Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації є одним зі структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету - одного з найстаріших і елітних вузів Європи. Цей вищий навчальний заклад, який повністю покриває потреби в безперервному післядипломній освіті фахівців-практиків фармацевтичної галузі України, починаючи з їх первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищої ланки (магістратура, аспірантура, докторантура), а також професорсько-викладацького складу. За час роботи інституту післядипломну підготовку в його стінах пройшли понад 30 тисяч слухачів.
Інститут має сучасну навчально-методичною та матеріальною базою, висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом, який забезпечує проведення навчального процесу на високому рівні.
ІПКСФ сьогодні - це 2 факультети (підвищення кваліфікації та післядипломної освіти), у складі яких працюють 6 кафедр, 3 з яких є опорними. В інституті працюють 80 викладачів. Серед них 12 професорів, 65 доцентів і кандидатів наук. Крім основного штату, до роботи в інституті залучаються провідні фахівці - практики охорони здоров'я, аптечної служби, контролю якості та обігу лікарських засобів, виробництва лікарських засобів, економісти та ін.

Підрозділи ІПКСФ:

 • кафедра управління та економіки фармації;
 • кафедра клінічної фармакології;
 • кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків;
 • кафедра загальної фармації та безпеки ліків;
 • кафедра педагогіки і психології;
 • кафедра промислової фармації та економіки;
 • відділ автоматизованих систем управління.

Завдання:

 • організація та проведення всіх видів післядипломної підготовки фахівців з урахуванням потреби практичної фармації;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, працівників медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;
 • психолого-діагностичне, науково-методичне консультування викладачів і працівників фармацевтичних (медичних) навчальних закладів;
 • проведення науково-дослідних робіт з метою вирішення проблем фармації та післядипломної системи підготовки фахівців;
 • удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з урахуванням сучасного стану фармацевтичної науки і практики, а також перспектив їх розвитку;
 • узагальнення досвіду в системі післядипломної підготовки фахівців фармації, удосконалення чинних навчальних програм та навчально-виробничих планів, створення навчальних планів і програм для нових спеціальностей на етапі післядипломної підготовки;
 • участь у роботі вітчизняних та міжнародних симпозіумів, конференцій, з'їздів і нарад з фармацевтичної тематики та ін.

Форми удосконалення:

 • тематичне удосконалення (тривалість навчання 72 та 156 годин);
 • передатестаційна підготовка за всіма фармацевтичних спеціальностей (тривалість навчання 156 годин);
 • первинна спеціалізація (інтернатура) для випускників НФаУ та фармацевтичних факультетів, за спеціальністю "Клінічна фармація";
 • спеціалізація стажування з фармакології, клінічної фармакології, клінічної фармації;
 • первинне і професійне підвищення кваліфікації викладачів;
 • докторантура, аспірантура, магістратура за спеціальністю фармакологія - 14.03.05.

ІПКСФ пропонує понад 70 спеціалізацій (72 та 156 годин):

 • організаційно-економічних;
 • технологічних;
 • клініко-фармакологічних;
 • Фармакогностичне;
 • фітотерапевтичних;
 • гомеопатичних; хімічних;  дослідних;
 • психолого-педагогічних;
 • інформаційно-технологічних;
 • аналітичних.

Географія діяльності

Інститут приймає на навчання на очну частину інтернатури, передатестаційні і тематичні цикли фахівців фармації з усіх областей України, країн СНД, далекого зарубіжжя. В ІПКСФ навчаються викладачі та співробітники медичних ВУЗів усіх регіонів України. Інститут проводить навчання не тільки на своїй базі, але й організує виїзні цикли.

Контингент слухачів:

 • керівники аптечних закладів і фармацевтичних підприємств;
 • провізори;
 • провізори-аналітики;
 • клінічні провізори;
 • провізори-косметологи;
 • провізори-інтерни;
 • лікарі різних спеціальностей
 • фармацевти;
 • викладачі та співробітники навчальних закладів;
 • методисти;
 • сімейні психологи;
 • магістранти;
 • програмісти;
 • бухгалтери;
 • економісти;
 • техніки-технологи;
 • лаборанти;
 • фахівці фармацевтичної галузі.