Статті у вітчизняних виданнях

2023

1.Адонкіна В. Ю., Міщенко О. Я., Грешко Ю. І. Дослідження показників захворюваності населення України на рак молочної залози на державному і регіональному рівнях. Фармацевтичний журнал. 2023. Т. 78, №4. С. 27-37.

2.Міщенко О. Я., Духніч Н. Ю., Калько К. О., Березняков А. В. Вплив комплексної фармацевтичної композиції на структуру тканини печінки хом’яків за умов експериментального метаболічного синдрому. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2023, 17 (3). С. 198–207.

3.Духніч Н. Ю., Калько К. О., Міщенко О. Я. Вплив полівітамінного комплексу на стан підшлункової залози хом’яків за умов експериментального метаболічного синдрому. Медична та клінічна хімія. 2023. Т. 25. No 3. С. 72-81.

4.Міщенко О. Я., Бездітко Н. В., Андріяненков О. В., Березняков А. В. Комбінація D3+К2 – новітній ефективний і безпечний засіб для корекції дефіциту вітаміну D, комбінованої терапії остеопорозу та серцево-судинних захворювань у коморбідних пацієнтів. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя». 2023. № 18 (554).

5.Гавриленко Ю.В., Бездітко Н.В., Цубанова Н.А. Лікарські рослини в терапії риносинуситу: наукові аргументи та клінічні факти / Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 16 (552), 2023 р.

6.Коваль О.А., Бездітко Н.В. Доцільність, ефективність, прихильність – відповідь на вимоги профілактики серцево-судинних захворювань / Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (539), 2023 р.

7.Гайнюк М. Б., Геруш О. В., Богдан Н. С, Савохіна М. В., Халєєва О. Л. Властивості яблучного пектину та його застосування в медицині та фармації/ Лікарська справа.- 2023. – №2. – С. 54-60.

8.Зарічкова М.В., Бондарєв Є.В. Аналіз нових вимог та особливостей
застосування Інкотермс-2020 для фармацевтичних підприємств які
займаються зовнішньо-економічною діяльністю / Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації. Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків) / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х. : НФаУ, 2023. –  С.174-177.

9.Калько К. О., Духніч Н. Ю. Вплив комплексної фармацевтичної композиції на показники системи ПОЛ-АОЗ печінки за умов експериментального метаболічного синдрому в хом’яків. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2023. Т. 17 (4). С. 261-269.

10.Ярошенко А. О., Міщенко О. Я., Шпичак О. С. Мембраностабілізувальні властивості калини звичайної плодів екстракту рідкого та кардіопротекторна дія таблеток на його основі. Вісник фармації. 2023. Том 106, № 2. С. 71-78

11.Целуйко В.Й., Коваль О.А., Бездітко Н.В., Романенко С.В. Шлях від первинної до вторинної профілактики серцево-судинних захворювань / Укр. мед. часопис, 3 (155) – V/VI 2023.

12.Бездітко Н.В., Міщенко О.Я., Матяшова Н.О. Альбендазол: крізь матрицю теорії до реального препарату / Здоров`я дитини 2022том 17, №6, С.13-19.

13.Міщенко О.Я, Бездітко Н.В. Есциталопрам – антидепресант нової генерації: від наукових даних до практичного використання / Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1-2 (537-538), 2023 р.

14.Пилюга Л.В., Мыщенко О.Я. Аналіз питань інформаційного права у контексті законодавства щодо регулювання обігу лікарських засобів в Україні. Право і суспільство. 2023. №5. С.134-141.

15. Мужичук О.В., Бездітко Н.В.,Міщенко О.Я., Мужичук І.В.  Фармакоекономічний аналіз ефективності витратпри використанні обінутузумабу (препарат «Газіва ®»)в лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії в Україні  //Український радіологічний та онкологічний журнал. 2022. Т. 30. № 4. С. 28–38.

