Методичні рекомендації

2020

1. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань та умови їх раціонального застосування.  Частина 1. Особливості фармацевтичної опіки лікарських засобів антиангінальної дії : метод. рек. / О. Я. Міщенко, Н. А. Цубанова,  І. М. Риженко та ін. ; за заг. ред.  проф. О. Я. Міщенко.  Х. : НФаУ, 2020 – 54 с. (затверджено на методичному засіданні кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ, протокол №9 від 17.09.2020 р.).

2. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань та умови їх раціонального застосування.  Частина 1. Лікарські засоби антиангінальної дії : метод. рек. / О. Я. Міщенко, Бездітко Н.В., Н. А. Цубанова  та ін. ; за заг. ред. проф. О. Я. Міщенко . Х. : НФаУ, 2020 – 42 с. (затверджено на методичному засіданні кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ, протокол №9 від 17.09.2020 р.).

3. Підготовка до атестації спеціаліств фармації з дисциплін «Клінічна фармація» та «Клінічна фармакологія»: метод. рек. / О. Я. Міщенко, Н. А. Цубанова,  В. Ф. Осташко.  Х. : НФаУ, 2020 – 18 с. (затверджено на на Вченій раді ІПКСФ НФаУ, протокол №5 від 6. 11. 2020 р.)

2019

1. Побічна дія лікарських засобів та шляхи її запобігання: метод. рек. до викон. самост. роботи / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – с. 44.

2. Надання допомоги при  невідкладних станах : метод. рек. до викон. самост. роботи /  О. Ф. Пімінов, Є.В. Бондарєв, Л. І. Шульга, Н. А. Цубанова та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – с. 44.

3. Найбільш поширені дитячі хвороби: метод. рек. до виконання самостійної роботи / Л. І. Шульга, О. В. Файзуллін, О. Ф. Пімінов, Н. А. Цубанова та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – 56 с.

4. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів.  Частина 9.  Попередження небажаної вагітності та сприяння плануванню сім’ї:  метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко  та ін.,  за  заг. ред. О. Я. Міщенко // Харків : НФаУ, 2019. – 60 с. Контрацепція_Ч.9.pdf

5. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Ч. 6.  Симптоматичне лікування опіків, поверхневих закритих травм, поверхневих ран та профілактика і симптоматичне лікування вугрів   :  метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін.; за заг. ред. О. Я. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2019. – 60с. Ч._6.pdf

6. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів.  Ч. 10. Діяльність провізора (фармацевта)  щодо запобігання    побічних реакцій лікарських засобів  :  метод. рек. / О. Я. Міщенко,  І. М.  Риженко, В. Ф. Осташко та ін.; за заг. ред. О. Я. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2019. – 22 с. Фармаконагляд_Ч.10.pdf

2019

1. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Ч. 4. Попередження захворювання та сприяння прихильності до лікування при ВІЛ/СНІД : метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін.; за заг. ред. О. Я. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2018. – 56 с. ВІЛ-СНІД_ч.4.pdf

2. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 7. Симптоматичне лікування алергії : методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, Г.В. Зайченко, І. М. Риженко, О. С. Сініцина та ін. – Харків: НФаУ, 2018. – 56 с. (скачать).

2017

1. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового синдрому, підвищеної температури тіла та окремих порушень нервової системи : Методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін. – Харків: НФаУ – 2017. – 124 с.

2. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 5.  Профілактика  та симптоматичне лікування  остеопорозу, остеоартрозу та йодної недостатності  :  метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко  та [ін.] ; під заг. ред. проф. О. Я. Міщенко. – Харків : НФаУ, 2017. – 72 с. Ч.5_Остеопороз.pdf

3. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового синдрому,  підвищеної  температури тіла  та окремих порушень нервової системи : метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та [ін.] ; під заг. ред. проф. О. Я. Міщенко. – Харків : НФаУ, 2017. – 124 с. Ч.1_біль_лихоманка.pdf

2016

1. «Фармакогенетика»  у системі післядипломної освіти спеціалістів фармації та медичних працівників / Н.А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л.І. Шульга  та ін. – 2016 р. – 26 с. метод_фармакоген_укр.pdf

2. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюван-нях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептур-них лікарських засобів. Частина 2 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту : методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, В. Ф. Осташко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 92 с.

3. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюван-нях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептур-них лікарських засобів. Частина 3 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів : методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 129 с.

2015

1. Клінічна фармакогенетика : методичні рекомендації /Г. В. Зайченко, Н. М. Кононенко, О. В. Файзуллін, Є. М. Коваленко, В. В. Гнатюк. – Х.: НФаУ, 2015. – 40 с.

2. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 2. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту : методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, Є. В. Бондарєв, В. Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 60 с.

3. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів : методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, Є. В. Бондарєв, В. Ф. Осташко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 56 с.

4. Современные аспекты выписывания и рационального применения лекарственных средств у больных гипертонической болезнью : Методичні рекомендації Ч. 1 / А. В. Зайченко, Е. Л. Халеева, В. Ф. Осташко и др. – Х. : НФаУ, 2015. – 76 с.

5. Современные аспекты выписывания и рационального применения лекарственных средств у больных гипертонической болезнью : Методичні рекомендації Ч. 2 / А. В. Зайченко, Е. Л. Халеева, В. Ф. Осташко и др. – Х. : НФаУ, 2015. – 44 с.

2013

1. Самостійна робота інтернів. Спеціальність «Клінічна фармація» : Методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, Є. В. Бондарєв, С. В. Валюх та ін. – Х. : НФаУ, 2013. – 20 с.

2012

1. Сборник тестов для самостоятельной подготовки слушателей по дисциплине «Клиническая фармакология» (предаттестационный цикл повышения квалификации по специальности «Клиническая фармация» : учеб. Пособие//[А. Ф. Пиминов, А. В. Зайченко, С. Ю. Штриголь и др. ]. – М. : НФаУ, 2012. – 92 с.

Print Friendly, PDF & Email