Кафедра клінічної фармакології з 24.04.2024 по 07.05.24 розпочинає цикл тематичного удосконалення «Особливості застосування лікарських засобів при кризових станах сьогодення».

Кафедра клінічної фармакології з 24.04.2024 по 07.05.24 розпочинає цикл тематичного удосконалення «Особливості застосування лікарських засобів при кризових станах сьогодення».

Метою опанування програми циклу тематичного удосконалення «Особливості  застосування лікарських засобів при кризових станах сьогодення» є підвищення професійного рівня знань з клінічної фармакології лікарських препаратів, що використовуються для купірування та профілактики подальшого прогресування кризових станів, що розвиваються під час надзвичайних ситуацій сьогодення.

Завданнями циклу тематичного удосконалення є:

  • засвоїти основні фактори, які сприяють виникненню кризових станів у різних верств населення в умовах надзвичайних ситуацій сьогодення;
  • ознайомитись з основними положеннями щодо медико-соціального значення кризових станів та їх наслідків для здоров’я;
  • ознайомитись з клінічними проявами основних кризових станів;
  • засвоїти сучасні українські рекомендації щодо заходів корекції та профілактики прогресування порушень діяльності центральної нервової системи, які виникають при кризових станах;
  • засвоїти клініко-фармакологічні особливості лікарських препаратів з фармакологічних груп, що використовуються для фармакокорекції кризових станів;
  • ознайомитись з особливостями використання лікарських препаратів, які впливають на діяльність центральної нервової системи при кризових станах;
  • ознайомитись з сучасними міжнародними та українськими рекомендаціями щодо використання лікарських препаратів для відновлення функціонального стану центральної нервової системи після перенесення кризового стану.
Print Friendly, PDF & Email