2020

 1. Міщенко О. Я., Халєєва О. Л., Риженко І. М., Вереітинова В. П. Можливості фармакологічної корекції стрес-зумовлених порушень імунної системи за допомогою лікарських засобів рослинного походження (огляд літератури). Фітотерапія часопис. № 2. – С.4-10. :http://uanm.org.ua/?p=4505
 2. Мищенко О. Я., Юрченко Е. Ю., Калько Е. А., Лыткин Д. В. Экспериментальное исследование анальгезирующей активности густого экстракта цветков пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.). Фармакологія та лікарська токсикологія. №14 (3). – С.191–197. https://doi.org/10.33250/14.03.191
 3. Міщенко О. Я. Можливості підвищення ефективності фармакотерапії гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей. Сучасна педіатрія. Україна. № 2 (106). С. 89-92. doi 10.15574/SP.2020.106.89
 4. Міщенко О. Я. Мукоактивні препарати в лікуванні бронхіту у дітей: фокус на препарати з екстрактом плюща. Сучасна педіатрія. Україна. 2020. № 2 (106). – С. 63-68. doi15574/SP.2020.106.63
 5. Міщенко О. Я. Препарати з екстрактом плюща для лікування кашлю при бронхіті у дітей. Сучасна педіатрія. Україна. 2020. № 1(105). – С. 70-74. doi15574/SP.2020.105.70
 6. Міщенко О. Я. Переваги застосування мукоактивних фітопрепаратів для лікування бронхіту у дітей. Сучасна педіатрія. Україна. 2020. №3 (105). – С. 54-58. doi 10.15574/SP.2020.107.54
 7. Міщенко О. Я., Осташко В.Ф. Засоби гормональної контрацепції для планового застосування: порівняльний аналіз клініко-фармакологічної й економічної характеристики та споживчого попиту. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2020.  Т. 6, № 3. – С. 60-67.
 8. Бездітко Н. В., Мужичук О.В. Фармакоекономічний аналіз ефективності витрат при використанні трастузумабу в ад’ювантній терапії HER2+ раку молочної залози ранньої стадії. Клінічна фармація. Т. 23, № 4. – С. 45-51. doi : 10.24959/cphj.19.1507
 9. Бездетко Н.В. Возможности фитотерапии до и после дегельминтизации. Вормил Фито: только факты. Здоровье ребенка.   № 4. – С. 79-86. http://www.mif-ua.com/archive/article/49530
 10. Бездітко Н. В., Мужичук О.В. Фармакоекономічний аналіз використання олапарибу (препарату Лінпарза®) для підтримуючої терапії пацієнтів із BRCA-мутованим чутливим до препаратів платини рецидивуючим раком яєчників. Клінічна фармація.   Т. 24, № 2. ­– С. 35-42. doi : 10.24959/cphj.20.1522
 11. Бездітко, Н. В. Фармакоекономічні аспекти використання варфарину та нових оральних антикоагулянтів для профілактики тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із фібриляцією передсердь. Український кардіологічний журнал. 2020. Том 27 № 4. – С. 45-53.
 12. Бездітко Н.В. Фармакоекономічний аналіз використання концентрату протромбінового комплексу (препарату Октаплекс) при внутрішньомозкових кровотечах. Український біофармацевтичний журнал. № 3. – С. 38-44.
 13. Калько К.О., Дроговоз С.М., Міщенко О.Я. Хронофармакологічні особливості гепатопротекторної дії силімарину за умов парацетамолового гепатиту у щурів. Врачебное дело. 2020. № 1-2. – С. 71-78.
 14. Tsubanova N. Zhurenko Toxicological study of the new gel containing oak bark extract and aloe extract under long-term use. Український біофармацевтичний журнал. 2019. №4 (61). – С.35-40
 15. Tsubanova N. A., Berdnyk O. H. Antidiabetic activity of the new composition «Thigliben» on experimental dexamethasone diabetes mellitus in rats. Клінічна фармація. 2020 Т.24. №1. – С.6-13.
 16. Цубанова Н.А. Пути оптимизации применения назальных деконгестантов: повышение эффективности и улучшение переносимости. Здоров’я України.  №19 (488). – С.28-29
 17. Цубанова Н. А., Чернявскі Е. С., Марченко А. С. Аналіз доказової бази клінічної ефективності та безпеки комплексу діосміну та гесперидину. Актуальні питання   клінічної   фармакології та клінічної  фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф.  (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2020. – С 49-62 с.
 18. Міщенко О. Я., Калько  К.О., Осташко В.Ф. Клініко-економічні аспекти фібратів.. Клінічна фармація. 2020. № 4. Том 24. – С.15-22.
 19. Міщенко О. Я., Калько  К.О., Осташко В.Ф. Аналіз споживання фібратів на фармацевтичному ринку України. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С. 109-116.
 20. Міщенко О. Я., Халєєва О. Л. Сучасні рослинні засоби для лікування кашлюАктуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С.145-154.
 21. Бондарєв Є.В. Гельмінтози, характеристика, діагностика та лікування: сучасний аспект. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С. 62-66.
 22. Моєн Ф. Дабахнед, Калько К.О., Березняков А.В., Соколова О.О., Деримедвідь Л.В., Гонтова Т.М. Дослідження фітохімічного складу та фармакологічних властивостей cухого екстракту кошиків соняшника однорічного (Helianthus annuus L.). Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С. 174-182.
 23. Бездітко Н. В., Міщенко О. Я. Можливості вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських препаратів щодо профілактики НПЗЗ-гастропатій. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С. 101-108.
 24. Бездітко Н. В., Міщенко О. Я. Сучасні погляди на можливості фітопрепаратів в комплексній терапії гельмінтозів. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С. 135-145.
 25. Цубанова Н. А., Чернявскі Е. С., Марченко А. С. Аналіз доказової бази клінічної ефективності та безпеки комплексу діосміну та гесперидину. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С 49-62 с.

