Інформація

Доцент кафедри к. мед. н. Осташко Василь Федорович, який у 2013 р. успішно пройшов навчання за програмою «Технології розробки дистанційного курсу» (на базі НТУ «КПІ») та отримав сертифікат про її закінчення, цього року пройшов цикл підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» (150 годин), який було створено та проведено за участі Центру дистанційних технологій НФаУ та кафедри педагогіки та психології ІПКСФ НФаУ.
Протягом періоду навчання (з 04.09.2018 по 22.11.2018) робота проводилася у дистанційному режимі, були опрацьовані наступні теми:
- Засади електронного навчання, теорії on-line навчання (12 год.).
- Система управління навчанням та контентом Moodle (32 год.).
- Навчальні методи, педагогічний дизайн дистанційного курсу (17 год.).
- Е-оцінювання (15 год.).
- Нормативна база з питань дистанційного навчання. Забезпечення якості та компетентнісний підхід (10год.).
- Віртуальні класи та вебінари (6 год.).
- Авторські права, використання прав на цифрову інформацію та плагіат (5 год.).
- Графічний дизайн (12 год.).
- Створення ефективних наочних засобів навчання, інтерактивний та мультимедійний контент (23 год.).
- Самостійна робота (18 год.).
За результатами навчання було виконано випускну роботу «Створення електронного портфоліо дистанційного курсу».
Доцент Осташко В. Ф. закінчив цикл підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» з оцінкою «відмінно» та 29 листопада 2018 р. під час урочистого вручення сертифікатів слухачам курсів одержав з рук ректора НФаУ проф. А. А. Котвіцької, сертифікат про його завершення.

 1. VI Международный Конгресс Казахской ассоциации репродуктивной медицины «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: Настоящее и будущее». Доклад Зайченко А.В. «Клиническая фармакология гестагенов: что нового?». При поддержке компании Abbott. 7-8 ноября, г. Алматы 2014.
 2. Юбилейная конференция от представительства компании «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенов в сохранении желанной беремености. 15 летний опыт применения Дюфастона в Узбекистане и болем 50 лет в мире». Доклад Зайченко А.В. «Клиническая фармакология гестагенов: что нового?»02.12.2014, г. Самарканд.
 3. Юбилейная конференция от представительства компании «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенов в сохранении желанной беремености. 15 летний опыт применения Дюфастона в Узбекистане и болем 50 лет в мире». Доклад Зайченко А.В. «Клиническая фармакология гестагенов: что нового?». 03.12.2014, г. Андижан.
 4. Юбилейная конференция от представительства компании «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенов в сохранении желанной беремености. 15 летний опыт применения Дюфастона в Узбекистане и болем 50 лет в мире». Доклад Зайченко А.В. «Клиническая фармакология гестагенов: что нового?». 04.12.2014. г. Ташкент.
 5. The 16 World Congress on Human Reproduction held in Berlin, Germany. Certificate of Attendance Ganna Zaychenko7. 18-21 March 2015, Berlin, Germany.
 6. Тематический семинар для акушеров–гинекологов «Современные подходы к терапии невынашивания беременности». Семинар при поддержке компании « Abbott Laboratories». Доклад Зайченко А.В. «Фармакология прогестинов: что нового». г. Минск, 14 апреля 2015 г.
 7. Ежегодный Европейский конгресс фармакоэкономических исследований (ISPOR) 8 - 4.11.2018. г. Барселона.
 • Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»  Міщенко О. Я., Риженко І. М., Осташко В. Ф., Березняков А. В., Калько К. О.

Передатестаційний цикл за спеціальністю «Клінічна фармація», м. Харків, жовтень-листопад 2018 р.

Документи, необхідні при оформленні на навчання:

 1. Паспорт;
 2. Путівка (заява);
 3. Посвідчення про відрядження (для іногородніх);
 4. Диплом про закінчення вузу;
 5. Свідоцтво про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації;
 6. Копія трудової книжки
 7. Копія свідоцтва інтернатури починаючи з червня 1992
 8. Свідоцтво платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі).
 9. Копія свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища).
 10. Копія свідоцтва про присвоєння категорії (якщо є).