Навчальні посібники

  1. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 8. Симптоматичне лікування герпетичного ураження губ, корости і педикульозу: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, О. Л. Халєєва, В. Ф. Осташко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 52 с.
  2. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 7. Симптоматичне лікування алергії: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, І. М. Риженко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 56 с.
  3. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 4. Попередження захворювання та сприяння прихильності до лікування при ВІЛ/СНІД: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 56 с.
  4. Підготовка фармацевтичного представника: навч. посіб. / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко та ін., Харків: НФаУ, 2018. 284 с.
  5.  Подготовка фармацевтического представителя : учебное пособие / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева, О. Я. Мищенко и др. ; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2016. – 260 с.
  6. Медична рецептура : Навчальний посібник для студентів фармацевтичних і медичних спеціальностей, викладачів, провізорів, клінічних провізорів, лікарів і фармацевтів / Г. В. Зайченко, В. П. Вереїтинова, І. М. Риженко. – Х., 2015. – 52 с.
  7. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. М. Перцев, С. І. Світлична, О. А. Рубан та ін. за ред. В. П. Черниха. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 824 с.
Print Friendly, PDF & Email