Кафедра клінічної фармакології в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації створена наказом ректора Національного фармацевтичного університету у вересні 2011 з метою забезпечення післядипломної етапу навчання випускників за спеціальністю «Клінічна фармація». Очолила кафедру д. мед .н., професор Зайченко Г.В.

До складу кафедри увійшли співробітники, які викладали дисципліну «Фармакологія» для провізорів, випускників спеціальності «Фармація». Курс фармакології в структурі післядипломної підготовки фахівців фармації викладали на кафедрі фармацевтичної технології і фармакології факультету удосконалення провізорів (1984-1992), інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (з 1992). Завідувач кафедри доктор фармацевтичних наук, професор Перцев І.М. (1984-2002). У цей період викладачами кафедри видали значну кількість методичних рекомендацій з питань раціонального застосування ліків, взаємодії ліків і алкоголю; навчальний посібник «Фармацевти і самолікування», довідкове видання «Взаємодія ліків та ефективність фармакотерапії».
Фармакологію та фармацевтичну опіку викладали досвідчені викладачі: кандидат медичних наук, доцент Спесівцева З.С. (1984-1998), к. мед. н., доцент Зайченко Г.В. (1999), д. мед. н., професор Риженко І.М. (1998-2001), к. мед. н., доцент Дерімедвідь Л.В. (1998-2001), к. мед. н., доцент Гарна А.І. (2002-2004), д. мед. н., професор Штриголь С.Ю. (2003-2004).

У 2002 р кафедру перейменували в кафедру фармацевтичної технології та клінічної фармації, завідувачем кафедри стала д. фарм. н., професор Тихонова С.О. (2002-2007). За час свого існування кафедра розташовувалася в різних корпусах Національного фармацевтичного університету: по вул. Мельникова, 12 (1984-1991), в технологічному корпусі по вул. Блюхера, 4 (1991-2003), в новому корпусі на вул. Повстання, 17 (з 2003 р).
1 вересня 2004 у складі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації була створена нова кафедра Клінічної фармакології та фітотерапії, яку очолив д. мед. н., професор Штриголь С.Ю. (2004-2007). У цей період на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі: д. мед. н., професор Кузнєцова В.М. (З 2004 року), к. мед. н., доцент Карпенко А.Є. (2004-2007), к. мед. н., доцент Гарна А.І. (2004-2005), к. мед. н., доцент Погорілець А.А. (2005-2006), к. мед. н., доцент Осташко В.Ф. (2005-2008), к.мед. н., доцент Супрун Є.В. (2006-2008), к.мед.н., доцент Валюх С.В. (2006-2008), к.фарм.н., доцент Бондарєв Є.В. (2006-2008).
У січні 2008 року відбулося об'єднання кафедр клінічної фармакології та фітотерапії і фармацевтичної технології і на їх базі створено кафедру технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, яку очолив д.фарм.н., професор Пімінов О.Ф.
З 2011 року колектив нової кафедри активно зайнявся підвищенням кваліфікації клінічних провізорів. Відбулася перша їх атестація. Більше десяти фахівців отримали першу і другу кваліфікаційну категорію. Протягом першого року були організовані передатестаційні цикли для клінічних провізорів м. Тернополь та м.Вінниці.
З 2012 проводяться цикли тематичного удосконалення для лікарів з клінічної фармакології. Новим напрямком у роботі кафедри стало викладання основ фармакогенетики та взаємодії ліків.

На фото: перший ряд - доц. С.В. Валюх, доц. Є.В. Бондрарєв, проф. А.В. Зайченко, доц. В.Ф. Осташко, доц. А.В. Файзуллін, другий ряд - ст. лаб. Н.П. Білоусова, ас. В.А. Пасісниченко, ас. А.В. Андріяненко, асп. Т.А. Брюханова, доц. А.Л. Халеева

На фото: ст. лаб. Н.П. Білоусова, ас. А.В. Андріяненко, доц. А.В. Файзуллін, проф. А.В. Зайченко, доц. Є.В. Бондрарєв, доц. С.В. Валюх, доц. В.Ф. Осташко, доц. А.Л. Халеева, ас. В.А. Пасісниченко, асп. Т.А. Брюханова