Кафедра клінічної фармакології з 29.04.2024 по 10.05.24 розпочинає цикл тематичного удосконалення «Актуальні клініко-фармакологічні аспекти використання лікарських засобів для профілактики та лікування поширених захворювань»

Запрошуємо на спеціалізацію «Клінічна фармація» для фармацевтів з 10.01.2024 по 28.06.24

Кафедра клінічної фармакології з 29.04.2024 по 10.05.24 розпочинає цикл тематичного удосконалення

«Актуальні клініко-фармакологічні аспекти використання лікарських засобів для профілактики та лікування поширених захворювань»

Метою тематичного удосконалення «Актуальні клініко-фармакологічні аспекти використання лікарських засобів для профілактики та лікування поширених захворювань» є підвищення професійного рівня знань медичних працівників з фармакології, клінічної фармакології, фармакоекономіки, доказової медицини, хронофармакології, фармакогенетики, безпечного використання лікарських засобів, сучасних підходів до оптимізації застосування лікарських засобів різних груп, їх ефективності та безпечності, взаємодії в умовах одночасного прийому при найбільш поширених захворюваннях людини з урахуванням фармакогенетичних факторів.

 Завданнями циклу тематичного удосконалення є:

  • розгянути основні положення етіології, епідеміології та патогенезу поширених хвороб, що найчастіше зустрічаються у клінічній практиці;
  • засвоїти сучасні міжнародні та українські рекомендації щодо лікування та профілактики поширених хвороб, що найчастіше зустрічаються у клінічній практиці;
  • ознайомитись з сучасними міжнародними та українськими рекомендаціями щодо використання лікарських препаратів для лікування та профілактики поширених хвороб, що найчастіше зустрічаються у клінічній практиці;
  • ознайомитись з особливостями використання лікарських препаратів поширених груп у коморбідних пацієнтів, що найчастіше зустрічаються у клінічній практиці.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email