФаУ, 2018. С. 36-42

Ведение пациентов с эпилепсией: выбор препарата в условиях многозадачности врачебной практики. Н. В. Бездетко. Здоров’я України. Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія». 2018. № 1 (44).

Функциональные гастроинтестинальные расстройства у детей и подростков: патогенетическая сущность, инновационные подходы к терапии. Взгляд педиатра, психолога и клинического фармаколога (клиническая лекция) . Г. В. Бекетова, Г. П. Мозговая, Н. В. Бездетко. Педиатрия. Восточная Европа . 2018. №1. С.94-108.