Тези у вітчизняних виданнях

2024

 1. Аналіз основних медичних помилок у аспекті фармаконагляду / Я. О. Бутко, Є. В. Бондарєв, Г. І. Квітчата // “Science, education, technology and society in the context of globalization” : International scientific-practical conference proceedings (Tampere, Finland, March 2, 2024). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. C. 37-38.
 2. Симуляційне навчання як невід’ємна складова ефективного засвоєнняпрактичних навичок інтернів фармацевтичних закладів вищої освіти / Є.В. Бондарєв, Я.О. Бутко // Медична симуляція – погляд у майбутнє (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України) (для лікарів, науковців та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Чернівці, 16-17.02.2024 року: тези доп. /Чернівці: БДМУ. – С. 33-35.

2023

 1. Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю., Грешко Ю. І. С. Маркетинговий аналіз антиестрогенних засобів для гормонотерапії ER(+) HER2(−) раку молочної залози які представлені на фармацевтичному ринку України . Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали науково-практичної Internet -конференції з міжнародною участю 25-26 жовтня 2023 року м. Харків  / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х.: НФаУ, 2023. – С. 17-180.
 2. Міщенко О. Я., Кириченко І. В., Андріяненков О. В., Риженко І. М. Фармакологічна активність екстрактів з трави маруни дівочої (Tanacetum parthenium (L.)). Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали науково-практичної Internet -конференції з міжнародною участю 25-26 жовтня 2023 року м. Харків  / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х.: НФаУ, 2023. –  С. 207-209.
 3. Духніч Н. Ю., Калько К. О., Міщенко О. Я. Вплив полівітамінного препарату на стан оксидатив-ного стресу у печінці за умов метаболічного синдрому у сирійських хом’яків.  Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали науково-практичної Internet -конференції з міжнародною участю 25-26 жовтня 2023 року м. Харків  / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х.: НФаУ, 2023. – С. 226-227.
 4. Rakhimova M. Kh., Mishchenko O.Ya., Shpychak O.S., Musozoda S. M. Study of chronic toxicity of a collection with antidiabetic effect. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали науково-практичної Internet -конференції з міжнародною участю 25-26 жовтня 2023 року м. Харків  / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х.: НФаУ, 2023. – С. 225.
 5. Міщенко О.Я., Бездітко Н.В., Риженко І.М., Березняков А.В., Халєєва О.Л., Андріяненков О.В., Антоненко О.В. Експертно-аналітичні функції клінічного фармацевта: актуальні питання удосконалення. Безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників: сучасний стан, проблеми та перспективи: матер. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, присвяченої 30-річчю заснування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (1-2 листопада 2023 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2023. – С. 132-133.
 6. Бондарєв Є.В., Халєєва О.Л., Квітчата А.І., Тимченко Ю.В. Професійний розвиток викладачів в умовах цифрової трансформації / Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. Internet-конф. З міжнар. Участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків) / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х. : НФаУ, 2023. – 264 с.
 7. Квітчата Г.І., Бондарєв Є.В. Біоідентична гормональна терапія . Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки: матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (ХНМУ, Харків, 17 листопада 2023 р.)/Міністерство охорони здоров’я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків : ХНМУ, 2023. – С.27.
 8. Халєєва О. Л., Бондарєв Є. В., Калько К.О., Березняков А. В. Особливості дозування ліків у педіатричній практиц / Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації. Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків) / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х. : НФаУ, 2023. –  С.43-44.
 9. Деримедвідь Л.В., Риженко І.М., Меленченко Н.О. Побічні реакції антиастматичних засобів за даними моніторінгу побічних реакцій в Харківській області / Актуальні питання, клінічної фармакології та клінічної фармації. Матер. наук.-прак. Internet-конф. з міжнарод. участю. 25-26 жовтня, 2023р, м. Харків, НФаУ, С. 40-41.
