• «Актуальні питання клінічної фармакології в умовах сучасної системи охорони громадського здоров'я» (бюджет), 19.02-05.04.2018

 • «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти» (бюджет), 28.02-30.03.2018

 • «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини» (бюджет), 20.04-08.06.2018

 • «Сучасні лікарські засоби: клініко-фармакологічна характеристика, раціональне застосування. Фармацевтична опіка хворих у практичній діяльності медичної сестри» (бюджет), 20.04-08.06.2018

 • «Стажування з фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації» (бюджет), м. Харків, 23.04-28.12.2018

 • «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини» (бюджет), 01.10-15.11.2018

 • «Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти» (бюджет), м. Харків, 01.11-30.11.2018

 

 • «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів» (договір), 1 місяць*

 • «Клініко-фармакологічні та фармацевтичні засади промоції лікарських засобів в сучасних умовах» (договір), 1 місяць*

 • «Клініко-фармацевтичні аспекти відпуску ліків в умовах належної аптечної практики» (договір), 1 місяць*

 • «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків» (договір), 2 тижні*

 • «Клінічні дослідження лікарських засобів» (договір), 2 тижні*

 • «Сучасні аспекти виписування та раціонального застосування лікарських засобів у хворих на гіпертонічну хворобу» (договір), 2 тижні*

 • «Сучасні аспекти виписування та раціонального застосування лікарських засобів у хворих на цукровий діабет» (договір), 2 тижні*


*Цикли формуються по мірі надходження заяв.