2019

 1. Tkachova O.V., Mishchenko O. Ya., Sheptak T. I. The frequency and VEN-analysis of pharmacotherapy in children with ARVI in the healthcare institution of the Poltava region. Клінічна фармація. 2019. Vol. 23, № 2. С.48-54.
 2. Дроговоз С. М., Міщенко О. Я., Калько К. О. Циркадіанні ритми розвитку експериментального парацетамолового гепатиту та впливу гепатопротекторів на активність прооксидантно/антиоксидантних і цитолітичних процесів. Клінічна фармація. 2019. Vol. 23, № 2. С. 15-25.
 3. Міщенко О. Я., Осташко В. Ф., Коваленко Є. М., Грешко Ю.І. Оцінка професійної активності фармацевтів аптечних закладів щодо їх обов’язків у забезпеченні безпечного застосування ліків. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2019. Т. 5, № 2. С. 36-42.
 4. Зайченко А. В., Равшанов Т. Б. Морфоструктура передміхурової залози щурів при застосування супозиторіїв комбінованого складу з індол-3-карбінолом та мелоксикамом. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 1. С. 37-44.
 5. Міщенко О. Я., Березняков А. В., Березнякова Н. Л. Економічна доступність курсу лікування хворих з тривожними розладами комбінованими препаратами валеріани у твердій лікарській формі. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. XI наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 24 травня 2019 р./ НФаУ; редкол. А. А. Котвіцька та ін. Х.: НФаУ, С. 72-74
 6. Міщенко О. Я., Осташко В. Ф. Аналіз економічної доступності монофазних комбінованих оральних контрацептивів в Україні. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. XI наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 24 травня 2019 р./ НФаУ; редкол. А. А. Котвіцька та ін. Х.: НФаУ, С. 74-76.
 7. Міщенко О. Я., Калько К. О. Аналіз асортименту інсуліносенситайзерів та оцінка економічної доступності фармакотерапії хворих на метаболічний синдром. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. XI наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 24 травня 2019 р./ НФаУ; редкол. А. А. Котвіцька та ін. Х.: НФаУ, С. 182-185.
 8. Міщенко О. Я., Халєєва О. Л., Березняков А. В. Аналіз асортименту та економічної доступності ноотропних препаратів в Україні. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. XI наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 24 травня 2019 р./ НФаУ; редкол. А. А. Котвіцька та ін. Х.: НФаУ, C. 191-197.
 9. Міщенко О. Я., Осташко В. Ф. Порівняльна характеристика асортименту та економічної доступності засобів оральної гормональної контрацепції та комбінованих контрацептивних релізинг систем. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 151-159.
 10. Бездітко Н.В., Чичикіна І. Г. Аналіз асортименту, об’ємів споживання та доступності антигіпертензивних препаратів групи сартанів на фармацевтичному ринку України. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 186-194.
 11. Міщенко О.Я., Калько К. О. Результати аналізу мінімізації витрат терапії метаболічного синдрому інсуліносенситайзерами. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 195-203.
 12. Міщенко О. Я., Халєєва О. Л. Аналіз асортименту та економічної доступності інгаляційних бронхолітичних препаратів в Україні. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 204-210.
 13. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М., Осолодченко Т. П., Кириченко І. В. Дослідження антимікробної активності густого екстракту з трави маруни дівочої (Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip.). Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 333-340.