 10. Mohammed El Hamdi, Bondarev Ye.V. Scientific supervisor: Kutsenko T.O. Study of awareness of the population about the use and correct choice of vitamin products / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали XXIX міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (19-21 квітня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. – С.373-374.
 11. Bondariev Ye.V., Moroz V.A., Tymchenko Yu.V. Modern perspectives of development and methodological support of the section “Basis of clinical
  medicine in pediatric” / Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації. Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (25-26 жовт. 2023 р., м. Харків) / ред. : О.Ф. Пімінова та ін. – Х. : НФаУ, 2023. –  С.44-45.
 12. Bondariev Ye.V. Stress-protective effect of glucosamine acetylsalicylic  acid preparations in conditions of acute generalized cold injury /  Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: Збірник наукових матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з Дня народження Д. П. Сала (м. Харків, 24 листопада 2023 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2023.- С. 12-14.
 13. Бондарєв Є.В. Впровадження електронної системи охорони здоров’я   в Україні / Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних   напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки: матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (ХНМУ, Харків, 17 листопада 2023 р.)/Міністерство охорони здоров’я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків : ХНМУ, 2023. – С.27.
 14. Moroz V.A., Tymchenko Yu.V. Clinical and pharmaceutical aspects of improving the safety of the use of antianemic drugs in the treatment of symptoms of anemia /  Актуальні питання клінічної фармаколо-гії та клінічної фарма-ції. Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: мат. наук.-практ. internet-конф. з міжн. участю (25-26 жовт. 2023 р). Х.: НФаУ, 2023. – 264 с. С.41-43.
 15. Богдан Н. С., Калько К. О., Халєєва О. Л., Гайнюк М. Б., Шкондіна О. Ф. Дослідження мікробіологічних властивостей гранул «Проплантмед» / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації” (25-26 жовтня 2023 р., м. Харків). – Х.: НФаУ. – С. 214-224.
 16. Kryskiv O.S., Koval A.O., Antonenko O.V., Kolisnyk S.V. Study of magnetically controlled nanotemples for application in pharmacy and medicine. Безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників: сучасний стан, проблеми та перспективи: матер. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, присвяченої 30-річчю заснування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (1-2 листопада 2023 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2023. – С. 308-309.
 17. Blazheyevskiy M. Ye., Kryskiv O.S., Moroz V. P. Mozgova O.O., Antonenko O.V. Titrimetric micro-determination of venlafaxine hydrochloride in bulk and pharmaceutical dosage forms using potassium hydrogen peroxomonosulfate. Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: Збірник наукових матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з Дня народження Д. П. Сала (м. Харків, 24 листопада 2023 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2023. – с. 9-12.
 18. Antonenko O.V., Koval A.O., Golik M.Yu. Nanoyechnologies and nanoparticles in medicine. Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: Збірник наукових матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з Дня народження Д. П. Сала (м. Харків, 24 листопада 2023 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2023. – с. 4-5.

2020

 1. Міщенко О. Я., Халєєва О. Л. Імунотропна дія екстракту листя персика в умовах експериментального стресу. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 січня 2020 р., м. Харків). / за редакцією академіка УАН О. С. Шпичака. Х. : Вид-во «Оригінал», 2020. –  С. 124.
 2. Галій Л. В., Міщенко О. Я., Халєєва О. Л. Використання дистанційних технологій у післядипломному освітньому процесі фахівців фармації. Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020. Т. 2. – С. 181-182
 3. Міщенко О. Я., Халєєва О. Л., Калько К. О., Риженко І. М., Осташко В. Ф., Березняков А. В., Стахорська М. О. Актуалізація аспектів профілактики та лікування вугрів і ролі провізора в забезпечені фармацевтичної опіки. Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020. Т. 2. – С. 383-385.
 4. Міщенко О. Я., Халєєва О. Л. Результати аналізу асортименту та деяких фармакоекономічних показників інгаляційних бронхолітичних препаратів в Україні. Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 115.
