МІЩЕНКО Оксана Яківна (21.02.1965, с. Гірки Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.) – в.о. завідуючого кафедрою клінічної фармакології ІПКСФ (з 2016 р.).

Закінчила з відзнакою ХФІ (1988).

Працювала: молодший науковий співробітник (1993-1999), науковий співробітник, старший науковий співробітник (1999-2003), провідний науковий співробітник (2003-2004) Центральної науково-дослідної лабораторії; за сумісництвом – доцент кафедри фармакології (2002-2003); доцент кафедри фармакоекономіки НФаУ (2004-2016), доктор фармацевтичних наук (2010).

Напрями наукових досліджень: фармакологічне вивчення БАР, розроблення складу та створення адаптогенних фармацевтичних препаратів метаболічного типу дії з АФІ  природного та синтетичного походження, доклінічні випробування фармацевтичних препаратів; фармакоекономічні аспекти фармакотерапії розповсюджених захворювань населення.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 170 наукових праць, у тому числі патентів – 5, статей –70, навчальних посібників –7, методичних розробок –2, методичних рекомендацій (ДФЦ МОЗ України) з експериментального вивчення нових препаратів – 2.

Основні праці: Пошук нових нестероїдних протизапальних засобів та ненаркотичних анальгетиків в ряду похідних карбонових кислот (канд. дис.). – Х., 1995; Фармакологічна активність і механізми дії нового класу адаптогенів на основі продуктів бджільництва і бурштинової кислоти (докт. дис.). – Х., 2010; Фармакоекономічні основи формулярної системи: навч. посібник. – Х., 2005 (співавт.); Фармакоекономічні основи формулярної системи: навч. посібник. – Х., 2005 (співавт.); Фармакоэкономика: учеб. пособие. –Х., 2007 (співавт.); Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для лікування простатитів: метод. рекомендації. – К., 2005 (співавт.); Експериментальне вивчення нових адаптогенних засобів: метод. рекомендації. – К., 2009 (спів­авт.); Фармакоекономіка: навч. посібник. – Вінниця, 2009 (співавт.); Оцінка стреспротекторної активності нових фармакологічних засобів адаптогенної дії на моделі гострого іммобілізаціонного стресу // Вісник фармації. – 2006. – № 2 (співавт.); Порівняльне вивчення церебропротекторної дії засобу поллентар та його складових субстанцій при експериментальній церебральній ішемії // Мед. хімія. – 2007. – № 1 (співавт.); Протективна активність нового комбінованого засобу «Поллентар» в умовах хронічного стресу // Клін. фармація. – 2010. – № 1; Фармакоекономічний аналіз комплексної реабілітаційної терапії хворих на ішемічну хворобу серця з пост­інфарктним кардіо­склерозом // Раціон. фармакотерапія. – 2009. – № 3 (співавт.); Анализ потребления антибактериальных препаратов в аптеках г. Харькова. — СПб., 2010 (спів­авт.).