28 квітня 2020 р.  колективом кафедри клінічної фармакології був представлений на експертизу новий розроблений дистанційний цикл тематичного удосконалення для провізорів, клінічних провізорів та фармацевтів «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні підходи забезпечення раціонального застосування лікарських засобів»

 

Представлення курсу відбулося на міжкафедральному методичному семінарі в режимі on-lіnе з відповідальними за розвиток дистанційного навчання та методистами кафедр.

У заході взяли участь: директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, доктор фарм. наук, професор Галій Л.В.; декан факультету післядипломної освіти,  канд. фарм. наук, доцент Суриков О. О.; декан факультету підвищення кваліфікації, канд. економ. наук, доцент Мороз С. Г.; зав. каф. клінічної фармакології ІПКСФ, доктор фарм. наук, професор Міщенко О. Я.; зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ, доктор фарм. наук, професор Шпичак О.С.; зав. каф. ЯССЛ ІПКСФ, доктор фарм. наук, професор Гарна С. В.; відповідальні за розвиток дистанційного навчання та методисти кафедр ІПКСФ.

       Дистанційна форма післядипломної підготовки спеціалістів фармації є надзвичайно актуальною в умовах карантину, тому кафедри ІПКСФ НФаУ повністю перейшли на таку форму навчання на циклах тематичного удосконалення. Це дає можливість спеціалістам фармації, які працюють в різних регіонах України, підвищувати рівень кваліфікації впродовж карантину. Для роботи в регіонах терміново були розроблені дистанційні курси. З метою надання якісної навчальної послуги дирекція ІПКСФ ініціювала перед початком кожного циклу проведення експертизи дистанційного курсу, розробленого кафедрою, на відповідність Положенню про експертизу ДК у НФаУ.

Новостворений курс представляли канд. фарм. н., асист. Калько К. О. та доц. Осташко В. Ф.

Представлений курс, що висвітлює сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти раціонального застосування лікарських засобів, викликав інтерес в учасників семінару, які уважно переглянули структуру курсу, зміст «нульового» тижня та прдставлених тем, проаналізували відповідність контенту та завдань системі післядипломної підготовки, обговорили використання нових підходів тестування слухачів курсу.

до

 

до1

 

до2