 5. Халєєва О. Л. Аналіз асортименту комбінованих протикашльових фітозасобів на українському фармацевтичному ринку. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 жовтня 2020 р., м. Харків). – Х.: НФаУ, 2020. –
 6. С. 134-135.
 7. Осташко В.Ф. Застосування природних сполук у складі засобів контрацепції: історичні аспекти, сьогодення та перспективи. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 січня 2020 р., м. Харків). / за редакцією академіка УАН О. С. Шпичака. – Х. : Вид-во «Оригінал», 2020. – С. 130-131.
 8. Міщенко О. Я., Осташко В.Ф. Особливості післядипломної освіти лікарів у сучасних умовах: досвід кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020.  Т. 2. – С. 386.
 9. Міщенко О. Я., Осташко В.Ф. Економічна характеристика та споживчий попит на гормональні контрацептиви пролонгованої дії для планового застосування. Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р.  Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 130.
 10. Міщенко О. Я., Осташко В.Ф. Оцінка професійної активності фармацевтичних працівників аптек України щодо їх обов’язків у надаванні повідомлень про побічні реакції ліків. Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (21‒22 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол. : В. М. Толочко та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С. 78-79.
 11. Міщенко О. Я., Калько  К.О., Осташко В.Ф. Роль фібратів в корекції дисліпідемій: фармакоекономічні аспекти. Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар.участю (21‒22 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол. : В. М. Толочко та ін.  Х. : НФаУ, 2020. – С. 170-172.
 12. Міщенко О. Я., Бездітко Н. В., Осташко В.Ф. , Калько К. О. Фармацевтична опіка в період пандемії COVID-19: актуалізація відповідальності провізора (фармацевта). Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020.  – С. 22.
 13. Міщенко О. Я., Калько  К.О., Осташко В.Ф. Роль фібратів в корекції дисліпідемій. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020.  – С. 46-47.
 14. Міщенко О. Я., Кайдалова Л. Г., Осташко В.Ф., Калько К. О. Досвід очно-дистанційного навчання інтернів за спеціальністю «Загальна фармація». Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С.
 15. Галій Л. В., Кайдалова Л. Г., Міщенко О. Я., Осташко В.Ф. Досвід застосування анімованих ілюстрацій в освітньому процесі на післядипломному етапі навчання фармацевтичних та медичних працівників. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С.
 16. Mishchenko O. Ya., Berezniakov A. V., Bereznyakovа N. L. The main approach in the treatment of alzheimer’s disease. Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020. Т. 2. – С. 51-52.
 17. Бондарєв Є.В., Міщенко О.Я., Штриголь С.Ю. Експериментальне дослідження ефективності адаптогенів при гострій загальній холодовій травмі. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 січня 2020 р., м. Харків). / за редакцією академіка УАН О. С. Шпичака. – Х. : Вид-во «Оригінал», 2020. – С. 213-214.
 18. Бондарєв Є.В. Дослідження стреспротекторної дії потенційних фригопротекторів за умов гострої загальної холодової травми. Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020.  Т. 2.  С. 148-150.
 19. Бездітко Н.В., Чичикіна І.Г. Аналіз соціально-економічної доступності антигіпертензивних препаратів групи блокаторів рецепторів ангіотензину наявних на фармацевтичному ринку України. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів : збірник наукових праць, 20 березня 2020 р., м. Харків, – С. 28-31.
 20. Бездітко Н.В., Яковлєва Л.В. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту на фармацевтичному ринку України: цінова характеристика та рівень продажів. Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 92-97.
 21. Бездітко Н.В., Лиходій Я.П. Антибіотикотерапія негоспітальної пневмонії: аналіз реальної клінічної практики. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 січня 2020 р., м. Харків). / за редакцією академіка УАН О. С. Шпичака. – Х. : Вид-во «Оригінал», 2020. – С. 28.