 14. Супрун Э. В., Терещенко М. С., Жегунова Г. П. Экспериментальное изучение кардиопротективной активности комбинированного лекарственного средства в условиях алкогольной кардиомиопатии. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 303-309.
 15. Цубанова Н. А., Берднік О. Г. Гістологічні дослідження впливу комплексної антидіабетичної композиції на стан печінки в щурів на тлі експериментального діабету. Фармаком. № 4. Р. 40-50.
 16. Цубанова Н. А., Барская А. В., Цубанова Э. С. Клиническая эффективность препаратов на основе лекарственного растительного сырья в терапии мочекаменной болезни. Семейная медицина.   № 1 (81).  С. 80-87.
 17. Цубанова Н. А., Севастьянова Т. В., Цубанова Э. С. Новые направления применения мультиштамовых пробиотиков на основе Lactobacillus и Bifidobacterium  в гинекологической практике. З турботою про жінку.     № 1 (94).  С. 14-17.
 18. Гуніна Л. М., Штриголь С. Ю., Бондарєв Є. В. Фармакологічні та нутріціологічні аспекти підтримки фізичної та психічної працездатності в екстремальних умовах професійної діяльності: загальні принципи та особливості.  Український журнал медицини, біології та спорту. Том 4, № 3 (19). 2019. С. 5-12
 19. Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Синиця В. О., Савенко П. В. Морфологічні зміни шкіри щурів під впливом глюкозаміну гідрохлориду, «Глюкозаміну-С БХФЗ» та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми. Український біофармацевтичний журнал. -№ 1(58). – 2019. – С. 22-29.
 20. Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. Стреспротекторна дія препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої загальної холодової травми. Фармакологія та лікарська токсикологія.  № 6 (61). С. 34-43.
 21. Бойко В. В., Прасол В. О., Оклей Д. В. Оцінка ефективності та безпеки застосування катетер-керованого тромболізису при проксимальних флеботромбозах. Харківська хірургічна школа. №2 (95). С. 199-202.
 22. Бойко В. В., Прасол В. О., Оклей Д. В. Клінічна ефективність та безпека амбулаторного лікування хворих із тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок. Харківська хірургічна школа. 2019. №3-4(96-97). С. 36-40.
 23. Оклей Д. В., Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на ефект стрептокінази за регіонарного тромболізису на моделі венозного тромбозу. Вісник проблем біології і медицини. 2019. №3(152). С. 165-171.
 24. Зайченко Г. В. Стахорська М. О. Дослідження токсикологічних властивостей ректального крему комбінованого складу для лікування проктологічної патології. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2019. Т. 13. № 2. С. 131-138.
 25. Зайченко Г. В., Стахорська М. О., Ляпунов М. О. Вивчення лікувальної дії ректального крему комбінованого складу на моделі хронічної анальної тріщини. Medical science of Ukraine. 2018. Vol. № 3-4. С. 3-12.
 26. Зайченко Г. В., Горчакова Н. О., Риженко І. М.. Перспективні розробки інноваційного нанокомпозиту з сорбційними та протимікробними властивостями. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 1, Т. 1 (148). С. 37-42.
 27. Зайченко Г. В., Сініцина О. С., Карпенко Н. О., Риженко І. М. Розлади жіночого здоров’я внаслідок вікового дефіциту естрогенів та їх корекція.  Журнал НАМН України. 2019. Т. 25, № 2. С. 211-221.
 28. Оклей Д. В., Штриголь С. Ю. Доцільність комбінації стрептокінази з глюкозаміном гідрохлоридом при регіонарному тромболізісі в експерименті.Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 310-316.
Print Friendly, PDF & Email