Історія кафедри

Кафедру клінічної фармакології було створено у 2011 р. в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації за наказом ректора НФаУ з метою забезпечення післядипломного етапу навчання інтернів-провізорів зі спеціальності «Клінічна фармація».

Першим завідувачем кафедри (2011 – 2016 рр.) була д. мед. н., професор Зайченко Ганна Володимирівна.

Історія кафедри

Зайченко Ганна Володимирівна

д. мед. н., професор,

завідувач кафедри клінічної фармакології з 2011 р. по 2016 р.

(народилася11.08.1967 р.,

у м. Душанбе, Таджикистан)

З жовтня 2016 р. Г.В.Зайченко очолила кафедру фармакології у Національному медичному університеті імені А. А. Богомольця (м. Києві).

З 26 вересня 2016 р. виконуючим обов’язки завідуючого кафедри клінічної фармакології ІПКСФ було призначено професора, д. фарм. н. Міщенко О. Я.

Історія кафедри

Міщенко Оксана Яківна

д. фарм. н., професор,

завідувач кафедри

клінічної фармакології з 2016 р.

(народилася21.02.1965 р.,

у с. Гірки Новгород-Сіверського р-ну,

Чернігівської обл.)

Співробітниками кафедри клінічної фармакології була проведена велика робота: створено симуляційний тренінговий клас для відпрацювання практичних навичок п’ятого рівня реалістичності з семи можливих, а у освітній процес впроваджено симуляційні технології; створено програму, проведено передатестаційні цикли удосконалення для клінічних провізорів і атестації; створено цілий ряд програм ТУ фармацевтичних і медичних працівників та отримано ліцензію на підвищення кваліфікації лікарів з клінічної фармакології; розроблено освітні програми для безперервного професійного розвитку викладачів з біомедичних дисциплін та проводяться цикли ТУ; всі викладачі кафедри успішно пройшли тематичне підвищення кваліфікації «Технології розроблення дистанційних курсів» і активно застосовують надбані знання у створенні програм і проведенні циклів за дистанційною формою навчання; постійно впроваджуються в освітній процес інтерактивні технології та інноваційні методики навчання тощо.

За 10 років існування кафедри співробітниками проведено:

211 циклів тематичного удосконалення та 8 передатестаційних циклів, на яких навчалось понад 6200 працівників практичної фармації, медицини, а також викладачів ЗВО.

В інтернатурі за спеціальністю «Клінічна фармація» пройшли підготовку 289 провізорів-інтернів. Співробітники кафедри приймали також активну участь у проведенні циклів тематичного удосконалення, передатестаційних циклах суміжних кафедр ІПКСФ, а також у підготовці провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація»

Наріжним каменем навчально-методичної роботи кафедри клінічної фармакології – є постійне структурування освітньої діяльності таким чином, щоб це сприяло набуттю працівниками охорони здоров’я медичних та фармацевтичних аспектів сучасних знань та вмінь щодо раціонального застосування лікарських засобів, набуттю навичок та професійних компетентностей застосовувати ці знання для підвищення якості надання медичної допомоги населенню України, сприяння бажанню застосовувати надбані знання в практичній діяльності та вміння вчити і вчитися впродовж всього життя.

З метою оптимізації і підвищення ефективності навчального процесу на кафедрі з самого початку її існування використовувалися найсучасніші методи навчання у формі взаємного робочого діалогу і творчої активності слухачів під час практичних і семінарських занять, та інтерактивні підходи створення на лекціях, семінарах і практичних заняттях різних ситуацій, наближених до практичної діяльності, рольових методів навчання тощо.

Значна увага в підвищенні кваліфікації слухачів і навчанні провізорів-інтернів приділяється самостійному навчанню, оскільки фахівці фармації та медицини під час роботи мають постійно одноосібно приймати рішення, давати рекомендації тому важливо навчити їх самостійно знаходити рішення шляхом застосування своїх знань і існуючих довідкових засобів.

Для проведення циклів ТУ спеціалістів фармації та медичних працівників на кафедрі, починаючи із її створення, використовувалися існуючі програми циклів тематичного удосконалення, але їх виявилося недостатньо для забезпечення усіх запитів працівників медицини та фармації. У зв’язку з цим було розроблено та запроваджено у навчання ще 23 нові навчальні програми і процес їх створення та оновлення продовжується.

Роботу по впровадженню очно-дистанційної форми післядипломної освіти на кафедрі було розпочато практично з часу її створення, але набула вона найбільшого розвитку під керівництвом директора ІПКСФ, д. фарм. наук, професора Галій Л. В., як пріоритетного напрямку роботи, що було підтверджено особливо у період пандемії коронавірусної хвороби.

ІПКСФ – провідний заклад післядипломної освіти у напрямку очно-дистанційного навчання фармацевтичних та медичних працівників. На сьогодні співробітниками кафедри створено, підтримується та постійно удосконалюється понад 10 очно-дистанційних циклів, включаючи курси «Клінічна фармація» для інтернатури зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Клінічна фармація»; передатестаційний цикл за спеціальністю «Клінічна фармація»; цикли ТУ для лікарів, провізорів, фармацевтів, викладачів ЗВО.

Залежно від потреб часу та існуючих настанов навчально-методична та наукова робота кафедри спрямовується у певних напрямках, але основною є лінія на підвищення якості практичної діяльності працівників охорони здоров’я.

Основні напрямки наукової роботи кафедри: фармакологічне вивчення біологічно-активних речовин, розроблення складу та створення адаптогенних фармацевтичних препаратів метаболічного типу дії природного та синтетичного походження, доклінічні випробування фармацевтичних препаратів; фармакоекономічні дослідження фармакотерапії розповсюджених захворювань населення тощо. За період існування кафедри її співробітниками видано понад 360 наукових статей, захищено 12 кандидатських та 1 докторська дисертації.

10 років – це дуже невеликий час але зроблено надзвичайно багато, а заплановано – значно більше.

Колектив кафедри готовий до майбутніх звершень!

Print Friendly, PDF & Email