 22. Бездітко Н.В., Мелюс О.О. Інгібітори протонної помпи на фармацевтичному ринку України: аналіз асортименту та його динаміки. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 січня 2020 р., м. Харків). / за редакцією академіка УАН О. С. Шпичака. – Х. : Вид-во «Оригінал», 2020. – С. 29.
 23. Бездітко Н.В., Чичикіна І.Г. Аналіз цінової доступності для населення України антигіпертензивних засобів, що впливають на ниркову ланку регуляції артеріального тиску. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 19 березня 2020 р., м. Харків. – С. 252.
 24. Бездітко Н.В., Мелюс О.О. Аналітичний огляд вітчизняного ринку лікарських препаратів для профілактики НПЗЗ-гастропатій. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 23-24 квіт. 2020 р., м. Харків, – С. 272-274.
 25. Яковлєва Л.В., Герасимова О.О., Бездітко Н.В., Ткачова О.В., Бердник О.Г., Баглай Т.О. Використання ділової гри як методу навчання здобувачів вищої освіти на кафедрі фармакоекономіки. Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 223.
 26. Бездітко Н.В., Мелюс Е.А. Динаміка асортименту та соціально-економічної доступності інгібіторів протонної помпи, наявних на фармацевтичному ринку України. Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 151-152.
 27. Міщенко О. Я., Калько К. О., Баган С. О. Досвід застосування складних тестів при розробці ситуаційних завдань для дистанційних курсів тематичного удосконалення спеціалістів фармації. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С. 187.
 28. Міщенко О. Я., Калько К. О. Дозозалежність жовчогінної активності рідкого екстракту трави пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) за умов токсичного ураження печінки у щурів. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 січня 2020 р., м. Харків). / за редакцією академіка УАН О. С. Шпичака. – Х. : Вид-во «Оригінал», 2020. – С.
 29. Калько К.О., Міщенко О. Я. Добові особливості гепатопротекторної дії силімарину на тлі парацетамолового гепатиту у щурів. Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р.  Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 231.
 30. Цубанова Н.А., Чернявскі Е.С. Клінічні переваги дексібупрофену (Зотек) у терапії головного болю. Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020. Т. 2.  – С. 614-616.
 31. Цубанова. Н.А., Кононенко Т.Р. Дослідження впливу ефірного маслу грейпфруту на функціональні показники  центральної нервової системи  у щурів. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Харків, 2 жовтня 2020 р.). –Х. :НФаУ, 2020. –  С.51.
 32. Цубанова Н. А..Чернявскі Е. С. Гендерные особенности применения ацетилсалициловой кислоты в низких дозах для предотвращения сердечно-сосудистых катастроф. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2020. – С 39-40.
 33. Успенская К. И., Рыженко И. М., Файзуллин А. В., Мищенко О. Я. Влияние новой комплексной фитосубстанции на поведение крыс в тесте «открытое поле». Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною учас-тю (м. Харків, 2 жовтня 2020 р.). –Х. :НФаУ, 2020. – С.170.
 34. Успенская К. И., Рыженко И. М., Мищенко О. Я. Современные представления о тревожных состояниях. Влияние новой комплексной фитосубстанции на поведение крыс в тесте «открытое поле» . Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 2 жовтня 2020 р.). –Х. :НФаУ, 2020. – С.14.
 35. Міщенко О. Я. Застосування інгібітора натрій-залежного котранспортера глюкози-2 для інтенсифікації терапії хворих на цукровий діабет 2 типу: клініко-економічні аспекти. Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Дев’ятнадцяті Данилевські читання): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 27-28 лютого 2020 р.). – Х., 2020. – С. 118.

2019

 1. Березняков А. В., Березнякова Н. Л. Хвороба Альцгеймера – причини розвитку та лікування. Сучасна фармація : мат. наук.-практ. конф. з міжн. уч., присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.: у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 275-276.
 2. Журенко Д. С., Цубанова Н. А. Аналіз фармацевтичного ринку стоматологічних препаратів на основі лікарської рослинної сировини. Сучасна фармація : мат. наук.-практ. конф. з міжн. уч., присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 213-214.
 3. Міщенко О. Я., Осташко В. Ф. Засоби оральної гормональної контрацепції: аналіз асортименту та економічної доступності. Сучасна фармація : мат. наук.-практ. конф. з міжн. уч., присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 82-84.
 4. Міщенко О. Я., Калько К. О., Осташко В. Ф., Халєєва О. Л. Особливості застосування сучасних теорій навчання в практичній діяльності викладачів на етапі післядипломної освіти (власний досвід). Сучасна фармація: мат. наук.-практ. конф. з міжн. уч., присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 424-425.
 5. Міщенко О. Я., Осташко В. Ф., Риженко І. М., Халєєва О. Л. До історичних аспектів розвитку фармацевтичної опіки в світі та в Україні. Сучасна фармація: мат. наук.-практ. конф. з міжн. уч., присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 445-446.
 6. Міщенко О. Я., Осташко В. Ф. Професійна активність фармацевтів аптечних закладів. Фокус на обов’язки у попередженні побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів. Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування: мат. п’ятої наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова Олексія Павловича, м. Київ, 22-23 жовтня 2019 р. С. 114-115.
 7. Березняков А.В. Фармацевтический рынок препаратов для лечения болезни Альцгеймера в Украине. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 128.
 8. Березняков А.В. Фармакотерапия болезни Альцгеймера, что в перспективе? Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 10.
 9. Міщенко О. Я., Калько К. О., Риженко І. М., Березняков А. В. Сучасні підходи фармацевтичної опіки при симптоматичному лікуванні поверхневих відкритих ран (мікротравм). Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.49-51.
 10. Калько К. О., Дроговоз С. М., Міщенко О. Я. Циркадіанні ритми впливу антралю на стан системи ПОЛ-АОЗ та активність цитолітичних процесів за умов гострого хронодетермінованого парацетамолового гепатиту у щурів. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.
 11. Stakhorska M. O., Zaychenko G. V., Lyapunov M. O. Topical combination medicines for anal fissure treatment in Ukraine: the feasibility of Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.260.
 12. Мищенко О. Я., Юрченко Е. Ю. Патогенетические основы эстроген-индуцированного холестаза и способы его фармакокоррекции. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.
 13. Шарифов Х. Ш., Зайченко А. В., Мищенко О. Я., Халеева Е. Л. Экстракт листьев персика (Persica vulgaris L.) – корректор стрессогенных нарушений. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.262-263.
 14. Сініцина О. С., Риженко І. М., Зайченко Г. В. Порівняльна оцінка дії нових вагінальних гелів комбінованого складу на мікробіоценоз піхви оваріектомованих самок щурів. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.267-268.
 15. Журенко Д.С. Влияние нового геля на основе растительных экстрактов в условиях экспериментального стоматита. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 279-281.
 16. Мищенко О.Я., Палагина Н. Ю. Новые производные 4-аминобутановой кислоты – перспективные ноотропные средства. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.
 17. Бондарєв Є. В. Гістологічні дослідження шкіри щурів під впливом препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти після гострої холодової травми. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.300-301
 18. Галій Л. В., Міщенко О. Я., Осташко В. Ф. Досвід очно-дистанційної форми навчання провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація» за результатами проходження курсу «Клінічна фармація». Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.356-357.
 19. Galiy L. V., Mishchenko O. Ya., Kalko K. O., Ostashko V. F. Modern learning theories at the stage of postgraduate education. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С.360-361.
 20. Цубанова Н.А., Пляка Л. В. Применение интерактивных методов обучения совместно с ароматерапией эфирным маслом апельсина при изучении провизорами-интернами некоторых тем по клинической фармации. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 366-368.
 21. Цубанова Н. А., Чернявскі Е. С., Сімачов О. А. Експериментальне порівняння тривалості протизапальної дії топічних лікарських засобів, що містять нестероїдні протизапальні засоби. Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 року) / у 2-х т. Х. : НФаУ, 2019.  Т. 1.   C. 243-248.
 22. Цубанова Н. А., Пляка Л. В. Модуляция стрессоустойчивости провизоров- интернов в условиях повышенных интелектуальных нагрузок эфирным маслом апельсина. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи :  матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (25-26 квіт. 2019 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін.   Х.: НФаУ, 2019.   С. 301-304.
 23. Цубанова Н. А., Пляка Л. В. Внедрение интерактивных методов обучения и ароматерапии для повышения эффективности обучения провизоров-интернов. Modern pharmacy: history, realities and prospects of development: proceedings of the scientific practical conference with international participation dedicated to the 20th anniversary of the founding of the Day of the Pharmaceutical Worker of Ukraine, Kharkiv, September 19-20, 2019 : in 2 vol. / Board. : A. A. Kotvitska et al.  Kharkiv : NUPh, 2019.  Vol. 1.    Р. 368-369.
 24. Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Товма Л. Ф. Глюкозаміну гідрохлорид як засіб збільшення опірності до впливу холоду та підвищення фізичної та розумової працездатності при низькій температурі довкілля. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки  та спорту Збройних Сил України, правоохоронних  органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, Київ, 14-15 лютого 2019 року. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2019.   С. 241-242.
 25. Прасол В. О., Оклей Д. В. Оптимізація хірургічного лікування гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок у хворих з кровотечами різної локалізації. Міжнародний конгрес, присвячений 80-річчю з дня народження проф. І. І. Сухарева – засновника судинної хірургії та флебології України: матеріали конгресу, 11-12 квітня 2019, Київ. Клін флебологія. 2019. №11. С. 39.
 26. Прасол В. О., Оклей Д. В. Особливості хірургічного лікування та профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих з кровотечами різної локалізації. Актуальні питання флебології: венозний тромбоемболізм та його наслідки: матеріали ІV науково-практичної конференції, 4-6 липня 2019. Яремче; 2019. С. 18-20.
 27. Посохов М. Ф., Деримедвідь Л. В., Супрун Е. В. Фармакорезистентні прозопалгії. Ліки — людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 року) / у 2—х т. Х. : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 217.
 28. Супрун Э. В., Терещенко М. С., Жегунова Г. П. Экспериментальное изучение кардиопротективной активности комбинированного лекарственного средства в условиях алкогольной кардиомиопатии. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : мат. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 303-309.
 29. Міщенко О. Я., Осташко В. Ф. Особливості соціальної ролі провізора (фармацевта) в сучасних умовах. Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи : мат. V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25-25 квітня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2019. С. 294-296.
 30. Міщенко О. Я., Калько К. О. Аналіз економічної доступності курсу лікування тіазолідиндіонами. Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи : мат. V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25-25 квітня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Х. : НФаУ, 2019. С. 256-257.
 31. Міщенко О. Я. Березняков А. В., Бердник О. Г. Фармакоекономічні аспекти пробіотиків, представлених на фармацевтичному ринку України. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 року) / у 2-х т. Х. : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 181.
 32. Зайченко Г. В., Міщенко О. Я., Шаріфов Х. Ш., Халєєва, О. Л. Дослідження мембраностабілізувальних властивостей густого екстракту з листя персика звичайного. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 року) / у 2-х т. Х. : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 80-84.
 33. Калько К. О., Дроговоз С. М. Експериментальні аспекти хроноритму патогенетичної дії сучасних гепатопротекторів. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 року) / у 2-х т. Х. : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 120
 34. Риженко І. М., Синицына О. С. Изменение реологических свойств крови у овариоэктомированных крыс на фоне применения вагинальных гелей Сучасна фармація: мат. наук.-практ. конф. з міжн. уч., присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т.2. С. 234-235.
Print Friendly, PDF & Email